Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

Předcházení SSI pomocí antibakteriálního šicího materiálu Novosyn CHD

redakce Braunovin

27. Říjen 2021

Dezinfekce a hygiena Novosyn

Novosyn CHD je antibakteriální chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD). Svou účinností pomáhá předcházet infekcím v ráně a výrazně tak snižuje riziko komplikací. Jaké jsou výhody antibakteriálních šicích materiálů? Jak se s Novosynem CHD pracuje a na co je vhodný? Na otázky odpovídají primář ortopedického oddělení Fakultní nemocnice s poliklinikou v Žilině MUDr. Robert Krause a staniční sestra operačního sálu Bc. Mária Orlinská.

MUDr. Robert KrauseVysokoškolské studium ukončil v roce 1997 na Jesseniově lékařské fakultě Univerzity Komenského v Martině. V letech 2001 a 2006 absolvoval dvě specializační atestační zkoušky z oboru ortopedie a od roku 1997 pracuje na ortopedickém oddělení Fakultní nemocnice s poliklinikou v Žilině jako lékař. Od roku 2018 zastává pozici primáře oddělení.

Bc. Mária Orlinská

V roce 1991 po dokončení Střední zdravotnické školy v Žilině rok pracovala jako lůžková sestra na úrazovém oddělení, od roku 1992 pracuje jako operační sestra. Při zaměstnání úspěšně absolvovala studium v oboru diplomovaná operační sestra a bakalářské studium v oboru ošetřovatelství. Rok pracovala na sále očního sestra a dále má dlouholeté zkušenosti na chirurgických a onkogynekologických operačních sálech. Od roku 2015 pak pracuje na ortopedickém operačním sále a t.č. jako staniční sestra.

Jaký je obecný význam antibakteriálního šicího materiálu?

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že použitie antibakteriálneho šijacieho materiálu má hlavný význam v prevencii infekcie v operačnej rane, v mieste chirurgického výkonu, či už je to infekcia lokalizovaná priamo v samotnej rane alebo sa môže následne rozvinúť do infekcie orgánov alebo implantovaného materiálu. Už v globálnych pokynoch WHO na prevenciu SSI z roku 2016 výbor navrhol použitie takýchto stehov za účelom zníženia rizika infekcií v mieste chirurgického zákroku. Novosyn CHD obsahuje antimikrobiálny obal chlórhexidín diacetátu. Keďže chlórhexidín diacetát je antiseptikum a CHD má širokú antimikrobiálnu aktivitu proti baktériám, hubám, obaleným vírusom a protózam. Toto antiseptikum chráni pred kolonizáciou stehu a tým pádom aj okolitého tkaniva patogénmi. Myslím, že všetci budú so mnou súhlasiť, keď poviem, že infekcii je najdôležitejšie predchádzať, ako ju potom komplikovane liečiť. Samotné náklady, či už materiálne alebo ľudské, na liečenie infekcie sú omnoho vyššie ako preventívne opatrenia. Nakoľko pracujem ako primár ortopedického oddelenia, naše operačné rany sú najčastejšie primárne čisté. A preto realizujeme komplexné opatrenia, aby sa rany hojili per primam, vrátane používania šijacieho materiálu. Samotné endoprotetické výkony sú mimoriadne citlivé na potenciálnu infekciu.

Jaké druhy infekce jsou nejrozšířenější? Jaká jsou rizika SSI (infekce v místě chirurgického výkonu)?

Všetci určite vieme, že infekcie môžeme rozdeliť do troch základných skupín. A to povrchové, hlboké a infekcie orgánov. Tie povrchové sú najčastejšie. Ide o infekciu kože a podkožia v mieste operačnej rany. Pri hlbokej infekcii táto infekcia postihuje už svaly a fasciu v mieste operačnej rany. Pri nej je to už iba krôčik od infekcie orgánov alebo endoprotézy. Na našom oddelení tvorí veľkú časť našich operácií endoprotetika. Infekčný zápal endoprotetického materiálu je už naozaj vážny problém. Infekcia v operačnej rane môže zásadným spôsobom predĺžiť dĺžku pobytu pacienta v nemocnici, a tým sa predlžuje liečba a rekonvalescencia pacienta a, samozrejme, je ohrozený jeho návrat k produktívnemu životu, či už rodinnému alebo pracovnému. Vznikajú dodatočné náklady, dlhodobá liečba antibiotikami a (niekedy) aj následné operácie a anestézie. Ruka v ruke s tým ide nespokojnosť pacienta a, bohužiaľ, aj riziko septického uvoľnenia náhrady. V skutočnosti to znamená odstránenie implantovaného kĺbu, následná zdĺhavá a náročná liečba, a až po úspešnom zvládnutí infekcie opätovná implantácia endoprotézy. Podľa údajov WHO vieme, že v Európe je infekcia v operačnej rane druhou najčastejšou nozokomiálnou nákazou. Medzi najčastejšie patogény, ktoré spôsobujú SSI, patrí Staph. aureus, Staph. epidermidis, MRSA, MRSE, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Staphylococcus aureus je bežná baktéria vyskytujúca sa na pokožke, v nose alebo v hrdle až u 25 % zdravých ľudí. A práve preto sa stáva, že infekcia v rane je spôsobená kontamináciou rany (rezu) mikroorganizmami z pokožky pacienta.

