Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie: Článek

Praktický manuál cévních vstupů pro dialýzu je k dispozici on-line

MUDr. Ondřej Myslivec, MUDr. Satu Sinikka Pešičková, Ph.D

21. září 2022

Dialýza Cévní přístup

Jakkoliv je cévní přístup chápán klinickými i vědeckými pracovníky jako triviální záležitost, jedná se ve skutečnosti o nejslabší článek dialyzačního řetězce. Plně funkční cévní přístup je důležitý pro kvalitní dialyzační ošetření a ovlivňuje život pacienta i během období mezi jednotlivými dialýzami.

Arteriovenózní fistule je nejběžnější žilní vstup

Nejběžnějším druhem trvalého přístupu do krevního řečiště pacientů na hemodialýze je arteriovenózní fistule (AV zkrat či AVF spojka). Mezi další cévní přístupy pro hemodialýzu řadíme také arteriovenózní grafty (AVG), kdy je punktovatelná žíla nahrazena umělohmotnou cévní protézou. Oba druhy přístupů vytváří lékař na operačním sále. Další možností je zavedení centrálního žilního katétru.

Během dialýzy jsou zavedené do spojky dvě jehly. Červenou jehlou se z těla odvádí krev, aby se vyčistila, a modrou se očištěná vrací zpět. Jehly jsou s dialyzátorem spojeny dialyzačními sety. Pomocí krevní pumpy přichází krev jednou stranou do dialyzátoru, zde je protisměrně omývána dialyzačním roztokem, očistí se a druhou stranou z něj vychází. Krev s dialyzačním roztokem odděluje polopropustná membrána, přes níž se z krve odstraní přebytečné tekutiny a odpadní látky. Takto očištěná krev se pomocí krevního setu, jehly či kanyly vrací zpět do těla.

Správná péče je prevencí vzniku komplikací

Při dobré péči má vyvinutá spojka dlouhou životnost a některým pacientům vydrží i několik desítek let. U starších lidí nebo u diabetiků bývá její životnost kratší. Problematika cévních přístupů je však spojena s celou řadou komplikací. Včasná reakce na vzniklou komplikaci je nejdůležitější pro bezchybnou funkci, respektive zachování spojky. A právě často nedokonalou nebo odlišnou každodenní praxi v péči o cévní spojky má tento projekt ambici změnit nebo změnu alespoň iniciovat.

Základním mottem při sepisování Praktického manuálu cévních přístupů pro hemodialýzu bylo doplnit stávající platná i historická doporučení mezinárodních autorit. Jednotlivé kapitoly manuálu si nekladou za cíl obsáhnout problematiku v celé šíři, nýbrž se věnují pouze vybraným, byť často ožehavým tématům, se kterými se denně setkávají dialyzační zdravotní sestry či lékaři. Velkou pomoc tak bude představovat zejména pro méně zkušené kolegy, kterým nabídne rychlou orientací v problému, tipy a triky, srozumitelnou a rychlou radu či sdílení zkušeností.

Součástí manuálu je také atlas cévních spojek

V této publikaci najde čtenář také odkaz na ultrazvukový atlas dialyzačních cévních spojek. Byť je na samotném konci, jedná se o integrální součást knihy. Věříme totiž, že rutinní použití cévní ultrasonografie na dialyzačním pracovišti představuje dostupný, a přitom medicínsky atraktivní přístup, který zásadním způsobem přispívá ke zkvalitnění péče o dialyzační cévní spojku.

Ultrazvukový atlas je plný fotografií a rozděluje problematiku do tří tematických okruhů, které vycházejí z denní dialyzační praxe a současně reflektují potřeby čtenáře chtivého ultrazvukových dovedností. Svůj pohled na problematiku včetně zkušeností s jejím řešením přinášejí zkušení autoři jednotlivých kapitol. První kapitola obsahuje běžné (normální či prognosticky nevýznamné) morfologické i dopplerovské nálezy na nativních a protetických zkratech.

Druhá část je zaměřena na akutní a chronické komplikace – tedy trombózu, tvorbu výdutí, syndrom žilní hypertenze, komplikace provázející endovaskulární intervence na zkratech i UZ obrazy stavů (spasmy a hematomy) provázející obtížné kanylace AV spojek dialyzačními jehlami. Poslední stať je věnována intervencím a jejich typickým ultrazvukovým obrazům (pod ultrazvukem navigované punkce, stentgrafty, redukční operace, okludéry).

Manuál i atlas jsou k dispozici on-line

Kniha vychází výhradně v elektronické podobě a k tomuto rozhodnutí autory vedly tři skutečnosti. Tou první byla snaha dostat publikaci ke čtenáři co nejrychleji a v dnešní virtuální době i tou nejsnazší cestou. Druhým důvodem je fakt, že vývoj lidského poznání nejen v medicíně je rychlejší než jakkoliv rychlá příprava tištěné publikace. Do třetice autoři počítají s průběžnou aktualizací i doplněním jednotlivých kapitol.

Otevřený projekt, který se bude dále rozvíjet

Praktický manuál zaměřený na problematiku cévních přístupů pro hemodialýzu je koncipován jako otevřený projekt, který bude v čase pravidelně revidován a doplňován.

Věříme, že zdravotníkům bude atlas během práce na dialýzách přínosem, případně je podnítí k rutinnímu praktikování ultrazvukového vyšetření na pracovištích, a to jak v rovině diagnostické, tak během USG-guided punkcí dialyzačních spojek. Bude nám potěšením, pokud se odborníci s námi podělí o své poznatky či zajímavou obrazovou dokumentaci.

Na tomto projektu spolupracovali odborníci z dialyzačních středisek B. Braun Avitum (MUDr. Ondřej Mysli­vec, MUDr. Satu Sinikka Pešičková, Ph.D., MUDr. František Švára) a odborníci ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (prof. MUDr. Jan Malík, CSc., As. MUDr. Jan Kaván, Ph.D., MUDr. Radka Lainková, MUDr. Alžběta Svobodová).

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník