Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Pacienti z Českého Těšína mají novou dialýzu i moderní ambulance

21. Listopad 2013

Pacienti z Českého Těšína mají novou dialýzu i moderní ambulance

Namáhavé cesty do Třince a nedostačující kapacita třinecké dialýzy jsou již minulostí.

 

Nemocnice Český Těšín, patřící do skupiny AGEL, dnes slavnostně otevřela moderní dvoupodlažní pavilon, jehož součástí je nové dialyzační středisko provozované Skupinou  B. Braun. Namáhavé cesty do Třince a nedostačující kapacita třinecké dialýzy jsou tak již minulostí. Ambulance v prostorách nemocnice nabídne 12 dialyzačních míst, špičkové dialyzační vybavení a samozřejmostí je nejvyšší dostupná forma dialyzační léčby, tzv. vysokoobjemová hemodiafiltrace. Stavba nového dvoupodlažního pavilonu si vyžádala investici ve výši 50 milionů korun.

Celkem 39 milionů korun investovala českotěšínská nemocnice do stavebních prací a zabudování nové technologie, 10 milionů korun připadlo na interiérové vybavení. „Otevření nového pavilonu navazuje na dlouhodobý cíl nemocnice a vedení skupiny AGEL výrazně rozšířit spektrum poskytované ambulantní péče v areálu nemocnice. Věřím, že nové dialyzační středisko i další nově otevřené ambulance budou nejen pro pacienty, ale také pro lékaře velkým přínosem a poskytnou jim vyšší komfort. Nemocných, kteří dialýzu v našem kraji potřebují, neustále přibývá a je proto velmi důležité tento trend sledovat a reagovat na něj,“ říká ředitelka Nemocnice Český Těšín, MUDr. Barbora Zbránková .

Společnost B. Braun Avitum poskytuje v Česku zdravotní péči v oboru nefrologie dvě desítky let.Provozujeme dialyzační střediska i nefrologické ambulance a spolupracujeme s nefrologickými
a  transplantačními klinikami po celé republice. Naši pacienti tak mají zajištěnou komplexní péči. Díky rozšiřující se síti našich středisek přibližujeme péči k domovu pacientů, což je spolu s  individuálním přístupem u chronických onemocnění extrémně důležité,“ říká MUDr. Martin Kuncek, ředitel společnosti B. Braun Avitum.  

„Až dosud místní zdravotnická zařízení možností dialýzy nedisponovala a pacienti byli odkázáni na dojíždění do Třince či dalších vzdálenějších měst. „Takové dojíždění je však pro nemocné velmi náročné nejen časově, ale také fyzicky,“ říká MUDr. Roman Kantor , vedoucí lékař Dialyzačního střediska Třinec. Pacienti na dialýzu docházejí většinou třikrát týdně a procedura trvá čtyři až pět hodin. Za rok tak na středisku stráví více než 624 hodin, tedy celých 26 dní. „Kapacita třinecké dialýzy je plně využita, abychom mohli uspokojit zájem všech pacientů, jsme nuceni nabízet také noční ošetření. Díky novému středisku v Českém Těšíně budeme moci noční směny zrušit, čímž ulevíme nejen pacientům, které noční dialýzy vyčerpávají, ale samozřejmě také zaměstnancům,“ dodává Roman Kantor.

Nový dvoupodlažní pavilon nahradil původní objekt, ve kterém se v minulosti nacházel sklad civilní obrany a v posledních letech byl zcela nevyužitý. Kromě dialýzy budou v moderním pavilonu nově poskytovat své služby také psychiatrická, alergologická a nefrologická ambulance. Z původních prostor nemocnice se do nové budovy přesunula také interní, diabetologická, kardiologická a neurologická ambulance. Nechybí zde ani lékárna.

„Tyto ambulance byly umístěny v nevyhovujících prostorách, k tomu všemu v různých budovách areálu nemocnice. Nejenže teď pacienti naleznou vše na jednom místě, ale také se dočkají nového prodloužení ordinačních hodin, které si můžeme díky dostatečné prostorové kapacitě dovolit. Navíc koncentrace ambulantních specialistů povede k lepší provázanosti péče mezi ambulancemi i z hlediska dostupnosti péče u hospitalizovaných pacientů,“ doplňuje ředitelka MUDr. Barbora Zbránková a dodává, že pacienti teď budou mít také snadnější přístup k těmto ambulancím. Parkování je možné v těsné blízkosti nové budovy a návštěvníci tak nemusí procházet přes vrátnici. Jeden vstup se totiž nachází přímo u tohoto parkoviště.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Kvalitu života na dialýze zkoumala na třech dialyzačních střediscích pomocí dotazníku MUDr. Hana Novotná, primářka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Nusle. U pacientů sledovala věk a celkovou dobu strávenou na dialýze. Dotazovala se jich, co je na dialýze a při dodržování speciálního režimu nejvíce obtěžuje. A také zda se chtějí podílet na rozhodování o tom, jak bude jejich život s dialýzou nadále probíhat, jestli by si přáli při výrazném zhoršení zdravotního stavu dialýzu ukončit a chtějí-li na toto téma s lékařem komunikovat. Pacienti docházejí na dialyzační středisko třikrát týdně na 4–5 hodin. Jedna z otázek tedy byla, zda by pacient preferoval omezení počtu dialýz za cenu eventuálního zkrácení života, například o půl roku.  

 

12.11.2018
Dialyzační technika

Dialyzační středisko Bulovka vzniklo v roce 1993 jako první nestátní hemodialyzační zařízení v Praze na Jižním Městě a od roku 1997 odborně rozšířilo na 12 let Nemocnici Na Bulovce.

09.11.2018
Dialyzační technika

Výsledky multicentrických studií poukázaly na fakt, že kvalita vody pro dialýzu představuje zásadní riziko vzhledem k prokázanému vztahu mezi kontaminací vody a morbiditou. Společnost Lauer, která je součástí skupiny B. Braun, vyvinula nový systém úpravy vody označovaný jako Aquabase.

10.10.2016
Dialyzační technika