Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Předředěné roztoky snižují riziko chybného podání kalia

Předředěné roztoky snižují riziko chybného podání kalia

CZ - Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tento článek je určen pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahuje odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle českého zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů a podle slovenského zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a zmene a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších předpisov.

Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem ve smyslu výše uvedených předpisů?

SK - Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Článok, na ktorý vstupujete, obsahuje odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach spoločnosti B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené osobám, ktoré sú oprávnené predpisovať alebo vydávať lieky podľa zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý/-á rizík spojených s vyššie uvedenou informáciou a som osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky podľa zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

redakce Braunovin

Čtěte také

Infuzní roztoky určené pro parenterální podávání jsou sterilní vodné roztoky obsahující ionty nebo glukózu v různé koncentraci. Používají se jednak k parenterální hydratační terapii a dále k podávání léčiv v nich naředěných.

24.10.2014
Intenzivní péče

Běžná každodenní léčebná péče se stává stále složitější a komplikovanější. Tato situace inspirovala vývojové pracovníky koncernu B. Braun. Položili si otázku, které složky by měl obsahovat infuzní roztok, aby jej bylo možné považovat za univerzální.

04.04.2013
Intenzivní péče
V oblasti, kde je v objemové resuscitaci prioritou podat pacientovi roztok, který by svým složením odpovídal co nejvíce složení lidské plazmy, se koncernu B. Braun podařil velký krok kupředu. Na bázi želatiny Gelofusine®, při podání více jak 2 milionů jednotek lety v celosvětové praxi osvědčené svou vysokou bezpečností, byla vyvinuta želatina Gelaspan 4%.
29.03.2012
Intenzivní péče