Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

19. Prosinec 2019

Onco Safety Remote Control: Software zvyšuje bezpečnost při práci s cytostatiky

V závěru letošního roku vyrazili zástupci z řad lékařů, všeobecných sester a IT specialistů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do španělské Barcelony s cílem seznámit se s novým bezpečnostním softwarem „Onco Safety Remote Control“, který splňuje požadavky pro celkovou bezpečnost personálu podílejícího se na práci s cytostatiky.

Ta začíná už od preskripce lékařem přes přípravu farmaceutickými pracovníky v lékárnách a v neposlední řadě po podávání cytostatik všeobecnou sestrou, která je posledním článkem v celém řetězci.

Chytrá a bezpečná kontrola chybných podání cytostatik
Software je propojen s onkologickým systémem nemocnice a využívá inteligenci chytré pumpy „Infusomat Space“, tudíž veškeré akce i vedlejší účinky jsou během podávání zaevidovány a dále nahlášeny do systému, díky němuž může nemocnice prosazovat vynikající lékařské postupy a péči.

Pomocí softwaru „Onco Safety Remote Control“ jsou identifikována chybná podání, která mohou nastat. Následně je proces zastaven, sestry jsou upozorněny, a mohou tak nesprávnou akci napravit. Software také umožňuje podávat chemoterapii, aniž by docházelo k chybám v medikaci, a zároveň poskytuje podrobné údaje o tom, jak byly infuze s chemoterapií podávány.

Software Onco Safety Remote Control u nás i ve světě
Používá se ve Španělsku, ve Francii a v dalších převážně španělsky mluvících zemích, jako je Ekvádor, Mexiko, Chile, Panama, El Salvador nebo i Kolumbie. V České republice v současné době probíhají jednání s příslušnými nemocnicemi včetně propojení softwaru do nemocničního informačního systému (NIS). Software Onco Safety Remote Control bude také v českém jazyce. Zavedením konceptu uzavřeného systému Cyto-Set® v kombinaci podávání pomocí infuzních pump Infusomat Space, Compact Plus a Onco Safety Remote Control se tak výrazně zvýší bezpečnost nejen zdravotnického personálu, ale také pacientů.

Mgr. Darja Hrabánková
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze vrchní sestra I. interní kliniky – kliniky hematoonkologie

Čtěte také

Součástí programu kongresu ČSARIM v Brně bylo i sympozium zaměřené na kontinuální eliminační metody u akutního renálního selhání. Připravila je společnost B. Braun. Vystoupili zde lékaři, kteří se této problematice ve své klinické praxi soustředěně věnují. Požádali jsme je, aby krátce shrnuli, co bylo jádrem jejich sdělení.

29.11.2019
Intenzivní péče

Již pojednadvacáté proběhlo na konci ledna v Clarion Congress Hotel Ostrava mezinárodní setkání specialistů intenzivní medicíny na kongresu Colours of Sepsis. Stejně jako loňský kongres i ten letošní byl nabitý spoustou zajímavých novinek, přednášek a tematických interaktivních workshopů. I my z redakce Braunovin jsme sledovali dění přímo na místě. Pojďte se s námi na to podívat…

04.02.2019
Intenzivní péče

Dialog iQ vybavený funkcí bioLogic Fusion je v současnosti prvním systémem s biologickou zpětnou vazbou, který pro kontinuální výpočet vhodné ultrafiltrační rychlosti jednotlivých léčených pacientů používá kombinaci dvou fyziologických parametrů, systolického tlaku krve a relativního objemu krve. Úkolem bioLogic Fusion je stabilizace kardiovaskulárního stavu pacienta a snižování rizika výskytu hypotenzních epizod.

03.01.2019
Intenzivní péče