Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Produkt měsíce - Intrafix® SafeSet

4. Říjen 2010

Produkt měsíce - Intrafix® SafeSet

V posledních letech výrazně stoupá tlak na snižování nákladů a zvyšování produktivity práce zdravotnických pracovníků v nemocnicích. Velký důraz je kladen rovněž na efektivitu a bezpečnost pracovních postupů v každodenní klinické praxi. To dovoluje více se zaměřit na pacienty a zvýšit kvalitu ošetřovatelského procesu. Jedním z pozitivních příkladů optimalizace pracovního postupu a zvýšení bezpečnosti pacienta během infuzní terapie je používání setu Intrafix® SafeSet.

První infuzní set s bezpečnostními prvky

Historie

První pomůcka pro převod roztoků do krevního řečiště byla jednoduchá a dvouúčelová. Sloužila pro podávání infuzí i transfuzí. Roztok určený k infuznímu podání byl naplněn do svisle umístěné nádoby a aplikován do žíly pacienta pomocí gumového balonku. Tento otevřený systém neumožňoval ostatečnou ochranu proti patogenním zárodkům. Počátkem padesátých let minulého století vyvinula a uvedla na trh společnost B. Braun na tehdejší dobu pokrokový infuzní set, který se skládal z drenážního
a ventilačního systému opatřeného filtry z bavlněné vaty. Tento systém musel být před každým použitím sterilizován a byl brzy nahrazen plastovým.

Plastové pomůcky pro jednorázové použití dobývaly trh v několika vlnách. V roce 1956 uvedl B. Braun na trh Intrafix® - první infuzní set k jednorázovému použití, označený nálepkou, která výslovně uvádí, že výrobek není určen k opakovanému použití. Společnost však souběžně pokračovala v prodeji setů určených k resterilizaci. Tato přechodná fáze byla ukončena v roce 1960, kdy B. Braun začal dodávat na trh pouze infuzní a transfuzní sety určené na jedno použití. Do dnešního dne sety prošly celou řadou úprav a pro jejich výrobu se používají ty nejmodernější a nejbezpečnější materiály. Vrcholem vývoje, který vychází opravdu z letitých zkušeností, bylo uvedení vůbec prvního setu s bezpečnostními prvky Intrafix® SafeSet. Tento infuzní set patří, stejně jako původně Intrafix®,
k hi-tech produktům v oblasti infuzní léčby.

Infuzní souprava, která zvyšuje bezpečnost a zjednodušuje manipulaci, představuje výrazné zdokonalení stávajícího standardu. Jedná se o moderní infuzní soupravu
s bezpečnostními prvky PrimeStop (automatické naplnění)
a AirStop (prevence infuze vzduchu, inovovaný regulátor průtoku
a hadička bez obsahu DEHP = di-(2-ethylhexyl) ftalátu).

PrimeStop - automatické naplnění

Zelená krytka koncového luer lock konektoru vybavená hydrofobní membránou zabraňuje vykapávání infuzního roztoku z konce setu na vaše ruce, podlahu či lůžko pacienta a vylučuje jejich kontaminaci. Tento bezpečnostní prvek udržuje systém uzavřený až do napojení infuze k pacientovi a umožňuje rychle a bezpečně připravit několik infuzí najednou.

AirStop - prevence infuze vzduchu

Při vyprázdnění kontejneru s infuzí zajišťuje AirStop membrána konstantní hladinu infuzního roztoku tím, že vzduch nevniká do hadičky infuzního setu. Tato unikátní vzduchotěsná hydrofilní membrána slouží jako ochranná bariéra proti infuzi vzduchu a zároveň jako filtr partikulárních částic.

Nový regulátor průtoku

Konstrukce regulátoru splňuje požadavky na přesné nastavení rychlosti infuze a představuje zásadní rozdíl v její regulaci. Minimalizuje kolísání průtoku, které může způsobit předávkování. Díky inovaci je rozsah regulace průtoku širší
a požadované nastavení průtoku mnohem snazší.

Hadička setu bez obsahu DEHP

Pro změkčení (plastifikaci) hadičky infuzního setu je použito alternativního, toxikologicky bezpečného materiálu
DEHT- EastmanTM 168, který nefiguruje na žádném seznamu nežádoucích látek. Funkčnost hadičky je stejná jako u PVC změkčeného DEHP. 

Souhrn výhod infuzní soupravy Intrafix® SafeSet:

  • výrazně nižší riziko kontaminace systému
  • snížení rizika vzduchové embolie
  • zjednodušená a bezpečná výměna infuzního kontejneru 
  • úspora času při přípravě infuze

Používáním infuzní soupravy SafeSet výrazně zvýšíte bezpečnostní standard infuzní terapie na vašem pracovišti.

B. Braun - váš partner v infuzní terapii.

Intrafix® SafeSet je dostupný v následujících provedeních

Popis produktu Délka hadičky (cm) Katalogové číslo
základní 180 4063000
N.T.P - Neutrapur (non-PVC) 180 4063002
Y-N.F. - s bezjehlovým vstupem 210 4063004
3-W.S.C. - s trojcestným kohoutem a prodlužovací hadičkou 220 4063006

Úsměv pro život

Jako produkt měsíce vybírá společnost B. Braun vždy jeden
z nejúspěšnějších produktů ze svého portfolia. Jedná se
o výrobek, který je obchodně úspěšný, inovativní, nadčasový či jiným způsobem unikátní.

Zakoupením právě aktuálního Produktu měsíce máte i vy, naši obchodní partneři, možnost nejen využívat kvalitní a osvědčený zdravotnický prostředek, ale navíc přispět na charitativní projekt Úsměv pro život. Část výnosů z měsíčních prodejů produktu totiž společnost připíše na konto Úsměvu pro život, a podpoří tak občanské sdružení Zdravotní klaun, které i letošní rok rozdává radost a úsměvy v nemocnicích.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

V závěru letošního roku vyrazili zástupci z řad lékařů, všeobecných sester a IT specialistů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do španělské Barcelony s cílem seznámit se s novým bezpečnostním softwarem „Onco Safety Remote Control“, který splňuje požadavky pro celkovou bezpečnost personálu podílejícího se na práci s cytostatiky.

19.12.2019
Intenzivní péče