Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Slovákom trpiacim hydrocefalom pomôže nový senzor M.scio

16. Říjen 2020

Slovákom trpiacim hydrocefalom pomôže nový senzor M.scio

Na Neurochirurgickej klinike Nemocnice Sv. Michala v Bratislave prebehla operácia, pri ktorej tím lekárov v zložení MUDr. Michal Kľoc, MUDr. Tomáš Harag, PhD. a MUDr. Tomáš Žilka pod vedením prednostu kliniky MUDr. Róberta Illéša, PhD., MPH prvýkrát na Slovensku implantoval novú generáciu telemetrického senzora Miethke M.scio, určeného na liečbu hydrocefalu. Samotná operácia prebehla bez komplikácií a spoločnosť B.Braun Medical, dodávateľ tejto unikátnej technológie, sa teší pozitívnej spätnej väzbe zo strany lekárov, ktorí sú z inovatívneho prístupu k liečbe hydrocefalu nadšení.

Jedinečnosť implantátu MScio spočíva v komunikácii medzi samotným implantátom a čítačkou dát, ktorá je bezdrôtová. Dáta získané prostredníctvom čítačky slúžia na analýzu správneho nastavenia ventilu, intrakraniálneho tlaku vo ventile a na určenie prípadnej oklúzie vo ventrikulárnom katétri alebo vo (ventrikulo- peritoneálnom ventile). Zároveň M.scio plní úlohu štandardného rezervoára, ktorý umožňuje odoberať likvor a aplikovať liečivá. M.scio umožňuje jednoduché, neinvazívne meranie a vyhodnotenie telemetrického tlaku, a výsledok je možné použiť na optimalizáciu liečby. Senzor Miethke M.scio je prvou dlhodobo implantovateľnou meracou bunkou, ktorá umožňuje funkčnú kontrolu a lokalizáciu akýchkoľvek oklúzií.

Problematika liečby hydrocefalu sa čoraz častejšie stáva predmetom diskusií medzi odbornou verejnosťou. Včasná diagnostika a správna liečba môže u pacienta často podstatne zvýšiť kvalitu života. Svoj podiel na tom má nielen neustále vylepšovanie technológií, ale aj spolupráca lekárov a vedcov na celom svete, a v neposlednom rade aj rýchle zavádzanie týchto noviniek do medicínskej praxe.

Ing. Erik Plachý
Ing. Peter Cireň
Dosud nehlasováno

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Nejen při práci ve zdravotnictví se setkáváme se situacemi, které vyžadují použití prostředků pro ochranu dýchacích cest. V závislosti na typu činnosti a stupně případného rizika rozdělujeme prostředky pro ochranu dýchacích cest do několika skupin. Primárně rozlišujeme ústní roušky / chirurgické masky a filtrační polomasky / respirátory. Dále se osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) dělí podle dalších bezpečnostních prvků.

20.04.2020
Události

Zdravotníci v první linii čelí v období pandemie koronaviru extrémnímu tlaku a práci v náročnějších podmínkách, než na jaké jsou běžně zvyklí. I přesto s obrovským nasazením a bez přerušení pečují o své pacienty. A právě proto se jim Skupina B. Braun rozhodla zaslat poděkování ve formě balíčků s produkty.  

15.05.2020
Události

Evropská komise hledá v oblasti zdravotnictví řešení pro zmírnění nárůstu onkologických onemocnění. Vypracovala proto Evropský plán boje proti onkologickým onemocněním zahrnující okruhy prevence, diagnostiky, léčby a kvality života nemocných.

20.04.2020
Události