Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

SpaceStation MRI chrání infuzní techniku před magnetickým polem

3. Leden 2017

SpaceStation MRI chrání infuzní techniku před magnetickým polem

Společnost B. Braun se v oblasti podávání infuzních roztoků dlouhodobě soustřeďuje na inovaci systémů infuzní techniky a komplexnost jejich řešení. Řada zdravotnických pracovišť již používá a oceňuje výhody stanice B. Braun Space, která je dostatečně univerzální, aby prostřednictvím samostatných infuzních modulů umožnila konfigurovat systém pro individuální terapii konkrétního pacienta. Velmi snadnou manipulací lze dosáhnout soustředění potřebného počtu infuzních pump nebo lineárních dávkovačů do jedné flexibilní jednotky.

Novinka pro komplexní řešení 

B. Braun Space MRI je další novinkou v rodině přístrojových pump Space. Reaguje na širší rozšíření nukleární magnetické rezonance (MRI), jež se stala nepostradatelnou součástí moderní lékařské diagnostiky. Probíhá-li vyšetření souběžně s podáváním infuze, například u polytraumatizovaných pacientů nebo při anestezii malých dětí, může nastat významný technický problém. MRI skenery vytvářejí silné magnetické pole, jež může narušit funkci lékařských přístrojů a způsobit i jejich trvalé poškození. Infuzní pumpy obsahují elektronické a mechanické součástky, které mohou být elektromagnetickým zářením ovlivněny. Elektromagnetická interference produkovaná pumpami může navíc působit rušivě na kvalitu MRI obrazu. Infuzní pumpy tedy musejí být během MRI vyšetření umístěny v bezpečné vzdálenosti od skeneru, což přináší řadu komplikací se zabezpečením správné funkce infuzního zařízení. Tuto situaci lze řešit buď používáním drahé MRI kompatibilní peristaltické pumpy se speciálním příslušenstvím, nebo extrémně dlouhé infuzní hadičky, což zase může ubírat na kvalitě infuzní léčby.

Sofistikovanějším řešením je použití stanice SpaceStation MRI, protože umožňuje zdravotníkům pracovat s již osvědčenými infuzními pumpami Space za všech podmínek. Space MRI chrání pumpy před působením magnetického pole a zabraňuje rušivým interferencím při vytváření MRI obrazu. Lze je používat i ke speciálním účelům, jako je PCA během MRI vyšetření. V kombinaci s dalším MRI-kompatibilním vybavením, jako je např. EKG monitor, lze podávat bez rizika léky v průběhu vyšetření i pacientům z jednotek intenzivní péče.

Bezpečný provoz stanice SpaceStation MRI je zajištěn integrovaným navigačním zařízením TeslaSpy, které určí uvnitř neviditelného magnetického pole nejvhodnější polohu infuzní pumpy, která by měla být umístěna co nejblíže k pacientovi a co nejbezpečněji. Navigace oznámí, zda pumpy pracují v bezpečném pásmu a je také schopnasignalizovat nebezpečí. Kontinuálně monitoruje působení magnetického pole na stanici Space Station MRI, a chrání tak infuzní pumpy či stanici před trvalým poškozením.
 

Jednoduchá manipulace a intuitivní ovládání, to jsou podle pracovníků Ústřední vojenské nemocnice výhody MRI Space Station

Techniku Space používají zaměstnanci Ústřední vojenské nemocnice v prostředí MRI od roku 2013. Jak hodnotí jeho používání, jsme se zeptali MUDr. Jakuba Černého, ordináře pro neurochirurgii a intervenční radiologii, Mgr. Ludmily Kocourkové, vrchní sestry KARIM, a Bc. Ireny Nebáznivé, staniční sestry KARIM -  anestezie.

 
Proč jste se rozhodli pro pořízení techniky Space?

Podnět vyšel z praxe, z potřeb našeho oddělní. Pořídili jsme novou magnetickou rezonanci, na kterou jsme nemohli brát pacienty s infuzní technikou. K nákupu techniky Space jsme se přiklonili v prosinci roku 2013, kdy se vedení nemocnice rozhodlo pro upgrade vybavení. 
 

Jaké jsou její výhody?

Můžeme používat standardní dávkovače, které máme skoro všude v nemocnici. Navíc dávkovače nemusejí být chráněné ani speciálně určené pro magnetickou rezonanci. To je nezpochybnitelná výhoda.
 

Používáte Space pro anestezii, nebo analgezii?

V případě, že  používáme standardní inhalační anestezii, infuzní pumpy nepoužíváme.  Dochází k tomu jen tehdy, kdy se lékař rozhodne používat opiáty kontinuálně. K maximálnímu využití dochází při totální intravenózní anestezii. Hrubým odhadem tak dvakrát až třikrát týdně.
 

Jak probíhá snímkování, je-li potřeba, aby byl pacient neustále připojený?

Snímkování pochopitelně provádíme i u pacientů, kteří nejsou na dávkovače připojeni. Pokud ale jsou, týká se to v naprosté většině těch, kteří jsou v totální intravenózní anestezii. Přístroj jednoduše uložíme tam, kde je pole magnetické rezonance nižší.
 

Jakým způsobem jste pracovali dřív?

Měli jsme jiné dávkovače určené pro magnetickou rezonanci, které byly přímo vhodné do tohoto prostředí. Nebylo to však řešení pro pacienty, kteří přicházeli z lůžkové části. Ty jsme museli přepojovat na jinou techniku, což bylo daleko složitější.

 

Kdo stanici obsluhuje?

Převážně zdravotní sestry, ačkoliv přístup k ní má i lékař. Naučit se s přístrojem pracovat je opravdu snadné.
 

Jak byste zhodnotili práci s přístrojem?

Samotný Space je snadný, lehce obsluhovatelný a intuitivní. Jednoduše se s ním manipuluje, jeho ovládání je intuitivní, nemáme s ním opravdu žádný problém.

 

Tomáš Karas
AIS specialista

Dosud nehlasováno

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Dnešní doba plná inovací chrlí jednu novinku za druhou a pochytit je všechny bývá časově náročné. Infuzní technika B. Braun Space prošla v poslední době oproti svým předchůdkyním dynamickou změnou, díky níž vybalancovala mnoho bezpečnostních prvků a zjednodušila své ovládání. Přinášíme pár rad a tipů, jak si zjednodušit práci a zároveň šetřit techniku.

10.03.2021
Oborové rubriky

 Mgr. Tomáš Glac popisuje zkušenosti se zavedením standardů pro bezpečnou uzavřenou infuzní linku ve Fakultní nemocnici Ostrava.

09.07.2015
Infuzní terapie

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče