Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

28. Únor 2020

Špecializovaná nemocnica Národné rehabilitačné centrum Kováčová

Národné rehabilitačné centrum v Kováčovej nie je „kúpeľné“ zdravotnícke zariadenie, ako sa mnohí domnievajú z dôvodu, že je situované v kúpeľnej obci Kováčová a tiež z dôvodu, že pri liečbe svojich pacientov využíva okreminých, aj početné balneologické liečebné metódy a prostriedky, ku ktorým patrí aj termálna minerálna voda, ktorá je vhodná k liečbe pohybového ústrojenstva.

Svojím zameraním aj rozsahom pôsobnosti je doposiaľ jediným centrom v Slovenskej republike, ktoré pracuje systémom samostatnej vysokošpecializovanej rehabilitačnej nemocnice zameranej na komplexnú liečbu pooperačných a poúrazových stavov pohybového aparátu u dospelých pacientov. Môže sa postarať až o 200 chorých, ktorí sú prijímaní na hospitalizáciu v trvaní od 5 týždňov do 3 mesiacov.

 

NRC Kováčová sa predstavuje

V čom spočíva jedinečnosť NRC? Stručne povedané, spočíva v komplexnosti liečby a individuálnom prístupe ku každému pacientovi. Po medicínskej stránke sa o chorých starajú okrem špecializovaných lekárov tiež psychológ, logopéd, ergoterapeuti a fyzioterapeuti, ktorých je takmer päťdesiat. Centrum disponuje širokou škálou prístrojového vybavenia pre vyšetrovanie chorých, biochemickým laboratóriom a operačnými sálami pre malé chirurgické výkony. V rozsiahlom rehabilitačnom komplexe nájdeme elektroliečbu, termoterapiu, mechanoterapiu, vodoliečbu, plavecký bazén a klimatizované nadštandardne zariadené fitnescentrum. Termálne bazény sú pre potreby vozičkárov vybavené vodným výťahom. V rehabilitačnej liečbe sa aplikuje viacero v súčasnosti uznávaných metodík a postupov. Tie sú podľa potreby doplnené, v súlade s trendom nastupujúcej robotizácie, modernými pomôckami na prístrojovú pohybovú rehabilitáciu, napríklad robotickým simulátorom chôdze. Liečebné metódy dopĺňa oddelenie ortopedickej protetiky, ktoré pacientom zabezpečuje individuálne vyhotovené protézy, ortézy a ďalšie zdravotné pomôcky.

 

Ktoré diagnózy sa liečia najčastejšie?

V NRC v Kováčovej absolvuje komplexnú rehabilitačnú liečbu ročne okolo 1600 pacientov, z toho je asi 100 pacientov po čerstvých úrazoch chrbtice s poškodením miechy alebo kaudy, ďalej pacienti po traume chrbtice s porušením miechy, pacienti po krániocerebrálnej traume, po operáciách chrbtice a po amputáciách.

prim. MUDr. Jozef Hudec, PhD.
medicínsky riaditeľ a prednosta Rehabilitačnej kliniky SZU a kolektív odborných lekárov NRC Kováčová

Čtěte také

Stresovou inkontinenci charakterizuje nechtěný únik moči bez předchozího pocitu nucení, projevující se například při zakašlání, jakémkoliv výrazném pohybu, cvičení či smíchu. U všech těchto aktivit tlak v močovém měchýři převýší uzavírací tlak v oblasti svěrače, a vyvolá tak únik moči. U normálních anatomických a funkčních poměrů svaly pánevního dna podpírají močovou trubici a podílí se na jejím uzavření. Právě nadměrná pohyblivost hrdla močového měchýře a močové trubice či abnormální poloha těchto struktur způsobená oslabeným podpůrným aparátem se podílí na vzniku stresové inkontinence.

14.08.2019

Certifikovaných kurzů zaměřených na močovou derivaci je v České republice hned několik. Ten, který otevřela v letošním roce Aesculap Akademie, je přeci jen v mnohém výjimečný. Absolvovat ho můžete v Olomouci a v Praze. Vysoká odborná úroveň je na prvním místě. Lektorský sbor tvoří špičkoví odborníci z oboru urologie. Teorie je obsáhlá, ale koho by bavilo jen tři dny sedět a poslouchat přednášky?  Aesculap Akademie si zakládá na pestrosti praktické části svých kurzů. Ze zpětné vazby vyplývá, že praxe naše kurzisty baví nejvíc a hodnotí ji jako nejpřínosnější.

16.04.2019
Aesculap Akademie

Rozhovor s profesorom Ladislavom Valanským, popredným slovenským urológom.

30.11.2017
Chirurgické obory