Jak se vám s Novosynem CHD pracuje? Pozorujete nějaký rozdíl od klasických šicích materiálů?

Novosyn CHD je sterilný, multifilamentný, pletený, syntetický, vstrebateľný chirurgický šijací materiál. Pletené vlákno je poťahované vstrebateľným syntetickým obalom. Takže vďaka tomu sa stehy vytvárajú ľahko bez toho, aby spôsobovali prerezávanie tkaniva. Jeho hlavný rozdiel je v jeho antimikrobiálnom obale chlórhexidín diacetátu. A to pri práci s ním nemení štandardné postupy pri šití chirurgickej operačnej rany.

Pro jaké druhy zákroků je Novosyn CHD vhodný?

Na našom pracovisku v podstate takmer pre všetky. Je vhodný na použitie ako v čistej tak aj v kontaminovanej operačnej rane. Čiže vďaka mechanizmu účinku chlorhexidínu je vhodný ako prevencia a aj ako podpora liečby už vzniknutej infekcie. Novosyn CHD narúša priepustnosť bakteriálnej bunky, čím zabraňuje adherencii baktérií k vláknu, a tým znemožňuje tvorbu biofilmu a rozmnoženiu baktérií a rozvoju infekcie. Preto ho používame pri každej operácii, ktorú realizujeme. Samotný implantát je mnohonásobne náchylnejší na adherenciu baktérií a tvorbu biofilmu ako ostatné okolité tkanivá a k rozvoju infekcie dochádza pri 100 – 1000 krát menšom počte baktérií ako pri iných orgánoch a operáciách. Preto pri implantačných výkonoch v rámci prevencie dodržiavame a aplikujeme mimoriadne prísne antiseptické procesy, medzi ktoré patrí aj používanie Novosynu CHD.

Co se týče samotného výkonu a příprav na něj, mění se něco použitím Novosynu CHD?

Použitie Novosyn CHD nijako nemení rutinu operatívy, respektíve zošívania tkanív, približovania alebo samotný uzáver rany. Nič sa nemení ani pre mňa ako operatéra a v zásade ani pre inštrumentárku. Škatuľka Novosynu CHD sa vojde do štandardných stojanov na šitie. Popis je jasný, dobre viditeľný. Inštrumetárku veľmi potešia štítky na nalepenie do zdravotnej dokumentácie. Obsahuje názov šijacieho materiálu, jeho hrúbku, dĺžku, exspiráciu a samotné LOT číslo balenia. V jednej škatuli ich je dostatok pre každý návlek. Veľmi to zlepšuje vykazovanie špeciálneho zdravotníckeho materiálu použitého na pacienta.

Jaké konkrétní kroky na operačním sále lze udělat pro zabránění přenosu nozokomálních nákaz?

