Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Péče o chirurgické nástroje je nedílnou součástí péče o zdraví pacientů

22. Červenec 2021

Péče o chirurgické nástroje je nedílnou součástí péče o zdraví pacientů

Jedním z hlavních předpokladů zajištění bezpečnosti pacienta při operačním výkonu je plně funkční a kvalitní instrumentárium, které umožňuje lékařům provést operační zákrok přesně, a v co nejkratším čase. Název Aesculap je už více než 140 let synonymem pro vysokou úroveň kvality chirurgických nástrojů, nabízí však také komplexní servisní péči o nástroje. Dnes se zaměříme na některé klíčové kroky v takové péči.

Velký vliv na dlouhodobou udržitelnost kvality chirurgických nástrojů má předsterilizační a sterilizační péče. Dekontaminační roztok (jeho chemické složení by mělo být v souladu s doporučením výrobce chirurgických nástrojů), správná koncentrace roztoku, dodržování expoziční doby, kvalita vody a finální oplach jsou faktory, které významně ovlivňují kvalitu instrumentária. 

Důležité je také pravidelné ošetření zámkových nástrojů olejem na parafinové bázi, dále setování nástrojů (využití fixačních prvků zejména pro mikronástroje a laparoskopické nástroje), optimalizace operačních sít a využití vhodného sterilizačního obalu. Dalšími aspekty vlivu na funkci a kvalitu instrumentária jsou kvalita sterilizační komory, zajištění ochlazení nástrojů po sterilizaci a mnoho dalších postupů v rámci těchto procesů.

Primární ošetření nových chirurgických nástrojů má dopad na dlouhodobou udržitelnost kvalitního instrumentária. Mezi nejčastější poškození na povrchu chirurgických nástrojů totiž patří koroze, koroze v zámku, prasklina, opotřebení či povrchová opotřebení.


Přehled komplexních servisních a konzultačních služeb pro chirurgické instrumentárium 
Zlepšení technického stavu chirurgických nástrojů:

  • Zlepšení pracovních podmínek zdravotnického personálu a snížení provozních nákladů.
  • Zefektivnění procesů oběhu instrumentária, přesná evidence oběhu instrumentária během sterilizačního cyklu a přesné vyčíslení nákladů na péči o nástroje.
  • Školení personálu.
  • Dlouhodobé udržení chirurgických nástrojů ve stavu standardu Aesculap®.

Proces servisního oddělení 

Kdo jiný než výrobce a jím pověřený zástupce by měl vědět, jak o nástroje pečovat? Ano, kvalitní autorizovaný servis je tou jedinou správnou volbou, jak prodloužit životnost nástrojů. Aesculap zaručuje tu nejvyšší kvalitu servisu nástrojů a disponuje vysoce proškolenými techniky. 

Tito specialisté se zaměřují na každý detail nástroje, tedy kontrolu povrchu nástroje se zaměřením na bodovou korozi, kompletní opravu povrchových vad a nestálostí a seřízení chodu nástroje. Součástí renovace je také leštění či pískování nástroje, broušení střižných ploch a ostří, pozlacení podle konkrétního typu a kontrola jeho správné funkce. 

Na konci tohoto procesu dojde k označení nástroje unikátním datamatrix kódem, který zajistí jeho jedinečnou identifikaci. Při použití vhodného softwaru, jako je např. DoctIS nebo TOM, můžeme sledovat po celou dobu jeho životnosti všechny provedené úkony. V jeho kartě jsou vedeny nejen servisní zásahy, ale i počet reálně absolvovaných mycích a sterilizačních cyklů. Při servisním zásahu je tak nástroj kompletně rozebrán a zrenovován. Samozřejmostí je i používání autorizovaných a certifikovaných náhradních dílů. 

Po našem servisním zásahu téměř nelze rozpoznat, jestli je nástroj nový nebo repasovaný certifikovaným technikem. 

 

SERVIS AESCULAP 
Již více než 140 let je název Aesculap synonymem pro vysokou úroveň kvality chirurgických nástrojů a kontejnerů. Nejen kvalitní zpracování produktů, ale také vysoká míra odbornosti, rozsah know-how zaměstnanců a komplexní servisní péče je to, čím Aesculap na trhu s chirurgickými nástroji vyniká a odlišuje se od své konkurence.
Aesculap technický servis v České republice nabízí veškeré odborné znalosti a schopnosti i potřebné technologické vybavení pro servis všech výrobků Aesculap, od běžných chirurgických nástrojů přes složité motorové systémy až k nejsofistikovanějším přístrojům pro 3D technologii v endoskopii a mikrochirurgii.
 
Jakub Spejchal, DiS.
vedoucí servisního týmu divize Aesculap, B. Braun Medical s.r.o.
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vědecká rada Aesculap Akademie pravidelně uděluje cenu za mimořádný přínos ve vzdělávání ve zdravotnictví. Tento rok ocenění získala v kategorii Nelékařské zdravotnické obory profesorka Helena Haškovcová za mimořádný přínos především v oblasti lékařské etiky, ale také dialýz. V kategorii lékařů si ocenění převzal profesor Zdeněk Krška za mimořádný přínos spojený s obnovením edice moderní „Albertovy sbírky“.

22.07.2021
Aesculap Akademie

Aesculap Akademie ve spolupráci s Vysokou školou zdravotnickou uspořádala kurz Infuzní technika v ošetřovatelské praxi. Společně tak vyšly vstříc studentům, kteří byli díky pandemii povolání do boje s covid-19 a nedostávalo se jim času na studium. Přestože kurz proběhl online, jeho významnou část tvořily praktické demonstrace zacházení s infuzními pumpami B. Braun Space. A účastníci byli víc než spokojení.

17.06.2021
Aesculap Akademie

Vzdělávací organizace Aesculap Akademie (AAK) transformuje své formy výuky. Stěžejní nadále zůstává prezenční forma vzdělávání, ale mnohem větší důraz se klade na přiblížení samotných kurzů zdravotníkům. „Od začátku roku jsme uskutečnili už kolem 30 on-line kurzů a i když se už moc těšíme na naše účastníky osobně, budeme určitě v online prostředí vzdělávat i nadále,“ říká RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA, manažer Aesculap Akademie a marketingu.

16.06.2021
Aesculap Akademie