Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Světový den ledvin 2019, tentokrát v Praze na Homolce

13. Březen 2019

Světový den ledvin 2019, tentokrát v Praze na Homolce

Zleva Ing. Lucie Kocourková, MUDr. Martin Kuncek, Karel Vaněk, Karel Zima, Prof. MUDr. Vladimír Tesař, Prof. MUDr. Ondřej Viklický, MUDr. Ivana Jordanov Bílková, MUDr. Vladimír Vojanec

Mezinárodní federace pro nemoci ledvin a Mezinárodní nefrologická společnost každoročně vyhlašují Světový den ledvin (Word Kidney Day), který tradičně vychází na druhý čtvrtek v měsíci březnu – letos na 14. 3. 2019. Slogan letošního Světového dne ledvin 2019 „Zdraví ledvin pro všechny a na celém světě“ získal pro české dialyzované pacienty konkrétní rozměr. Od letošního prvního ledna mají totiž dialyzační střediska možnost získat při splnění všech podmínek finanční odměnu. 

Vyzdvihnutí kvalitní péče s novou úhradovou vyhláškou roku 2019

Odborníci odhadují, že pro středisko s průměrným počtem 60 pacientů může znamenat částku přes milion korun ročně. „Je to novinka v dialyzační péči, která našla svou inspiraci na západ od našich hranic a měla by vést k růstu kvality,“ komentoval dopad nové úhradové vyhlášky předseda České nefrologické společnosti (ČNS) prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA.

 

Úhradová vyhláška v číslech

Hodnota jednoho bodu za hemodialýzu v roce 2019 je nově, dle úhradové vyhlášky 0,92 Kč. Při splnění stanovených kvalitativních kritérií se může cena jednoho bodu zvýšit až o další 0,03 Kč, což představuje neuvěřitelnou motivaci ve výši maximálně 3,2 %. 

„Změnu hodnotíme samozřejmě pozitivně. Je to ale pouze první krok. Následovat musí další podpora odlišení kvalitní a nekvalitní dialyzační péče,“ říká ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek. Kvalitu léčby ovlivňuje především zdravotnický personál svým rozhodnutím o postupu léčby, samotné medikaci a spolupráci s dalšími odborníky, mezi něž patří například nutriční terapeuti a celkové dodržování standardizovaných postupů. Rozhodující pro udělení nebo neudělení finanční odměny zdravotní pojišťovnou je stanovisko České nefrologické společnosti.

 

 

Reporting, kvalita a podpora transplantací

Finanční odměna za kvalitní péči se skládá ze dvou složek. Tou první je platba ve výši 0,01 Kč na bod za pravidelné reportování rozsahu i kvality dialyzační péče do Registru dialyzovaných pacientů (RDP) spravovaného Českou nefrologickou společností. 

Registr jakožto zdroj statistických dat pomáhá určovat dlouhodobou strategii v dialyzační léčbě a dává dialyzačním střediskům možnost srovnat své výsledky s ostatními v Česku i ve světě. „Naším cílem je postupně docílit toho, aby nám reportovalo 100 % všech dialýz. Nyní jsme na zhruba na 65 procentech, zdůrazňuje důvod reportingu Tesař.

Dialyzační střediska, která reportovala výsledky už v loňském roce, dostanou částku již letos. Ta, která začnou v roce 2019, ji obdrží v roce 2020. Druhou platbu v hodnotě 0,02 Kč na bod si budou moci dialyzační střediska nárokovat v případě, že splní předem stanovená kritéria. Podle těchto kritérií musí být hladina hemoglobinu u 70 % dialyzovaných pacientů vyšší než 100 gramů na litr krve, hladina fosforu související s kostním metabolismem u 50 % pacientů nižší než 1,8 mmol/l a hodnota KtV stanovující míru očištění krve od odpadních látek vyšší než 1,2 u 70 % pacientů. Zároveň musí dialyzační středisko zařadit na čekací listinu na transplantaci více než
7 % svých hemodialyzovaných pacientů.

 

Dialyzační střediska B. Braun Avitum své výsledky pravidelně reportují

Všech 23 českých dialyzačních středisek sítě B. Braun Avitum své výsledky transparentně reportuje už několik let a dlouhodobě stanovená kvalitativní splňuje. „Dokumentuje to mimořádnou kvalitu naší péče. Odměna za kvalitu, kterou nyní dostaneme, půjde ze
100 procent do mezd zdravotníků,“ doplňuje MUDr. Martin Kuncek. 

 

Karel Zima a Karel Vaněk

 

Třicet jedna procent pacientů Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Homolka čeká na vhodného dárce

Délka života s transplantovanou ledvinou se oproti klasické dialýze zdvojnásobuje a u osob ve věku 35-49 let téměř ztrojnásobuje. Můžeme tedy směle tvrdit, že by transplantace měla být pro každého a vždy tou první volbou náhrady selhaných ledvin pro pacienty, kteří jsou schopni transplantaci podstoupit.

Jedním z nejúspěšnějších dialyzačních středisek, co se týká počtů zařazených pacientů na čekací listinu  pro transplantace ledvin, je Dialyzační středisko Homolka. „Díky skvělé spolupráci s IKEM se nám daří navyšovat počet pacientů zařazených na čekací listinu. V loňském roce jsme dosáhli  31 procent zařazených pacientů z celkového počtu našich dialyzovaných pacientů, což je téměř trojnásobek celorepublikového průměru,“ říká MUDr. Ivana Jordanov Bílková, primářka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Homolka. Pro transplantaci je vhodných 10-12 % dialyzovaných pacientů a každým rokem toto číslo narůstá. „Přístup k transplantacím se liší podle regionů a my chceme tyto rozdíly vyrovnat. Zároveň velkou výzvou je zabezpečení péče pro úspěšně odtransplantované pacienty po celé republice. Využíváme nástroje telemedicíny, máme propojené databáze transplantovaných pacientů, zavedli jsme koordinátorky posttransplantační péče,“ řekl na toto téma prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Transplantcentra Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).   

 

Celé znění tiskové zprávy naleznete zde

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Po prekonaní COVID-u je až 3x väčšie riziko, že ľuďom trvalo zlyhajú obličky a skončia na dialýze. 

17.03.2022

Po prodělání COVIDu je až 3x větší riziko, že lidem trvale selžou ledviny a skončí na dialýze. Vyplývá to ze studie prezentované v Journal of the American Society of Nephrology.

10.03.2022

Podle odhadů České nefrologické společnosti může dialyzační ošetření v Česku potřebovat 300–400 uprchlíků z Ukrajiny.

19.03.2022