Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Slavkov u Brna má nové radiodiagnostické pracoviště s digitálním rentgenem

6. Září 2012

Slavkov u Brna má nové radiodiagnostické pracoviště s digitálním rentgenem

Provozovatelem a zároveň investorem nového digitálního pracoviště je společnost B. Braun Avitum Austerlitz, která ve Slavkově u Brna působí již 10 let v oblasti dialyzační a rehabilitační péče.

Společnost B. Braun Avitum Austerlitz otevřela v prostorách Polikliniky Slavkov u Brna nové rentgenové pracoviště s moderním digitálním rentgenem XR 6000 za bezmála 2 milióny korun. Vedoucím lékařem nového rentgenového pracoviště je vysoce zkušený radiolog a přední český diagnostik MUDr. Ivo Horniak. Provozovatelem a zároveň investorem nového digitálního pracoviště je společnost B. Braun Avitum Austerlitz, která ve Slavkově u Brna působí již 10 let v oblasti dialyzační a rehabilitační péče.

                                                                      

Společnost B. Braun Avitum poskytuje svým pacientům nejmodernější možnou léčbu a snaží se jim zajistit přístup ke špičkovým technologiím. „Tento záměr vznikl ve chvíli, kdy jsme pro naše pacienty slavkovského dialyzačního střediska v Lázeňském domě chtěli pořídit nový ultrazvuk. Rozhodli jsme se, že investici rozšíříme i na digitální rentgen, který slavkovskému regionu citelně chyběl,“ vysvětluje dvoumiliónovou investici Martin Kuncek, ředitel společnosti B. Braun Avitum.   Toto zařízení tak nebude sloužit jen našim pacientům, ale bude k dispozici všem lékařům v regionu. Z důvodu lepší dostupnosti pro pacienty jsme se rozhodli ponechat rentgenové pracoviště v prostorách slavkovské polikliniky,“ dodává Kuncek.

„Pro občany našeho města i celého spádového regionu znamená pořízení nového digitálního rentgenu zvýšení komfortu při jejich vyšetřeních. Současně toto zásadní rozhodnutí společnosti B. Braun Avitum Austerlitz zcela jistě přispěje ke stabilizaci rentgenového pracoviště na poliklinice ve Slavkově u Brna,“ říká Ivan Charvát, starosta města Slavkov u Brna.   

Digitální rentgen přináší výhody pro pacienty i zdravotníky. „Kromě vysoké kvality snímků má digitální rentgen další výhody v podobě výrazně nižší radiační zátěže pro pacienty a díky tomu, že se snímky nevyvolávají, je šetrnější i k životnímu prostředí,“ říká k novému rentgenu Ivo Horniak, vedoucí lékař slavkovského rentgenového pracoviště.Velkým pomocníkem je také pro lékaře, kterým usnadní práci zejména s archivací snímků. Všechna data budou uložena na discích a síti, rentgenové snímky tak budou dostupnější nejen pro pacienty, ale i pro externí lékaře,“ dodává Horniak.

 

View Larger Map

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Kvalitu života na dialýze zkoumala na třech dialyzačních střediscích pomocí dotazníku MUDr. Hana Novotná, primářka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Nusle. U pacientů sledovala věk a celkovou dobu strávenou na dialýze. Dotazovala se jich, co je na dialýze a při dodržování speciálního režimu nejvíce obtěžuje. A také zda se chtějí podílet na rozhodování o tom, jak bude jejich život s dialýzou nadále probíhat, jestli by si přáli při výrazném zhoršení zdravotního stavu dialýzu ukončit a chtějí-li na toto téma s lékařem komunikovat. Pacienti docházejí na dialyzační středisko třikrát týdně na 4–5 hodin. Jedna z otázek tedy byla, zda by pacient preferoval omezení počtu dialýz za cenu eventuálního zkrácení života, například o půl roku.  

 

12.11.2018
Dialyzační technika

Dialyzační středisko Bulovka vzniklo v roce 1993 jako první nestátní hemodialyzační zařízení v Praze na Jižním Městě a od roku 1997 odborně rozšířilo na 12 let Nemocnici Na Bulovce.

09.11.2018
Dialyzační technika

Výsledky multicentrických studií poukázaly na fakt, že kvalita vody pro dialýzu představuje zásadní riziko vzhledem k prokázanému vztahu mezi kontaminací vody a morbiditou. Společnost Lauer, která je součástí skupiny B. Braun, vyvinula nový systém úpravy vody označovaný jako Aquabase.

10.10.2016
Dialyzační technika