Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Světový den anestézie 16. října 2021

15. Říjen 2021

Světový den anestézie 16. října 2021

Světový den anestézie, známý také jako národní den anestézie nebo den éteru, se každoročně slaví 16. října jako připomínka zrodu anestézie. Bylo to 16. října 1846 v Massachutské všeobecné nemocnici, kdy William T. Morton poprvé podal éter jako anestézii Edwardovi Gilbertu Abbotovi (1825 – 1855) (Haridas 2017). Doktor John Collins Warren (profesor anatomie a chirurgie harvardské lékařské fakulty v Bostonu ve státě Massachusetts) pak bezbolestně chirurgicky odstranil vaskulární tumor na Abbotově krku.  Tato událost, kdy bylo poprvé veřejně předvedeno podání éteru jako anestézie, je v historii medicíny významným milníkem. Tento úspěch otevřel dveře rychlému rozvoji chirurgie, protože pacienti mohou podstupovat chirurgickou léčbu bez bolesti.

Světová federace anesteziologických společností (WFSA) při příležitosti „Dne éteru“ organizuje řadu speciálních akcí. Letos oslavíme 175. den anestézie. Oslav se zúčastní 134 společností  zastupujících anesteziology z více než 150 zemí světa.
 
WFSA tohoto výročí využívá k upozornění na globálně pociťovaný nedostatek anesteziologických pracovníků, což působí problémy při chirurgických zákrocích, analgesii při porodech a intenzivní péči (WFSA 2021). V současné době je ve většině zemí Afriky a jihovýchodní Asie méně než jeden anesteziolog na 100 000 obyvatel oproti 15 až 30 anesteziologům na 100 000 obyvatel v zemích severní Ameriky a západní Evropy (Firth and Evans 2021).   Celosvětově tedy panuje velká nerovnost v počtech vyškolených anesteziologů spolu s nemožností chirurgické léčby tam, kde není nikdo, kdo by anestézii poskytl.
 
S ohledem na to, že tato oblast je i nadále zanedbána, WFSA věří, že oslavy takovýchto celosvětových dní, jakým je  světový den anestézie, pomůže zvýšit globální povědomí o těchto problémech. Světové dny jsou mocným nástrojem pro mobilizaci politické vůle, vzdělávání veřejnosti a  zdůraznění úspěchů, jichž dosáhla globální anesteziologická komunita. 

 


Reference:
  • Haridas RP (2017) 16 October: Ether Day, national anaesthesia day and world anaesthesia day. Journal of Anesthesia History, 3(4), 115-116.
  • World Federation of Societies of Anaesthesiologists (2021) World Anaesthesia Day. Available at wfsahq.org/member-focus/events/calendar-of-events/world-anaesthesia-day/
  • Firth PG and Evans FM (2021) World anesthesia day 2021: The global anesthesia workforce crisis in the time of pandemic. Journal of Clinical Anesthesia, 74, 110415.
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Ve 42 letech se stal profesorem, zasloužil se o vznik největšího evropského simulačního centra, jako zakladatel portálu akutne.cz patří k nejvýznamnějším pedagogům ve svém oboru. 

07.06.2022

Letošní ročník kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny proběhl na začátku září v Brně. Vůbec poprvé se v rámci oficiálního programu konal distribuovaný workshop zaměřený na praktické ukázky nervových blokád s ultrazvukovou asistencí. 

04.12.2017
Intenzivní péče

Progres v technológiách – benefit na strane používateľa

17.10.2016
Regionální anestézie