Přejít k hlavnímu obsahu

Odborné informace o léčivech

Tento článek obsahuje odborné informace o léčivech určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Tyto informace nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

 • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
 • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
 • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník
Zpět

Ambulantní péče: Produkt měsíce

Produkt měsíce: Braunoderm® - spolehlivá dezinfekce operačního pole

redakce Braunovin

22. Listopad 2012

Ke tradičním dezinfekčním přípravkům společnosti B. Braun patří Braunoderm®. Jedná se o alkoholový roztok PVP-jódu určený primárně k dezinfekci operačního pole, ale lze ho využít i pro dezinfekci kůže před injekcemi, biopsiemi, katetrizacemi, odběry krve apod.

Braunoderm® je dodáván v barvené formě pro zřetelné vyznačení operačního pole nebo nebarvený, který má pouze světle žlutý odstín způsobený přítomným PVP-jódem. Výhodou této formy je možnost jeho využití v oblasti, kde by výrazné zbarvení mohlo být na překážku, např. v obličejové části apod. Při aplikaci, kdy je pokožka zvlhčená roztokem, je zbarvení patrné, ale po zaschnutí je minimální.

Z hlediska prevence infekce v místě operačního zákroku (SSI) patří Braunoderm® k nejspolehlivějším přípravkům. K bezpečnosti na operačním sále přispívá ve srovnání s jinými alkoholovými přípravky nízkým obsahem alkoholu a tím pádem vyšším bodem vzplanutí ve srovnání s jinými alkoholovými přípravky.

Složení ve 100 g přípravku:

 • 2-propanol 50,0 g
 • PVP-jód 1,0 g (účinnou látkou je 0,1 g disponibilního jódu)

Účinnost

 • baktericidní, včetně MRSA
 • mykobaktericidní
 • fungicidní
 • účinný proti obaleným virům: vaccinia, HBV, HCV, HIV, proti neobaleným virům: polio

Použití (doba aplikace)

 • Pokožka chudá na mazové žlázy

- před injekcí, punkcí apod.: 15 s

- před punkcemi kloubů, tělních dutin, dutých orgánů, před chirurgickým zákrokem: 60 s

 • Pokožka bohatá na mazové žlázy: 10 minut
 • Účinnost na obalené viry HCV (BVDV), vacciniavirus: 30 s
 • Účinnost na poliovirus: 2 minuty

Výhody

 • Spojuje rychlý účinek 2-propanolu s širokým spektrem účinnosti PVP-jódu
 • Rychlá účinnost - během 15 sekund s dobrou prolongovanou účinností
 • Testována účinnost na MRSA a poliovirus
 • Umožňuje dobrou přilnavost incizních fólií
 • Hnědě zbarvené obaly signalizují obsah sloučeniny jódu

Infekce v místě operačního zákroku patří k nejčastějším nozokomiálním nákazám v chirurgických oborech. Mohou vést nejen k významnému zvýšení morbidity a mortality, ale také k nárůstu léčebných nákladů. Nejčastějšími patogeny, které způsobují infekci, jsou Staphylococcus aureus a koaguláza-negativní stafylokoky, které jsou součástí normální kožní flóry. Proto je předoperační dezinfekce operačního pole standardním postupem před jakýmkoliv chirurgickým zákrokem, aby se množství kožní mikrobiální flóry před incizí snížilo. K dnešnímu dni CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ani WHO (World Health Organisation) nevydaly žádné doporučení, jaká antiseptika by měla být preferována, aby se co nejlépe předešlo pooperační SSI.

Klinická studie provedená v Univerzitní nemocnici v Basileji na 1 014 pacientech uvádí výskyt SSI při použití Braunodermu® k přípravě operačního pole v pouhých 4,04 % sledovaných případů [1]. To je výrazně nižší incidence SSI, než je uváděna ve dříve prováděné studii s alkoholovým přípravkem chlorhexidinu, resp. vodným roztokem PVP-jódu, kde byl zaznamenán výskyt SSI 9,5 %, resp. 16,1 % [2].

Studie [1] poskytuje pádný důkaz, že alkoholový roztok PVP-jódu je vhodný pro dezinfekci operačního pole. Navíc výsledky baktericidní účinnosti prokázaly účinnost na všechny posuzované izoláty.

Braunoderm® lze zakoupit prostřednictvím řetězce Zelená hvězda.

Literatura:


[1]
Tschudin-Sutter S., Frei R., Egli-Gany D., Eckstein F., Valderrabano V., Dangel M., Battegay M., Widmer A.F., No Risk of Surgical Site Infections From Residual Bacteria After Disinfection With Povidone-Iodine-Alcohol in 1014 Cases, Annals of Surgery, March 2012; 255, Nr. 3.

[2] Darouiche RO, Wall MJ, Jr, Itani K.M. et al., Chlorhexidine-alcohol versus povidle-iodine for surgical-site antisepsis, N Engl J Med 2010; 362:18-26.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

 • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
 • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
 • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník