Přejít k hlavnímu obsahu

Odborné informace o léčivech

Tento článek obsahuje odborné informace o léčivech určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Tyto informace nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

 • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
 • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
 • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník
Zpět

Ostatní: Článek

Malý vitaminový obr

Mgr. Jitka Suchá

26. prosinec 2022

Parenterální výživa

Multivitaminový parenterální přípravek Viant®, který obsahuje denní dávku třinácti vitaminů rozpustných ve vodě i v tucích v jedné dávce, doplňuje široké portfolio parenterální výživy B. Braun pro pacienty v nemocnici a také v domácí péči. Patří sem dvou - a tříkomorové parenterální vaky Nutriflex a Nutriflex Omega, single nutrienty – aminokyseliny pro dospělé Aminoplasmal, pro děti Amiped, tuk třetí generace Lipoplus a stopové prvky Tracutil.

Vitaminy jsou nezbytné pro život  

Vitaminy jsou organické látky nezbytné pro život, které člověk většinou neumí syntetizovat a musí je přijímat v potravě. V organismu mají funkci katalyzátorů biochemických reakcí, některé vitaminy působí jako koenzymy, některé tvoří oxidačně redukční systémy a působí tak jako ochranné faktory před negativními účinky zevních faktorů na organismus. Nedostatek vitaminů vede k hypovitaminóze až avitaminóze se závažnými důsledky. V případě pacientů závislých na parenterální výživě je nutné vitaminy dodávat, protože parenterální výživa vitaminy neobsahuje, tedy až na malé množství vitaminů K a E v tukové emulzi, a je potřeba je dodatečně přidávat.  

Kriticky nemocní pacienti mají zvýšené požadavky na mikroživiny

U kriticky nemocných pacientů dochází ke zvýšení specifických požadavků na mikroživiny. Mikronutrienty bývají však z parenterální výživy vynechány až u 50 % pacientů, a to i v prostředí fakultních nemocnic. Je možné, že vzhledem k tomu, že enterální výživa vitaminy obsahuje, mnoho lékařů jednoduše zapomene na suplementaci vitaminů v parenterální výživě, která vitaminy z důvodu stability neobsahuje. Někteří pacienti mají specifické požadavky na substituci vitaminů, např. pa­cienti s velkými popáleninami a pacienti na kontinuální dialýze. Ta zvyšuje požadavky nad základní doporučení především tím, že způsobuje ztrátu ve vodě rozpustných mikroživin, zejména kyseliny askorbové a thiaminu1.

Biologické funkce vitaminu K

 • Koagulace: Je nezbytný pro aktivaci koagulačních faktorů II, VII, IX a X, ale také pro proteiny C, S a Z, které mají antikoagulační účinek, vysoký příjem vitaminu K nezpůsobuje trombózu ani zvýšenou srážlivost krve. 
   
 • Inhibiční role v arteriální kalcifikaci. Množství uložené zásoby vitaminu K je asi 200–300 nmol, ale se širokými interindividuálními variacemi. V případě omezení vitaminu K (K1) plazmatické hladiny vitaminu K1 prudce poklesnou o 50–70 % během 24 hodin na nízkou hladinu (udržovanou vyčerpáním tělesných zásob). Zásoby K1 v játrech jsou velmi labilní a vyčerpají se po několika dnech omezení vitaminu K4.
 • Zdraví kostí – osteokalcin (peptidový hormon, který reguluje mineralizaci kostí) je regulovaný synergií vitaminu D3 a vitaminu K.

Vitamin K, rizikové skupiny

 • Pacienti s parenterální výživou, zvláště ti, kteří jsou léčeni antibiotiky a/nebo antikoagulancii
 • Antibiotika ovlivňují normální střevní flóru a endogenní produkci vitaminu K.
 • Kumarin, dikumarol, fenprokumon, warfarin, acenokumarol – podobnost se strukturou vitaminu K, v játrech tyto látky blokují enzym, který spolu s vitaminem K aktivuje srážecí faktory, nízký stav vitaminu K přispívá k nestabilní antikoagulační kontrole. Suplementace vitaminem K vede ke zlepšení stability.
 • Nová antikoagulancia nejsou závislá na vitaminu K.

Doporučení Evropské společnosti klinické výživy (ESPEN)

 • JIP: Všechny předpisy parenterální výživy by měly zahrnovat denní dávku multi­vitaminů a stopových prvků (stupeň C).
 • Chirurgie: U pacientů po operaci, kteří nemohou být živeni enterální cestou a u nichž je nutná úplná nebo téměř úplná parenterální výživa, by měla být denně doplňována celá řada vitaminů a stopových prvků (stupeň C).

Doporučení Americké agentury pro potraviny a léčiva (FDA)

Lékař by neměl čekat na vývoj klinických příznaků nedostatku vitaminů před zahájením vitaminové substituce. FDA doporučuje zvýšit dávkování vitaminů B1, B6, C, kyseliny listové a zařadit vitamin K1–3.

Závěr

 • Poskytování vitaminů je nedílnou součástí podávání parenterální výživy
 • Jedna lahvička Viant obsahuje všech třináct vitaminů včetně vitaminu K.
 • 100% shoda s pokyny ESPEN, ASPEN a FDA.
 • Není nutná další suplementace vitaminu K – úspora nákladů.
 • Míchání s parenterální výživou (lipidy, dvoukomorové vaky, tříkomorové vaky) nebo s infuzí na vodní bázi (NaCl, glukóza 5%).
 • Uživatelská přívětivost – není třeba kupovat a míchat dva produkty ve speciálním pořadí.
 • Méně procesních kroků, méně příslušenství, nižší spotřeba jednorázových pomůcek, méně odpadu, menší riziko kontaminace.   
Zkrácený souhrn údajů o přípravku Viant (672.7 KB)

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

 • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
 • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
 • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník