Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče: Článek

Servisní zázemí pro infuzní systémy B. Braun Space

Ing. Jiří Klouda

17. březen 2010

Space Automatické infuzní systémy

Přístroje B. Braun Space jsou prvním plně modulárním řešením pro infuzní terapii použitelným napříč téměř celým spektrem medicínských specializací. Díky své moderní konstrukci umožňují maximální možnost nastavení dle požadavků lékařů a potřeb konkrétního cílového oddělení. Pro plné využití této výhody vznikl v České republice komplexní systém instalací a servisní podpory.

Po uzavření samotného obchodního kontraktu vše začíná tzv. předprodejní přípravou, kterou zajišťuje specialista pro systém Space a jeho předprodejní servis. S lékaři a středním zdravotnickým personálem se provádí konzultace požadavků přímo na cílovém oddělení. Na základě této porady je pak vypracována odborná technická dokumentace, jako např. knihovna léčiv, specifikace požadovaných funkcí, nastavení přístrojů, popř. definování rozhraní pro přenos dat s nemocničními informačními systémy (NIS) atd. Tato dokumentace je uložena do centrální databáze a předána Servisnímu centru. Servisní technici zajišťují praktickou implementaci veškerých nastavení, a to nejen při instalaci, ale  
i během celé životnosti přístrojů. Výsledkem je, že každý instalovaný systém na jakémkoli oddělení  
v České republice a na Slovensku plně vyhovuje požadavkům a přáním lékařů a obsluhy. Zároveň všechny systémy centrálně evidujeme a veškeré nově zakoupené či opravené přístroje „předem naučíme“ vše potřebné. Pacient, popřípadě obsluha systému, tak na konci řetězce nezaznamenají jakýkoli rozdíl či změnu v chování přístroje.

Toto je strategicky velmi důležitý benefit a přidaná hodnota nejen přístrojů samotných, ale také komplexního pohledu na servisní zajištění a dlouhodobou obchodní spolupráci se zákazníkem, zejména vezmeme-li v úvahu některá medicínská specifika, jako jsou např. oddělení neonatologie či kardiologie. Celý tento systém sice klade nesrovnatelně vyšší časové a personální nároky na samotný servis, kvalifikaci a znalosti všech jednotlivých servisních techniků, sdílení informací a ukázněnou každodenní servisní činnost, nicméně již nyní se dostavují první obchodní výsledky „dlouhodobého pohledu na servisní podporu trhu“.

Na základě potvrzených informací německého koncernu B. Braun patří Česká republika mezi špičku  
v poskytování komplexní servisní a evidenční podpory infuzní techniky Space. I přes vyšší náročnost  
a náklady na servis nás všechny tyto skutečnosti dlouhodobě posouvají o další krůček vpřed. Je možné zároveň rozvíjet praktické využití celého systému Space, ať již zapojením do centrálních nemocničních informačních systémů, online přenosem dat pro centrální monitoring, elektronickou evidencí veškerých parametrů terapie pacientů dle platné legislativy nebo možností doplnění nových funkcí pomocí softwarových updatů (např. TCI) bez nutnosti hardwarových zásahů.

Přístroje Space díky své vysoké mechanické a softwarové odolnosti také splňují předepsané požadavky a normy pro použití v rychlých záchranných službách, mj. např. i ve vrtulnících (široké spektrum vibrací) či sanitních vozech. V neposlední řadě jsou všechny infuzní pumpy a dávkovače kompatibilní s přístrojem pro magnetickou rezonanci (MRI) a lze je spolu se speciálním systémem „Space Station MRI“ použít pro infuzní terapii během samotného vyšetření magnetickou rezonancí přímo v místnosti  
k tomu určené. Přístroje samotné odolávají magnetickému poli do intenzity 20 mT, defibrilaci a dalším negativním působením vnějších vlivů a také splňují specifikaci pro nízkonapěťové zdravotnické prostředky (low voltage medical device) atd.

Závěrem bych rád poděkoval vám, našim zákazníkům, za opravdu vstřícnou a velmi příjemnou spolupráci a také celému servisnímu týmu za jeho maximální nasazení v servisních činnostech těchto hi-tech přístrojů.

 

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník