Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie:

Špičková technologie pro dialýzu

Petr Hora

1. Květen 2008

Dialýza

Renovované dialyzační středisko - nyní pod vedením primářky MUDr. Lady Malánové - uspořádalo 27. března 2008 den otevřených dveří. Nejen příbuzní pacientů, ale i široká veřejnost tak měla možnost prohlédnout si nové dialyzační technologie a získat doplňující informace od zaměstnanců střediska.

Náhradu funkce ledvin je možno zajistit mimotělním ošetřením krve, tzv. hemodialýzou nebo hemodiafiltrací, peritoneální dialýzou a v optimálním případě transplantací ledviny. Vhodnou a včasnou léčbou je v řadě případů možné se úplnému selhání ledvin vyhnout.

Před necelými dvanácti lety, 1. srpna 1996, zahájilo provoz dialyzační středisko EuroCare v Plzni, které zajišťuje péči ve všech výše uvedených případech mimo transplantace. Tým pracoviště EuroCare jako nedílná součást koncernu B. Braun ošetřil do konce roku 2007 téměř pět set pacientů v chronickém dialyzačním programu a u tří set třinácti pacientů provedl akutní dialýzu.

ULTRASAFE - záruka bezpečnosti a kvality léčby

Medicínský a technologický pokrok i stále stoupající počet pacientů vedly k rozhodnutí o nutnosti renovace plzeňského pracoviště a výměně dialyzačních technologií tak, aby vybavení střediska, provozovaného nyní již pod názvem B. Braun Avitum, bylo schopno poskytovat kvalitní péči
na základě posledních medicínských poznatků a doporučení.

Pacienti s chronickým selháním ledvin jsou během roku vystaveni kontaktu s přibližně 20 000 litry dialyzačního roztoku, který je od krve oddělen pouze semipermeabilní membránou. V případě hemodiafiltrace s použitím high-fluxových dialyzátorů dochází dokonce i k přímému přechodu dialyzačního roztoku a infúzi substitučního roztoku do krve pacienta. Dokonalý systém úpravy pitné vody z vodovodního řadu do podoby dialyzačního či substitučního roztoku je proto nezbytným předpokladem bezpečnosti a kvality poskytované léčby.

Systémy pro přípravu a rozvod vody byly na dialyzačních střediscích v celé České republice podobně jako v Plzni instalovány už v devadesátých letech minulého století. Tyto systémy ale nedokážou zajistit požadovanou kvalitu úpravy a především rozvodu vody bez vzniku biofilmu. Není proto také možné snížit rizika vzniku chronického zánětlivého procesu a náklady na komplexní terapii pacientů.

Jedinečným řešením je systémový koncept zaručující specifickou a dlouhodobě úspěšnou prevenci vzniku biofilmu. Tento koncept představuje studiemi ověřená kombinace periodické dezinfekce horkou vodou a nepřetržitá ultrafiltrace permeátu v průběhu dialýzy s navazujícími pyrogenními filtry pro přípravu substituční tekutiny pro hemodiafiltraci on-line. A právě tento špičkový systém úpravy a rozvodu vody s názvem ULTRASAFE byl nainstalován v plzeňském středisku B. Braun Avitum.

Dialyzační monitor Dialog+Dialyzační monitor Dialog+Monitor Dialog+ - „mozek“ celé procedury

Kvalitně připravenou vodu pak využívá nový dialyzační monitor Dialog+, který je „mozkem“ celé procedury, protože zajišťuje průběžné míchání dialyzačního roztoku z ultračisté vody a dialyzačního koncentrátu, dále pumpou pohání krev, ohřívá na správnou teplotu substituční tekutinu a kontroluje průběh dialýzy i stav pacienta monitoringem krevního tlaku a pulzu. U nestabilních pacientů či pacientů se sklonem k hypotenzi dokonce optimalizuje úbytek tekutin během ošetření. Všechna data navíc on-line zaznamenává na centrální server, a významně tak usnadňuje práci sester a zpřesňuje dokumentaci průběhu ošetření.

Na uvedené technologie pak navazuje využití spotřebního materiálu koncernu B. Braun, který díky vysoké kvalitě a excelentní biokompatibilitě ideálně doplňuje technologické zázemí dialyzačního střediska B. Braun Avitum.

B. Braun Avitum

B. Braun Avitum je nedílnou součástí koncernu B. Braun. Zabývá se vývojem, výrobou a distribucí produktů pro mimotělní ošetření krve, tj. pro chronickou i akutní náhradu funkce ledvin formou hemodialýzy nebo hemodiafiltrace. Současně provozuje v Evropě více než sto dialyzačních středisek. V České republice je pod touto značkou provozováno jedenáct středisek, na Slovensku devět.

MUDr. Petr Hora, MBA
obchodní a marketingový
manažer divize B. Braun Avitum

Dialyzační středisko B. Braun Avitum Plzeň

Vedoucí lékař: MUDr. Lada Malánová
Vrchní sestra: Bc. Jana Špavorová
Poskytovaná dialyzační péče:
hemodialýza, hemodiafiltrace,
peritoneální dialýza
Kontaktní adresa:
Dialyzační středisko Plzeň
B. Braun Avitum, s. r. o.
Edvarda Beneše 9
Areál Fakultní nemocnice Plzeň - Bory
CZ-301 00 Plzeň
Tel. +420-377 423 001
Fax +420-377 440 986
e-mail: avitum-plzen.cz@bbraun.com

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník