Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Rezistence vůči antibiotikům

17. Květen 2017

Rezistence vůči antibiotikům

Jako nosné téma při příležitosti Světového dne hygieny rukou, připadajícího na den 5. května, byla vybrána problematika rezistence a edukace.  
Skupina B Braun ve spolupráci s vybranými pracovišti připravuje on-line školení.

Světová zdravotnická organizace (WHO, World Health Organization) dlouhodobě apeluje na dodržování správné hygieny rukou a usiluje o šíření programů prevence a kontroly infekcí (IPC, infection prevention and control) na co nejširší spektrum zdravotnických pracovišť. Hlavním cílem je edukovat zdravotníky v praktikování správné hygieny a dezinfekce rukou ve zdravotnických zařízeních a díky tomu snižovat riziko přenosu infekcí mezi zdravotníky a pacienty.

V rámci této osvětové iniciativy WHO cílí také na širokou veřejnost, a to především prostřednictvím Světového dne hygieny rukou. Stejně jako v předchozích letech tento den připadl na 5. května. Letos se Světová zdravotnická organizace zaměřila na téma antibiotik a připomíná zdravotníkům i veřejnosti: „Rezistence vůči antibiotikům roste – řešení je ve vašich rukou.“  Dodržování zásad správného mytí rukou je základem prevence infekcí a Světový den hygieny rukou právě tyto zásady připomíná.

Skupina B. Braun vnímá téma hygieny a dezinfekce jako velmi důležité a ve spolupráci s vybranými pracovišti po celé republice Světový den hygieny rukou dlouhodobě podporuje. „Navíc pro zdravotníky připravujeme e-learning, který shrnuje nejdůležitější zásady správné hygieny a dezinfekce rukou a po absolvování jednoduchého on-line školení bude možné si udělat test a získané znalosti si ověřit,“ říká Mgr. Petra Bártová, obchodní zástupkyně divize OPM.

Tématu hygieny a dezinfekce se Skupina B. Braun věnuje také z pohledu pacienta na webových stránkách Lepší péče. http://lepsipece.cz/tema/hygiena-dezinfekce/

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

V současné době, kdy je pozornost uživatelů vedle účinnosti přípravků věnována ve stejné míře i jejich vlivu na pokožku, je Promanum® pure jedním z nejoblíbenějších výrobků.

09.12.2014
Dezinfekce a hygiena

Není pochyb o tom, že pokožka rukou zdravotnického personálu je nadměrně namáhána. Aby byla v dobré kondici, je potřeba ji chránit a ošetřovat.

29.11.2013
Ambulantní péče

Začátkem prosince roku 2020 se uskutečnil z jara odložený 38. kongres České nefrologické společnosti, jehož účastníci mohli ve virtuálním prostoru získat nejnovější poznatky z vědeckých výzkumů a vyměnit si zkušenosti z klinické praxe.

10.03.2021
Nefrologie