Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Špičková technologie je výsledkem týmové práce: letmý pohled do výroby infuzní pumpy Perfusor Space

6. Březen 2019

Špičková technologie je výsledkem týmové práce: letmý pohled do výroby infuzní pumpy Perfusor Space

Celý jeden milion pump generace Space byl vyroben od roku 2004, kdy se začalo s jejich výrobou. „Dříve se vyráběly ručně,“ říká za strojovou výrobu Werk C v německém Melsungenu Thomas Breiter a poukazuje na nejmodernější CNC soustružící stroj, který je schopen v krátkém čase vyrábět přesné nástrojové součástky. 

Pan Breiter pracuje ve strojové výrobě Werk C v Melsungenu od roku 1983 a během té doby se jeho úkoly významně proměnily. „Dnes jsou potřeba především mozky,“ říká. Musí nastavit stroj před zahájením výroby a po ukončení provést jeho kontrolu. 

 

Klíčovou roli hraje navíc programování technologie

Každý den se zde vyrobí několik tisíc bronzových matic motoru – malých součástek, které vypadají nenáročně, avšak v lineárním dávkovači Perfusor Space mají důležitou úlohu. „Bez těchto matic nemůže probíhat v podstatě nic,“ říká vedoucí výroby Jochen Lauterbach. Ten v listopadu 2018 zaznamenal milník v historii infuzních pump B. Braun, když byla dokončena miliontá infuzní pumpa generace Space. Infuzní pumpa Infusomat Space byla vyrobena již v dubnu, nyní dosáhne počtu jednoho milionu model Perfusor Space. 

Interní hodnotový řetězec začíná součástkami, které zaměstnanci v závodě Werk C vyrábějí. „Během celého procesu je k výrobě infuzní pumpy od zhotovení jednotlivých komponentů po jejich sestavení až k zabalení potřeba přibližně 35 výrobních kroků.  Pumpa se kromě jiného používá na jednotkách intenzivní péče a v ambulancích,“ vysvětluje Jochen Lauterbach.   
 

K čemu slouží kabely reproduktorů v pumpě Perfusor Space?„Signál a tóny alarmu jsou důležitým aspektem bezpečnosti,“ vysvětluje Jochen Lauterbach. Lina Barkowská spojí 600 až 700 kabelů za jediný den, ale jak říká, není to vůbec nudná práce: „Pracuji zde jako cirkulující pracovnice, což znamená, že každý den plním rozmanité úkoly.“   

 

 

 

Zručnost a dobrý zrak podmínkou

V rámci rotačního systému osazuje paní Melanie Gaagová před vyrobené desky plošných spojů zásuvky, kolíky a další kabelem připojené součástky. Kam jednotlivé komponenty patří, znázorňuje schéma umístění součástek. Proto je porozumění technické stránce věci při této práci nutností. „Ale stejně důležitá je také zručnost a dobrý zrak,“ říká. 

 

 

300 zkoušek za minutu

Předtím, než mohou být zkompletované desky dále zpracovány, jsou podrobeny důkladné kontrole pomocí speciálního počítačového programu. Během tří minut je provedeno přibližně 900 zkoušek. Na tomto pracovišti probíhá i programování procesoru.

 

Montáž pohonu

Malá bronzová matice na pracovním stanovišti Stefana Rennera v sestavě komponent, kterou rychlými pohyby šroubuje na závitovou tyč, patří mezi jeden z prvních kroků k sestavení jednotky pohonu. Tu bude následně dále kompletovat Armin Rothhämel a výsledkem bude kompletní pohon.

 

 

 

Jeden na druhého se můžeme spolehnout

Jen o několik metrů dále je sestavení dokončeno. Martin Otto do krytu instaluje desky, které osadila Melanie Gaagová, a připojuje další kabely. „Je to rutina,“ říká a přitom k sobě během několika sekund sešroubovává komponenty. Zde je také k desce plošných spojů připojen reproduktor s kabelem připájeným na sousedním pracovním stanovišti. Pouhými několika pohyby rukou se spojuje deska s brzdou pístu a nakonec se utěsní kryt. „Pracujeme dohromady již tři roky, můžeme se jeden na druhého spolehnout,“ říká.   

 

Hotovo...

Co se týče sestavení, je pumpa nyní dokončená, ale k zákazníkovi může být doručena až po podrobné konečné kontrole. To je okamžik, kdy ke slovu přichází Lars Asmus. Umístí přístroj do testovací stanice, kde je pumpa podrobena různým zkouškám. „Tlak pumpy měří citlivé čidlo. Jestliže je příliš velký, musí se přístroj opravit,“ vysvětluje.  Jsou-li výsledky zkoušek dobré, je infuzní pumpa zabalena a doručena do WVZ – a pak se může infuzní pumpa Perfusor Space vydat na cestu světem… 

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Jednodušší ovládání a více času na pacienty.

19.03.2018
Infuzní terapie

Velmi komplexní pohled na rizika úpravy intravenózních léčiv na lůžkovém oddělení poskytlo účastníkům listopadové sympozium Aesculap Akademie, na němž se o své znalosti a zkušenosti podělily klinická farmaceutka, staniční sestra frekventovaného oddělení jednotky intenzivní péče a inspektorka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). „Díky otevřené komunikaci všech zúčastněných se daří vytvářet komunikační platformu pro vzájemnou inspiraci a prevenci chyb, ke kterým na pracovištích i přes veškerou dobrou vůli dochází,“ řekl MUDr. František Vojík, manažer pro obchod a marketing divize Hospital Care ze společnosti B. Braun.

18.01.2018
Infuzní terapie

Spouštíme stránky, které pomáhají zvýšit bezpečí pacientů i zdravotníků

10.01.2017
Infuzní terapie