Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Produkt měsíce - MACS TL II

30. Leden 2012

Produkt měsíce - MACS TL II

MACS TL II (Modular Anterior Construct System for Thoracic and Lumbar Spine) je
implantát k přední stabilizaci páteře a je opět na špičce. Volba operačního přístupu u dekomprese páteřního kanálu v problematice ošetření traumat torakolumbální páteře byla dlouho kontroverzní.

Mnozí autoři viděli dekompresi, corpectomii a fúzi z předního přístupu jako efektivnější ve srovnání se zadním přístupem. Naopak jiní poukazovali na četnější výskyt operačních a pooperačních komplikací. Tato argumentace byla jistě správná. Podle provedených studií byl otevřený přední přístup ve 14 procentech příčinou pleurálních adhezí, interkostálních neuralgií a pneumotoraxu. Proto se hledala cesta, jak minimalizovat výskyt zmíněných komplikací.

Z historie miniinvazivních operací

Operační skupina z Úrazové kliniky v německém Murnau se od roku 1996 začala intenzivně věnovat miniinvazivním operacím s videoasistencí. Její členové operovali 550 pacientů a už tato změna v operační technice vedla k poklesu výskytu výše uvedených komplikací na 5,4 procent. Potvrzení pracovní hypotézy povzbudilo operační tým k dalšímu kroku.

Lékaři R. Bei­sse a M. Potulski začali provádět první zcela endoskopické dekomprese a pokoušeli se provést také stabilizaci páteře endoskopickou technikou.

Po odzkoušení existujících implantátů se rozhodli. Bylo potřeba vyvinout nový implantát vhodný k endoskopické operační technice a stejně tak instrumentárium, pomocí kterého bude možno endoskopický výkon bezpečně a spolehlivě vykonat.

Došlo ke spojení špičkových odborníků z kliniky v Murnau s významným německým výrobcem medicínských nástrojů, ortopedických a spondylochirurgických implantátů - společností Aesculap, která je součástí koncernu B. Braun. Tak byl v listopadu 1999 uveden na spondylochirurgický trh nový, v té době revoluční implantát. Byl to první implantát a kvalitní, vysoce sofistikované instrumentárium speciálně konstruované pro operace páteře endoskopickou technikou - MACS TL (Modular Anterior Construct System for Thoracic and Lumbar Spine).

 

Indikace

  • nestabilní fraktury hrudní a bederní páteře v rozsahu od T3 po L3     
  • A 2.1 (vysoce kompresivní zlomeniny), typ B (distrakční typ flexně/extenční úrazy) a typ C (A, B  plus rotační složka
  • diskoligamentózní instability
  • poúrazové a tumorózní komprese páteřního kanálu;
  • corpectomie pro tumory a metastázy;
  • s odstupem času zavedl a standardizoval prof. MUDr. Otto Vlach, DrSc.,  toto instrumentárium také pro korekci a stabilizaci deformit.

První operace s MACS TL

První operace provedené endoskopickou metodou byly náročné. Operační čas se pohyboval v průměru 5,42 hodin. V průběhu deseti let byla endoskopická operace páteře postupně zdokonalována. Stejně tak instrumentárium a endoskopická technika. Operační čas a ostatní sledované parametry se výrazně zlepšily. Operační čas je nyní v průměru 120 minut.

 

MACS TL II

Po etapě vývoje a testování byl na konci roku 2011 představen MACS TL II. Díky nadčasovému konceptu MACS TL nebylo nutné měnit design všech implantátů. Již tato první generace byla a po celou dobu je nejpevnějším a úhlově nejstabilnějším implantátem. To vše při nejnižší konstrukční výšce. Tento parametr je při předních stabilizacích velmi významný. Minimalizuje se tak mechanické dráždění velmi zranitelných struktur v hrudníku a v oblasti retroperitoneálního prostoru.

 

Technické vlastnosti a vylepšení

Vývojový tým se tedy spíše zaměřil na zjednodušení a zefektivnění operačního postupu. Změnami v instrumentáriu a jeho zkvalitněním došlo v průběhu operace ke sdružení několika kroků. To si nakonec vyžádalo i změnu v portfoliu implatátů. Došlo ke „spojení“ vnitřní matice pro zablokování polyaxiálního šroubu s centralizérem používaným v průběhu výkonu. Toto spojení se velmi jednoduchým závěrečným dotažením rozruší a centralizér se následně vyjme. Tato velmi efektivní modernizace postupu poté uspoří několik operačních kroků, a tím také významně zkrátí operační čas.

 

Dlahy

Dále bylo rozšířeno spektrum dlah. Nyní jsou nově k dispozici dlahy od 40   mm do 100   mm s přírůstkem po 5   mm. Dříve byl narůst od 60   mm nahoru po 10   mm. Snahou je ale nabídnout ideální velikosti, a minimalizovat tak dráždění okolních struktur.

Pro delší, multisegmentální stabilizace je možné použít dvě tyče až do 300   mm. Ty jsou podle potřeby modelovatelné.

Polyaxiální šrouby

Polyaxiální šrouby jsou v dostatečné nabídce od 15   mm do 55   mm. Zde nebylo potřeba dělat žádné změny. Stejně tak stabilizační šrouby (20-50   mm) a hrudní šrouby pro hrudní clamp zůstaly beze změn (15-30   mm).

 

Instrumenty

Největší změny se tedy uskutečnily v oblasti instrumentů. Došlo hlavně ke zkvalitnění jednotlivých instrumentů odpovídající době. Použité jsou nejmodernější materiály. Zlepšily se již tak velmi slušné ergonomické vlastnosti. Nástroje vynikají ještě větší přesností než ty první generace.

Některé jsou zcela nahrazeny novými (šroubováky, momentové klíče, šablona k přípravě setu - polyaxiální deska, polyaxiální šroub a centralizér s vnitřní maticí).

Jsme si jisti, že to vše přispěje k ještě větší oblibě MACS TL II. Již tak vysoce kvalitní systém dostává novou, moderní podobu a špičkové vlastnosti.  

Přejeme všem našim dlouholetým uživatelům i novým zákazníkům příjemné a bezpečné operování s MACS TL II a dobrý pocit, že poskytují svým pacientům to nejlepší při předních stabilizacích páteře.

Úsměv pro život

Jako produkt měsíce vybírá společnost B. Braun vždy jeden z nejúspěšnějších produktů ze svého portfolia. Jedná se o výrobek, který je obchodně úspěšný, inovativní, nadčasový či jiným způsobem unikátní. Zakoupením právě aktuálního Produktu měsíce máte i vy možnost nejen využívat kvalitní a osvědčený zdravotnický prostředek, ale navíc přispět na charitativní projekt Úsměv pro život. Část výnosů z měsíčních prodejů produktu totiž společnost připíše na konto Úsměvu pro život. 

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory