Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Slovákom trpiacim hydrocefalom pomôže nový senzor M.scio

16. Říjen 2020

Slovákom trpiacim hydrocefalom pomôže nový senzor M.scio

Na Neurochirurgickej klinike Nemocnice Sv. Michala v Bratislave prebehla operácia, pri ktorej tím lekárov v zložení MUDr. Michal Kľoc, MUDr. Tomáš Harag, PhD. a MUDr. Tomáš Žilka pod vedením prednostu kliniky MUDr. Róberta Illéša, PhD., MPH prvýkrát na Slovensku implantoval novú generáciu telemetrického senzora Miethke M.scio, určeného na liečbu hydrocefalu. Samotná operácia prebehla bez komplikácií a spoločnosť B.Braun Medical, dodávateľ tejto unikátnej technológie, sa teší pozitívnej spätnej väzbe zo strany lekárov, ktorí sú z inovatívneho prístupu k liečbe hydrocefalu nadšení.

Jedinečnosť implantátu MScio spočíva v komunikácii medzi samotným implantátom a čítačkou dát, ktorá je bezdrôtová. Dáta získané prostredníctvom čítačky slúžia na analýzu správneho nastavenia ventilu, intrakraniálneho tlaku vo ventile a na určenie prípadnej oklúzie vo ventrikulárnom katétri alebo vo (ventrikulo- peritoneálnom ventile). Zároveň M.scio plní úlohu štandardného rezervoára, ktorý umožňuje odoberať likvor a aplikovať liečivá. M.scio umožňuje jednoduché, neinvazívne meranie a vyhodnotenie telemetrického tlaku, a výsledok je možné použiť na optimalizáciu liečby. Senzor Miethke M.scio je prvou dlhodobo implantovateľnou meracou bunkou, ktorá umožňuje funkčnú kontrolu a lokalizáciu akýchkoľvek oklúzií.

Problematika liečby hydrocefalu sa čoraz častejšie stáva predmetom diskusií medzi odbornou verejnosťou. Včasná diagnostika a správna liečba môže u pacienta často podstatne zvýšiť kvalitu života. Svoj podiel na tom má nielen neustále vylepšovanie technológií, ale aj spolupráca lekárov a vedcov na celom svete, a v neposlednom rade aj rýchle zavádzanie týchto noviniek do medicínskej praxe.

Ing. Erik Plachý
Ing. Peter Cireň
Dosud nehlasováno

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

XXXVI. kongres Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče se konal v tradičních prostorách Nového Adalbertina v Hradci Králové na podzim 2020. Kongres proběhl pod záštitou ministra zdravotnictví ČR. Regulace týkající se hromadných akcí, které byly v platnosti v první polovině září, umožnily uspořádání kongresu v plánovaném rozsahu a všichni účastníci přitom dodržovali opatření předepsaná k ochraně sebe i okolí. 

23.12.2020
Události

Nejen při práci ve zdravotnictví se setkáváme se situacemi, které vyžadují použití prostředků pro ochranu dýchacích cest. V závislosti na typu činnosti a stupně případného rizika rozdělujeme prostředky pro ochranu dýchacích cest do několika skupin. Primárně rozlišujeme ústní roušky / chirurgické masky a filtrační polomasky / respirátory. Dále se osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) dělí podle dalších bezpečnostních prvků.

20.04.2020
Události

Zdravotníci v první linii čelí v období pandemie koronaviru extrémnímu tlaku a práci v náročnějších podmínkách, než na jaké jsou běžně zvyklí. I přesto s obrovským nasazením a bez přerušení pečují o své pacienty. A právě proto se jim Skupina B. Braun rozhodla zaslat poděkování ve formě balíčků s produkty.  

15.05.2020
Události