Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ambulantní péče: Produkt měsíce

Produkt měsíce - Softa-Man® acute

redakce Braunovin

2. Prosinec 2011

Dezinfekce a hygiena

Rozvoj společnosti B. Braun je v posledních letech provázen stále se zvyšující mobilitou lidí. Během několika hodin můžeme snadno cestovat přes půl světa. Stinnou stránkou tohoto faktu je skutečnost, že nebezpečné patogeny se tak mohou šířit mnohem rychleji a v extrémních případech mohou způsobit i pandemii. Tomu napomáhá bezpochyby husté osídlení průmyslových aglomerací. Onemocnění jako ptačí chřipka nebo SARS se tak stále více rozvíjejí v globální problém s následky, které lze jen obtížně předvídat.

Zatímco na jedné straně se „infekční tlak“ neustále zvyšuje, na druhé straně se stává neúčinnou „zázračná síla“ antibiotik. Proto jsou dnes hygienická opatření v prevenci infekcí, zejména dezinfekce rukou, důležitější než kdykoliv předtím.

Současným požadavkem na výrobce je proto vyvážený přípravek pro hygienu rukou s plným spektrem účinnosti proti bakteriím, plísním i proti virům. Musí být současně dobře snášen pokožkou, bezpečný při použití a všestranně dobře akceptovatelný uživateli. Takovým přípravkem je  Softa-Man ® acute. Dezinfekční prostředek na ruce s plnou virucidní účinností.

Vlastnosti

Softa-Man® acute

Alkoholový dezinfekční prostředek na ruce účinkuje na široké spektrum virů během 30 sekund. Účinku na bakterie, kvasinky a TBC dosahuje během 15 sekund. Neobsahuje barviva ani parfémy. Používá se standardně jako běžné alkoholové přípravky. Dermatologické testy prokázaly jeho vynikající kožní snášenlivost.

Je určen zejména pro všechny oblasti, které jsou z virologického hlediska rizikové, nebo tam, kde je virologický stav neznámý (infekční oddělení, urgentní příjmy, anesteziologicko-resuscitační oddělení, jednotky intenzivní péče, ambulance, rychlá zdravotnická pomoc apod.).

 Výhody

  • dosahuje účinnosti na široké spektrum virů při expozici běžné pro hygienickou dezinfekci rukou;
  • nezatěžuje pokožku;
  • snížený bod vzplanutí usnadňuje skladování zásob;
  • k dispozici v různých baleních včetně „osobního“(100 ml).

Technické parametry

Obsah účinných látek 100 ml přípravku obsahuje 45,0 g etanolu a 18,0 g 1-propanolu
Bod vzplanutí 21 °C
Teplota vznícení 360 °C
Relativní hustota 0,86 g/cm3
Balení 100 ml, 500 ml, 1 000 ml

Historie a zajímavosti

Dezinfekční prostředky na ruce pro rutinní použití nejsou účinné proti všem virům. Speciální virucidní přípravky, které se používaly zejména ve virologických laboratořích,  zpravidla obsahovaly  vysoké množství ethanolu. Tomu odpovídala velmi vysoká hořlavost a špatná kožní snášenlivost těchto přípravků.

U nové generace přípravku s účinností na široké spektrum virů (Softa-Man® acute) jsou tyto provázející negativní vlastnosti eliminovány.

Snížením bodu vzplanutí  může být Softa-Man® klasifikován jako „hořlavý“ (při vyšším bodě vzplanutí jsou přípravky klasifikovány jako vysoce hořlavé), což zjednodušuje zabezpečení při jeho skladování.

Také jeho dermatologické vlastnosti jsou optimalizovány zejména díky náhradě určitého podílu etanolu jiným alkoholem. Samozřejmostí je přítomnost kosmetických ošetřujících látek.

Naprostá většina běžně používaných alkoholových přípravků na ruce je účinná pouze na omezené spektrum virů, zpravidla na viry obalené, někdy na rotaviry nebo noroviry. Setkáte-li se však například s virem hepatitidy typu A nebo jiným virem patřícím do skupiny virů neobalených, jsou běžně používané přípravky neúčinné - musíte sáhnout po přípravku s prokázanou účinností na široké spektrum virů. Z tohoto pohledu je používání takovýchto přípravků vedle zdravotnického sektoru nezanedbatelné i jinde, např. při nouzových situacích na letištích, v azylových domech nebo při cestování do subtropických a tropických oblastí.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník