Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Špecializovaná nemocnica Národné rehabilitačné centrum Kováčová

28. Únor 2020

Špecializovaná nemocnica Národné rehabilitačné centrum Kováčová

Národné rehabilitačné centrum v Kováčovej nie je „kúpeľné“ zdravotnícke zariadenie, ako sa mnohí domnievajú z dôvodu, že je situované v kúpeľnej obci Kováčová a tiež z dôvodu, že pri liečbe svojich pacientov využíva okreminých, aj početné balneologické liečebné metódy a prostriedky, ku ktorým patrí aj termálna minerálna voda, ktorá je vhodná k liečbe pohybového ústrojenstva.

Svojím zameraním aj rozsahom pôsobnosti je doposiaľ jediným centrom v Slovenskej republike, ktoré pracuje systémom samostatnej vysokošpecializovanej rehabilitačnej nemocnice zameranej na komplexnú liečbu pooperačných a poúrazových stavov pohybového aparátu u dospelých pacientov. Môže sa postarať až o 200 chorých, ktorí sú prijímaní na hospitalizáciu v trvaní od 5 týždňov do 3 mesiacov.

 

NRC Kováčová sa predstavuje

V čom spočíva jedinečnosť NRC? Stručne povedané, spočíva v komplexnosti liečby a individuálnom prístupe ku každému pacientovi. Po medicínskej stránke sa o chorých starajú okrem špecializovaných lekárov tiež psychológ, logopéd, ergoterapeuti a fyzioterapeuti, ktorých je takmer päťdesiat. Centrum disponuje širokou škálou prístrojového vybavenia pre vyšetrovanie chorých, biochemickým laboratóriom a operačnými sálami pre malé chirurgické výkony. V rozsiahlom rehabilitačnom komplexe nájdeme elektroliečbu, termoterapiu, mechanoterapiu, vodoliečbu, plavecký bazén a klimatizované nadštandardne zariadené fitnescentrum. Termálne bazény sú pre potreby vozičkárov vybavené vodným výťahom. V rehabilitačnej liečbe sa aplikuje viacero v súčasnosti uznávaných metodík a postupov. Tie sú podľa potreby doplnené, v súlade s trendom nastupujúcej robotizácie, modernými pomôckami na prístrojovú pohybovú rehabilitáciu, napríklad robotickým simulátorom chôdze. Liečebné metódy dopĺňa oddelenie ortopedickej protetiky, ktoré pacientom zabezpečuje individuálne vyhotovené protézy, ortézy a ďalšie zdravotné pomôcky.

 

Ktoré diagnózy sa liečia najčastejšie?

V NRC v Kováčovej absolvuje komplexnú rehabilitačnú liečbu ročne okolo 1600 pacientov, z toho je asi 100 pacientov po čerstvých úrazoch chrbtice s poškodením miechy alebo kaudy, ďalej pacienti po traume chrbtice s porušením miechy, pacienti po krániocerebrálnej traume, po operáciách chrbtice a po amputáciách.

prim. MUDr. Jozef Hudec, PhD.
medicínsky riaditeľ a prednosta Rehabilitačnej kliniky SZU a kolektív odborných lekárov NRC Kováčová
Průměrně: 5 (1 hlas)

Čtěte také

Chvíli přemýšlel, jestli nebude profesionálním sportovcem, a svou medicínskou kariéru začal jako zdravotní bratr na urologii ve Fakultní nemocnici v Motole. Díky sportu se nevzdává a díky startu bez titulu MUDr. zná svůj obor naprosto dokonale.

27.09.2022

Skupina B. Braun v České republice a na Slovensku navázala strategickou spolupráci se společností Jafron Biomedical.

09.12.2021
Oborové rubriky

Základním a velmi důležitým požadavkem uživatelů dialyzačního monitoru by měla být jeho bezpečnost pro dialyzované pacienty. Jedním ze základních nastavovaných parametrů dialyzačního ošetření je objem ultrafiltrace, jenž se stává relativně nebezpečným parametrem pro pacienty se sklonem k hypotenzi.

14.10.2021
Dialyzační technika