Je dôležité uvedomiť si tri základné oblasti, ktoré sú dôležité v boji s nozokomiálnou nákazou na operačnej sále. A to je personál, prostredie a samotný pacient.
Na operačnú sálu sa môže vstúpiť iba v jednorazovom operačnom odeve, čiapke a maske po predchádzajúcej hygienickej dezinfekcii rúk. Samozrejmosťou musia byť krátke, nenalakované nechty. Ruky bez prsteňov, náramkov a hodiniek. Pri príprave operačného tímu dôkladná chirurgická dezinfekcia rúk, pri príprave a samotnej operácii dôsledné dodržiavanie aseptických postupov. Napríklad materiál na inštrumentačné stolíky. Na našom pracovisku napríklad používame dva páry rukavíc pri endoprotetických operáciách. Z toho jeden pár sú špeciálne ortopedické rukavice a vrchný pár si počas výkonu meníme. Počas operácie používať vhodný výplach operačnej rany s antimikrobiálnym účinkom, antibakteriálny šijací materiál a pod., dodržiavať dostatočnú vzdialenosť od sterilných vecí, atď. Na krytie rany používame incíznu fóliu s obsahom dezinfekčnej látky.
Čo sa týka prostredia, je to dôkladná a dôsledná dezinfekcia či už malých a veľkých povrchov alebo inštrumentov. Na operačnej sále používame na dennej báze otvorené aj zatvorené germicídne žiariče. Veľmi dôležitá je správna klimatizácia. Laminárne prúdenie vzduchu znižuje riziko kontaminácie operačného poľa a zabezpečí čo najviac aseptické prostredie. Ďalej správna voľba dezinfekčných roztokov či už na dezinfekciu povrchov, inštrumentov, rúk ale aj samotného operačného poľa.


Pri prevencii nozokomiálnych nákaz na operačnej sále je veľmi dôležitá aj príprava samotného pacienta. Tá sa začína už na oddelení a pokračuje vo filtri pacienta, teda ešte pred vstupom na operačnú sálu. Na oddelení je dôležité správne oholenie. Je vhodnejšie použiť elektrický holiaci strojček ako jednorazové. Nevznikajú takto drobné ranky pri holení, poškodenie integrity kože. Ako vieme, každá aj drobná rana sa môže stať miestom vstupu infekcie. Súčasťou prípravy pacienta je aj antibiotická profylaxia. Po príchode do filtra pre pacienta v operačnom trakte pacienta úplne vyzlečieme. Kvôli zachovaniu intimity pacienta a podľa možností operačného zákroku oblečieme jednorazový odev. Vlasy má prekryté čiapkou. U nás na operačnej sále sme začali dávať pacientom pred vstupom na operačnú sálu jednorazovú masku. A to ešte pred covid pandémiou. Na ortopédii je častá spinálna anestézia, pacient komunikuje, a preto by mal mať prekryté ústa tak ako všetci na operačnej sále. Je to z dôvodu zníženia rizika nozokomiálnej nákazy. Taktiež vo filtri pre pacienta u nás začneme, nazvime to s preddezinfekciou operačného poľa. Skôr, ako je pacient preložený na operačný stôl, má dezinfekčný roztok čas na svoje pôsobenie. Neznamená to však, že operačnú ranu potom v rámci dezinfekcie priamo na operačnej sále dezinfikujeme menej. Snažíme sa aj o teplotný komfort pacienta. Používame špeciálne ohrievacie podložky. Tie obsahujú 12 vzduchom aktivovaných otepľovacích podložiek.
Používame rozšírenú predoperačnú prípravu pacienta (balíček Prontoderm), aby sme eliminovali množstvo bakteriálnej mikroflóry na pokožke, a tým obmedzili rast a šírenie baktérií a multirezistentných kmeňov a spôsobujúcich nozokomiálne nákazy. Tento proces musí absolvovať pacient 3 dni pred operáciou. Spočíva v každodennom umytí celého tela, aj vlasovej časti, výplach ústnej dutiny a výter nosnej dutiny.

Je něco, co může udělat pacient sám, v rámci příprav na operaci, aby podpořil snížení rizik SSI infekce?

Už samotnou zodpovednou prípravou na operačný zákrok. Na našom pracovisku už na ambulancii je pacient poučený o nutnosti použitia prípravku s baktericídnym účinkom na kožu, sliznicu úst a nosa. Lebo práve baktérie na koži a v nose sú najčastejším patogénom vyvolávajúcim SSI. Samozrejmosťou by mala byť pedikúra.

Novosyn® CHD je sterilní, vícevláknový, pletený, syntetický vstřebatelný materiál chirurgického šití vyráběný z kopolymeru se složením 90 % glykolidu a 10 % L-laktidu (PGLA 90/10). Jde o zdravotnický prostředek určen k použití v aplikacích, kde chirurgický zákrok vyžaduje použití syntetického, vstřebatelného, pleteného šicího materiálu, zejména v aproximaci nebo ligatuře měkkých tkání, zejména v oblasti gastrointestinálního traktu, v gynekologii, urologii a podvazování. Novosyn® CHD je potažen antibakteriální látkou chlorhexidin diacetát ke snížení rizika uchycení bakterií a kolonizace stehů bakteriemi. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace. Najdete ho zde.

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník