Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Pacienty s onkologickým onemocněním významně ohrožuje podvýživa

12. Prosinec 2017

Pacienty s onkologickým onemocněním významně ohrožuje podvýživa

Onkologická onemocnění i jejich léčba významně ohrožují výživový stav pacientů, a proto jsou právě onkologicky nemocní zvlášť ohroženi podvýživou. 

Prevalence podvýživy se u těchto pacientů podle celosvětových studií pohybuje v rozmezí  20–70 %, s rozdíly souvisejícími s věkem pacienta, typem a stupněm nádorového onemocnění. Přesto riziko podvýživy spojené s onkologickým onemocněním někdy přehlížejí kliničtí lékaři, samotní pacienti i jejich rodiny. Výživa je přitom velmi důležitým aspektem multimodální péče o pacienty s nádorovým onemocněním. Studie provedené v evropských nemocnicích ukazují, že pouze 30–60 % pacientů s onkologickým onemocněním, kterým hrozí riziko podvýživy, v průběhu nemoci dostane nutriční podporu (enterální nebo parenterální výživu).

Podvýživa související s onkologickým onemocněním je stav, ke kterému mimo jiné dochází v důsledku aktivace systémového zánětu. Zánětlivá odpověď organismu může způsobit anorexii (nechutenství) a takové změny v tkáních, které následně vedou k významné ztrátě tělesné hmotnosti, ke změnám tělesného složení a ke ztrátám fyzických funkcí.
 

Nedostatečný příjem živin může vést až ke kachexii

Příkladem takových tkáňových změn je mezi jinými kachexie, multifaktoriální syndrom chřadnutí, který se vyznačuje nedobrovolnou ztrátou hmotnosti nevyhnutelně spojenou s pokračující ztrátou hmoty kosterního svalstva a se ztrátou tukové hmoty. Takovou devastaci organismu už nelze obnovit konvenční výživou a nezřídka ji doprovázejí závažné poruchy tělesných funkcí. Pacienti pak často nejsou schopni dál žít nezávisle a obvykle u nich dochází k významnému snížení kvality života.

Také za anorexií stojí často nedostatečný příjem živin způsobený vedlejšími účinky onkologické léčby (chemoterapie, radiační terapie nebo chirurgický výkon), případně lokální potíže související s nádorem, jako je infiltrace tkáně nebo fyzická obstrukce. Pacienti mají často bolesti, trpí zvýšenou únavou, stěžují si na sucho nebo vředy v ústech, potíže při žvýkání, husté sliny, dysfagii, nevolnost, zvracení, ale také na zácpu a průjem způsobené infekcemi nebo malabsorpcí.

 

Podvýživa zůstává zejména u onkologických pacientů nevyřešeným problémem

Nejvyššímu riziku podvýživy jsou ale vystaveni pacienti s nádorem gastrointestinálního traktu, hlavy a krku a s tumory jater a plic. Podvýživa v důsledku některého z těchto onkologických onemocnění je spojena nejen se ztrátou hmotnosti a svalů, ale také se snížením imunitních funkcí a vznikem dalších infekcí, psychosociálním stresem, nižší kvalitou života, větší toxicitou léčby a větším rizikem úmrtí.

Navzdory četným pokrokům v léčbě a péči o pacienty s onkologickým onemocněním zůstává podvýživa nevyřešeným problémem. Nutriční péče by měla spočívat zejména ve včasném stanovení stavu výživy každého pacienta. U onkologických pacientů by se měla pravidelně provádět měření svalové hmoty citlivou zobrazovací technologií (CT), měly by se používat specifické biomarkery k posouzení závažnosti onemocnění a pomocí nepřímé kalorimetrie získávat odhad klidové energie. Samozřejmostí by se mělo stát také využívání nutriční podpory a orálních nutričních doplňků (sippingu), stejně jako pravidelné hodnocení fyzické síly za účelem sledování a vedení fyzické rehabilitace. 

 

Zpracováno na základě  doporučení skupiny ESPEN pro boj proti podvýživě u onkologických pacientů J. Arends et al. / Clinical Nutrition 36 (2017) 11871196

 

Mgr. Jitka Suchá
divize Hospital care
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Trvalá parenterální, tedy umělá výživa, kdy se podávají živiny přímo do krevního řečiště, nikoli přes zažívací trakt, zaznamenala v posledních letech v Česku rychlý vývoj. Zatímco dříve museli být pacienti se selháním střev napojeni na infuzi na pojízdném stojanu až 20 hodin denně, dnes si lidé nosí mobilní pumpu i výživu v batohu a žijí téměř plnohodnotný život. Co způsobuje samotné selhání střeva? Kolik lidí je dnes v České republice na parenterální výživě závislých či jaké jsou vyhlídky na medicínské řešení tohoto onemocnění? Na otázky nám odpověděl přední český odborník na parenterální výživu z IKEMu MUDr.  Petr Wohl, Ph.D. 

13.10.2021

Nádorová onemocnění často vedou u pacientů ke ztrátě chuti k jídlu. Následná malnutrice přitom hraje významnou roli ve schopnosti absolvovat léčbu. Důležitost kvalitní nutriční péče u onkologicky nemocných proto zdůrazňují specialisté v zahraničí i v Česku.

10.05.2021

Nedostatečná výživa pacientů snižuje šanci na jejich uzdravení a prodražuje léčbu.

08.06.2017
Lidé a společnost