Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Servisní zázemí pro infuzní systémy B. Braun Space

17. Březen 2010

Servisní zázemí pro infuzní systémy B. Braun Space

Přístroje B. Braun Space jsou prvním plně modulárním řešením pro infuzní terapii použitelným napříč téměř celým spektrem medicínských specializací. Díky své moderní konstrukci umožňují maximální možnost nastavení dle požadavků lékařů a potřeb konkrétního cílového oddělení. Pro plné využití této výhody vznikl v České republice komplexní systém instalací a servisní podpory.

Po uzavření samotného obchodního kontraktu vše začíná tzv. předprodejní přípravou, kterou zajišťuje specialista pro systém Space a jeho předprodejní servis. S lékaři a středním zdravotnickým personálem se provádí konzultace požadavků přímo na cílovém oddělení. Na základě této porady je pak vypracována odborná technická dokumentace, jako např. knihovna léčiv, specifikace požadovaných funkcí, nastavení přístrojů, popř. definování rozhraní pro přenos dat s nemocničními informačními systémy (NIS) atd. Tato dokumentace je uložena do centrální databáze a předána Servisnímu centru. Servisní technici zajišťují praktickou implementaci veškerých nastavení, a to nejen při instalaci, ale
i během celé životnosti přístrojů. Výsledkem je, že každý instalovaný systém na jakémkoli oddělení
v České republice a na Slovensku plně vyhovuje požadavkům a přáním lékařů a obsluhy. Zároveň všechny systémy centrálně evidujeme a veškeré nově zakoupené či opravené přístroje „předem naučíme“ vše potřebné. Pacient, popřípadě obsluha systému, tak na konci řetězce nezaznamenají jakýkoli rozdíl či změnu v chování přístroje.

Toto je strategicky velmi důležitý benefit a přidaná hodnota nejen přístrojů samotných, ale také komplexního pohledu na servisní zajištění a dlouhodobou obchodní spolupráci se zákazníkem, zejména vezmeme-li v úvahu některá medicínská specifika, jako jsou např. oddělení neonatologie či kardiologie. Celý tento systém sice klade nesrovnatelně vyšší časové a personální nároky na samotný servis, kvalifikaci a znalosti všech jednotlivých servisních techniků, sdílení informací a ukázněnou každodenní servisní činnost, nicméně již nyní se dostavují první obchodní výsledky „dlouhodobého pohledu na servisní podporu trhu“.

Na základě potvrzených informací německého koncernu B. Braun patří Česká republika mezi špičku
v poskytování komplexní servisní a evidenční podpory infuzní techniky Space. I přes vyšší náročnost
a náklady na servis nás všechny tyto skutečnosti dlouhodobě posouvají o další krůček vpřed. Je možné zároveň rozvíjet praktické využití celého systému Space, ať již zapojením do centrálních nemocničních informačních systémů, online přenosem dat pro centrální monitoring, elektronickou evidencí veškerých parametrů terapie pacientů dle platné legislativy nebo možností doplnění nových funkcí pomocí softwarových updatů (např. TCI) bez nutnosti hardwarových zásahů.

Přístroje Space díky své vysoké mechanické a softwarové odolnosti také splňují předepsané požadavky a normy pro použití v rychlých záchranných službách, mj. např. i ve vrtulnících (široké spektrum vibrací) či sanitních vozech. V neposlední řadě jsou všechny infuzní pumpy a dávkovače kompatibilní s přístrojem pro magnetickou rezonanci (MRI) a lze je spolu se speciálním systémem „Space Station MRI“ použít pro infuzní terapii během samotného vyšetření magnetickou rezonancí přímo v místnosti
k tomu určené. Přístroje samotné odolávají magnetickému poli do intenzity 20 mT, defibrilaci a dalším negativním působením vnějších vlivů a také splňují specifikaci pro nízkonapěťové zdravotnické prostředky (low voltage medical device) atd.

Závěrem bych rád poděkoval vám, našim zákazníkům, za opravdu vstřícnou a velmi příjemnou spolupráci a také celému servisnímu týmu za jeho maximální nasazení v servisních činnostech těchto hi-tech přístrojů.

Ing. Jiří Klouda
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Kvalitní, moderní a intuitivní infuzní technika je základem pro každou nemocnici a naprosto neodmyslitelnou součástí výbavy na jednotkách intenzivní péče. O zkušenostech z oddělení, kde o životech pacientů často rozhodují i vteřiny, se s námi podělila Bc. Ivana Dvořáčková, staniční sestra z interní jednotky intenzivní péče ve Vojenské nemocnici Brno. 

28.06.2021

Společnost B. Braun v dubnu představila novou generaci infuzní techniky SpacePlus. Představení se neslo v duchu oslav 70. let od uvedení prvního lineárního dávkovače pro přístrojovou infuzní terapii na trh. Firma tehdy obchodním názvem Perfusor vtiskla označení všem budoucím lineárním dávkovačům v této oblasti terapie. I nyní generace SpacePlus nastoluje nový standard.

28.06.2021

Aesculap Akademie ve spolupráci s Vysokou školou zdravotnickou uspořádala kurz Infuzní technika v ošetřovatelské praxi. Společně tak vyšly vstříc studentům, kteří byli díky pandemii povolání do boje s covid-19 a nedostávalo se jim času na studium. Přestože kurz proběhl online, jeho významnou část tvořily praktické demonstrace zacházení s infuzními pumpami B. Braun Space. A účastníci byli víc než spokojení.

17.06.2021
Aesculap Akademie