Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Průzkum kvality života na dialýze

12. Listopad 2018

Průzkum kvality života na dialýze

MUDr. Hana Novotná, primářka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum

Kvalitu života na dialýze zkoumala na třech dialyzačních střediscích pomocí dotazníku MUDr. Hana Novotná, primářka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Nusle. U pacientů sledovala věk a celkovou dobu strávenou na dialýze. Dotazovala se jich, co je na dialýze a při dodržování speciálního režimu nejvíce obtěžuje. A také zda se chtějí podílet na rozhodování o tom, jak bude jejich život s dialýzou nadále probíhat, jestli by si přáli při výrazném zhoršení zdravotního stavu dialýzu ukončit a chtějí-li na toto téma s lékařem komunikovat. Pacienti docházejí na dialyzační středisko třikrát týdně na 4–5 hodin. Jedna z otázek tedy byla, zda by pacient preferoval omezení počtu dialýz za cenu eventuálního zkrácení života, například o půl roku.  

 

Průzkum ukazuje…

Na dotazník odpovědělo 89 pacientů. Odpovědi se typově lišily v závislosti na věku pacientů. Nejvíce pacienty obtěžuje čas, který musí strávit na dialyzační jednotce, a za největší omezení považují povolené limitované množství přijímaných tekutin. Pouze 8 pacientů by upřednostnilo méně dialýz v týdnu s rizikem kratší doby dožití. 58 pacientů by si přálo spolurozhodovat o dalším postupu léčby a 21 pacientů by si přálo ukončit dialyzační léčbu v případě, že by se jejich aktuální zdravotní stav výrazně zhoršil. V jednotlivých věkových kategoriích je patrný rozdíl v přístupu k otázkám o konečných fázích nemoci a života. Ani komunikace ohledně dalšího postupu v léčbě není u pacientů jednoznačně vyjádřena. Více než třetina pacientů udává, že si nepřeje komunikovat s lékařem o prognóze onemocnění a v terminálních fázích onemocnění spolurozhodovat o tom, jaká bude strategie léčby. „Převážně starší generace není na komunikaci tohoto druhu ještě připravena. Tady je vidět výrazný rozdíl v přístupu mezi mladšími a staršími pacienty,“ vysvětluje primářka Hana Novotná. 

"Nejlepší dialýza je žádná dialýza," říká prof. Romana Ryšavá, zástupkyně přednosty Kliniky nefrologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a místopředsedkyně České nefrologické společnosti
 

Kvalita života v průběhu konečných fází chronického onemocnění

Otázky kvality života a průběhu konečných fází chronického onemocnění jsou ovšem složité jak pro pacienty, tak pro ošetřující personál. „Ze strany personálu se na středisku s mladšími pacienty projevila určitá rezervovanost až pohoršení nad tím, že se vůbec takové otázky mají s pacienty probírat. Kdežto na střediscích se staršími pacienty byl vidět upřímný zájem personálu o diskusi na toto závažné téma,“ doplňuje MUDr. Novotná a dodává, že komunikace ohledně terminálního stadia onemocnění by měla být součástí komplexního přístupu k pacientovi.

Jedním z účastníků průzkumu je pacient Dialyzačního střediska Nusle Jan Dostál. „Ledviny mi začaly selhávat kvůli cukrovce před čtyřmi lety. Tehdy jsem zahájil léčbu v nefrologické ambulanci a před třinácti měsíci jsem zahájil dialýzu. Uvítal jsem možnost dialyzovat se sám, ale bohužel jsem po čase stejně musel nastoupit na klasickou hemodialýzu,“ říká sedmasedmdesátiletý Jan Dostál. Komunikaci se zdravotnickým personálem považuje Jan Dostál za klíčovou. „Na dialyzační středisko docházím třikrát týdně na čtyři a čtvrt hodiny. Je to velký zásah do života, ale člověk si musí zvyknout. O to víc se chci podílet na rozhodování o své léčbě, udržuje mě to ve střehu a myslím si, že každý by se nad svým budoucím životem měl alespoň zamyslet,“ dodává s úsměvem bývalý ekonom.  

Chci se podílet na rozhodování o své léčbě, udržuje mě to ve střehu, říká pacient Jan Dostál, jeden z účastníků průzkumu

 

Letem dialyzačním světem

„Nejlepší dialýza je žádná dialýza,“ říká prof. Romana Ryšavá, zástupkyně přednosty Kliniky nefrologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a místopředsedkyně České nefrologické společnosti. Budoucnost dialyzačního ošetření vidí v co největší individualizaci léčby a v pokračování preventivních akcí typu Světový den ledvin. „Dialýza zaznamenala řadu technologických pokroků, díky nimž se pacienti dožívají stále vyššího věku. My chceme, aby se co nejvíce zvyšovala nejen délka, ale také kvalita života, a to umožňuje například peritoneální dialýza,“ doplňuje prof. Ryšavá. 

  • V roce 1913 Abel Rowntree a Turner „dialyzovali“ uspaná zvířata tak, že vedli jejich krev mimo tělo pomocí hadiček s polopropustnými membránami.
  • Georg Haas, který pochází z městečka nedaleko Frankfurtu nad Mohanem, provedl první léčebnou dialýzu u člověka. 
  • Willem Kolff použil otáčivou bubnovou ledvinu k léčbě pacientky, která měla akutní selhání ledvin. 
  • V roce 1947 vypracoval Švéd Nils Alwall model umělé ledviny.
  • 1960 – Belding Scribner implantoval „shunt“ pacientovi, který se tak stal prvním, kdo byl léčený hemodialýzou. Žil dalších jedenáct let. 
  • 1964 Američan Richard Stewart vynalezl dialyzátor z dutých vláken.
  • V roce 1966 Brescia a Cimino společně vytvořili podkožní propojení mezi tepnou a žílou. 
  • První hemodialýza v Praze se uskutečnila na druhé interní klinice 10. prosince 1955. Tehdy byla léčena mladá pacientka intoxikovaná sublimátem, což se rozvinulo v akutní selhání ledvin

 

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Sport ho provází už od malička. Nejen on, ale i celá jeho rodina se řadí mezi aktivní sportovce. I když se vyčerpá na sjezdovce nebo během, je to pro něj hlavně relax. Profesor Matějovič se věnuje vnitřnímu lékařství a intenzivní péči a rukama mu projdou často pacienti v přímém ohrožení života.

01.04.2021
Lidé a společnost

Začátkem prosince roku 2020 se uskutečnil z jara odložený 38. kongres České nefrologické společnosti, jehož účastníci mohli ve virtuálním prostoru získat nejnovější poznatky z vědeckých výzkumů a vyměnit si zkušenosti z klinické praxe.

10.03.2021
Nefrologie

Ačkoliv počet transplantovaných ledvin v roce 2020 klesl v ČR kvůli pandemii koronaviru zhruba o 10 %, Dialyzační středisko B. Braun Avitum v Teplicích hlásí mimořádná čísla. Loni se podařilo v Teplicích připravit a v IKEM následně transplantovat 8 pacientů. „Musím poděkovat jak odvážným pacientům, tak důslednému personálu, že se nenechali Covidem zastavit. Je to nadprůměrný výsledek, který v první řadě zvedá kvalitu života našich pacientů,“ komentuje počet transplantací MUDr. František Švára, vedoucí lékař dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Teplicích.

09.03.2021
Nefrologie