Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Pacienti z Ivančic už nemusí dojíždět, dialýzu mají nově přímo v nemocnici

5. Prosinec 2012

Pacienti z Ivančic už nemusí dojíždět, dialýzu mají nově přímo v nemocnici

Namáhavé cesty do Brna jsou pro pacienty s nemocnými ledvinami z Ivančic a okolí minulostí. Společnost B. Braun Avitum totiž v místní nemocnici zahájila provoz dialyzačního střediska, které nemocným umožní hemodialýzu i peritoneální (tzv. domácí) dialýzu.

Společnost B. Braun Avitum otevřela v Ivančicích své 14. dialyzační středisko v ČR. 

Až dosud ivančická zdravotnická zařízení možností dialýzy nedisponovala a pacienti byli odkázáni na dojíždění do větších měst. „Dlouhá vzdálenost na dialyzační ošetření je náročná nejen pro pacienty, ale je i nákladná pro zdravotní pojišťovny, které dopravu hradí,“ říká Martin Kuncek, ředitel společnosti B. Braun Avitum.

Investice do vybudování a vybavení dialyzačního střediska Ivančice přesáhla 20 miliónů korun. Dialyzační středisko Ivančice disponuje nejmodernějšími dostupnými technologiemi, nadstandardním vybavením pro pacienty a velmi zkušeným zdravotnickým personálem,“ zdůrazňuje přednosti střediska Martin Kuncek.  

Pacienti mohou dialyzační služby využívat v pondělí, středu a pátek, vždy od 7,30 až do 19,00 hodin
a během dialýzy mohou používat zdarma bezdrátové WI-Fi připojení k internetu, poslouchat hudbu či sledovat televizi. „V současné době využívá naše služby 11 pacientů. Očekáváme, že do roka se tento počet zvýší na 30 a do dvou let pak na 40 pacientů. Jsem rád, že všem nemocným z blízkého
i vzdálenějšího okolí můžeme nabídnout kvalitní péči a věřím, že budou s naším zařízením i zdravotnickým personálem spokojeni,“ doplňuje Jakub Ševčík, vedoucí lékař Dialyzačního střediska Ivančice.

„Otevření nového dialyzačního střediska v naší nemocnici je dalším krokem ke zkvalitnění zdravotní péče obyvatelům spádové oblasti a především všem těm, kteří doteď museli v důsledku svého onemocnění dojíždět na dialyzační střediska v jiných městech. Naším cílem je vytvořit podmínky pro poskytování té nejlepší možné a dostupné léčby, dialyzační středisko B. Braun Avitum je toho důkazem,“ říká Jaromír Hrubeš, ředitel Nemocnice Ivančice.

Nemocných, kteří dialýzu potřebují, neustále přibývá a mnoho dialyzačních středisek již hlásí plnou kapacitu. Společnost B. Braun Avitum na tento vývoj reaguje a je předním poskytovatelem dialyzační léčby nejen v České republice, ale i v celé Evropě. V současné době B. Braun Avitum provozuje více než 80 dialyzačních středisek ve 13 zemích Evropy.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Kvalitu života na dialýze zkoumala na třech dialyzačních střediscích pomocí dotazníku MUDr. Hana Novotná, primářka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Nusle. U pacientů sledovala věk a celkovou dobu strávenou na dialýze. Dotazovala se jich, co je na dialýze a při dodržování speciálního režimu nejvíce obtěžuje. A také zda se chtějí podílet na rozhodování o tom, jak bude jejich život s dialýzou nadále probíhat, jestli by si přáli při výrazném zhoršení zdravotního stavu dialýzu ukončit a chtějí-li na toto téma s lékařem komunikovat. Pacienti docházejí na dialyzační středisko třikrát týdně na 4–5 hodin. Jedna z otázek tedy byla, zda by pacient preferoval omezení počtu dialýz za cenu eventuálního zkrácení života, například o půl roku.  

 

12.11.2018
Dialyzační technika

Dialyzační středisko Bulovka vzniklo v roce 1993 jako první nestátní hemodialyzační zařízení v Praze na Jižním Městě a od roku 1997 odborně rozšířilo na 12 let Nemocnici Na Bulovce.

09.11.2018
Dialyzační technika

Výsledky multicentrických studií poukázaly na fakt, že kvalita vody pro dialýzu představuje zásadní riziko vzhledem k prokázanému vztahu mezi kontaminací vody a morbiditou. Společnost Lauer, která je součástí skupiny B. Braun, vyvinula nový systém úpravy vody označovaný jako Aquabase.

10.10.2016
Dialyzační technika