Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

OrthoPilot® Elite - Nejmodernější systém počítačem navigované endoprotetiky

3. Listopad 2020

OrthoPilot® Elite - Nejmodernější systém počítačem navigované endoprotetiky

Dosahovat při operacích kloubních náhrad těch nejlepších výsledků je hlavním cílem navigačního systému OrthoPilot® Elite. Spojení multifunkčního nástroje, vylepšeného kamerového systému a přehledného displeje dává chirurgům možnost pracovat s absolutní přesností. Jako bonus pak systém přehledně zdokumentuje nejdůležitější informace, které umožní důkladnou analýzu každé operace.

MUDr. David Pellar

Fakultní nemocnice Hradec Králové patří mezi nejzkušenější operatéry využívající OrthoPilot k precizním operacím TEP kolenního Kloubu.

Kde už OrthoPilot® Elite pomáhá?

Mezi pilotní pracoviště v České republice využívající nejmodernější systém počítačové navigace endoprotetiky velkých kloubů se během spolupráce s firmou B. Braun zařadila i Ortopedická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP) a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (MNUL).

„Velmi mě těší, že se ústecké Masarykově nemocnici daří držet krok s moderní medicínou,“ pochvaluje si Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., a zmiňuje jednu z velkých výhod: „Pacienti z regionu nemusejí jezdit za léčbou na vzdálená specializovaná zdravotnická pracoviště.“

 

Vývoj technologie umožňuje maximální kontrolu

Navigovaná endoprotetika prošla v uplynulých letech intenzivním technickým vývojem. V průběhu evoluce této metody došlo k modernizaci technického vybavení i uživatelského rozhraní systému na úroveň, která již umožňuje dosahovat maximální elektronicky kontrolované kvality operací při zachování adekvátního operačního času.

Mezi přednosti nejmodernějšího systému navíc nepatří jen jeho využití na operačním sále. Zpracování klíčových informací z operace zbavuje chirurgy administrativních povinností a přesnou analýzou podporuje osobní růst každého profesionála.

Efektivitu navigačního systému OrthoPilot prověřilo od jeho prvního využití v roce 1997 přes 300 moderních studií. Jedna z nich dokonce prokázala, že endoprotézy kolenního kloubu, které byly operovány za pomoci navigačního systému OrthoPilot, jsou po deseti letech až o 11 % v lepším stavu než endoprotézy, které byly operovány za použití konvenčních technik.*

 

 

Jaká je budoucnost endoprotéz?

„Podle předpokladů světových ortopedických asociací by se měl počet implantací endoprotéz velkých kloubů zvýšit během následujícího desetiletí až o stovky procent. Zatím bezprecedentní ‚boom‘, který toto odvětví medicíny zažívá, je však jistě zatížen statisticky předpokládatelným počtem komplikací. Ze skupiny možných komplikací kloubních náhrad je téměř polovina způsobena jejich mechanickou poruchou. Právě tuto skupinu komplikací by měla do budoucna eliminovat endoprotetika navigovaná počítačem, která z obrovského množství přijatých dat o konkrétním kloubu navrhne nejideálnější způsob resekce kloubních ploch a nastavení nové geometrie a fyziky zatížení implantované endoprotézy,“ vysvětlil MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., přednosta Ortopedické kliniky FZS UJEP a MNUL.

Moderní endoprotetický program velkých kloubů tvoří hlavní část spektra činnosti Ortopedické kliniky FZS UJEP a MNUL. Jeho další rozvoj bude v následujících letech, kromě řady dalších inovací a několika vědeckovýzkumných programů, provázen také absolutní implementací počítačem navigované endoprotetiky.
 

Naše ortopedické pracoviště využívá OrthoPilot už dvě desítky let

S jeho pomocí jsme odoperovali přes šest tisíc pacientů. Jsem velice rád, že jsme si jako jedno z prvních pracovišť v Česku letos mohli vyzkoušet operovat s nejnovější generací tohoto přístroje. Oceňuji na něm mnoho novinek, od změny uživatelského prostředí přes vylepšenou stereokameru, která umožňuje širší škálu pozic na sále ve srovnání s předchozí generací až po zmenšení jeho rozměrů a lepší skladovatelnost. OrthoPilot nové generace navíc skýtá široké možnosti personalizace pro dané pracoviště i operatéra, včetně modularity pro různé typy výkonů.

Pevně doufám, že se OrthoPilot nové generace FS 101 stane už brzy nedílnou součástí našeho armamentária.“ 

MUDr. Ján Debre
primář Ortopedického oddělení Nemocnice Šumperk

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
Průměrně: 4 (2 hlasů)

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Nová řada jednoho z nejúspěšnějších produktů z portfolia společnosti B. Braun s sebou nese mnoho inovací a posouvá úroveň kvality o generaci napřed.

24.05.2017
Aesculap Akademie

Rozhovor s MUDr. Pavlem Šedivým, primářem ortopedicko-traumatologického oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi.

25.07.2016
Ortopedie

Pacienti i lékaři v současné době očekávají, že kloubní náhrada splní veškeré jejich požadavky. Pacienti kladou důraz na její dlouhou životnost a možnost úplného návratu do osobního a mnohdy i pracovního života. Kyčelní dřík Excia T je vyvinutý podle nejvyšších nároků moderní endoprotetiky.

30.05.2016
Ortopedie