Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Onco Safety Remote Control: Software zvyšuje bezpečnost při práci s cytostatiky

19. Prosinec 2019

Onco Safety Remote Control: Software zvyšuje bezpečnost při práci s cytostatiky

V závěru letošního roku vyrazili zástupci z řad lékařů, všeobecných sester a IT specialistů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do španělské Barcelony s cílem seznámit se s novým bezpečnostním softwarem „Onco Safety Remote Control“, který splňuje požadavky pro celkovou bezpečnost personálu podílejícího se na práci s cytostatiky.

Ta začíná už od preskripce lékařem přes přípravu farmaceutickými pracovníky v lékárnách a v neposlední řadě po podávání cytostatik všeobecnou sestrou, která je posledním článkem v celém řetězci.

Chytrá a bezpečná kontrola chybných podání cytostatik
Software je propojen s onkologickým systémem nemocnice a využívá inteligenci chytré pumpy „Infusomat Space“, tudíž veškeré akce i vedlejší účinky jsou během podávání zaevidovány a dále nahlášeny do systému, díky němuž může nemocnice prosazovat vynikající lékařské postupy a péči.

Pomocí softwaru „Onco Safety Remote Control“ jsou identifikována chybná podání, která mohou nastat. Následně je proces zastaven, sestry jsou upozorněny, a mohou tak nesprávnou akci napravit. Software také umožňuje podávat chemoterapii, aniž by docházelo k chybám v medikaci, a zároveň poskytuje podrobné údaje o tom, jak byly infuze s chemoterapií podávány.

Software Onco Safety Remote Control u nás i ve světě
Používá se ve Španělsku, ve Francii a v dalších převážně španělsky mluvících zemích, jako je Ekvádor, Mexiko, Chile, Panama, El Salvador nebo i Kolumbie. V České republice v současné době probíhají jednání s příslušnými nemocnicemi včetně propojení softwaru do nemocničního informačního systému (NIS). Software Onco Safety Remote Control bude také v českém jazyce. Zavedením konceptu uzavřeného systému Cyto-Set® v kombinaci podávání pomocí infuzních pump Infusomat Space, Compact Plus a Onco Safety Remote Control se tak výrazně zvýší bezpečnost nejen zdravotnického personálu, ale také pacientů.

Mgr. Darja Hrabánková
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze vrchní sestra I. interní kliniky – kliniky hematoonkologie
Průměrně: 3.8 (4 hlasů)

Čtěte také

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

Součástí programu kongresu ČSARIM v Brně bylo i sympozium zaměřené na kontinuální eliminační metody u akutního renálního selhání. Připravila je společnost B. Braun. Vystoupili zde lékaři, kteří se této problematice ve své klinické praxi soustředěně věnují. Požádali jsme je, aby krátce shrnuli, co bylo jádrem jejich sdělení.

29.11.2019
Intenzivní péče