Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

OMNI v Ružomberku

19. Leden 2018

OMNI v Ružomberku

Dialyzačný monitor OMNI bol ako prvý inštalovaný na klinike vnútorného lekárstva vo Vojenskej nemocnici Ružomberok. Spýtali sme sa jej prednostu MUDr. Antonína Hruboňa, Ph.D., či sa im s týmto prístrojom dobre pracuje a aké s ním na pracovisku majú zatiaľ skúsenosti. 

Ako dlho prístroj využívate a aké máte skúsenosti?

Prístroj je od apríla umiestnený na našej jednotke intenzívnej starostlivosti a doteraz sme na ňom dialyzovali štyroch pacientov. Všetko to boli pacienti obehovo nestabilní s multiorgánovým zlyhaním (ARI, sepsa, kardiálne zlyhanie, hepatorenálne zlyhanie..) na podpornej sympatomimetickej liečbe, u ktorých by bola klasická dialýza pre dominujúcu obehovú nestabilitu viac než problematická.

 

Čo bolo hlavným dôvodom pro využitie OMNI vo vašej nemocnici?

CVVHD sme plánovali zaviesť na jednotke intenzívnej starostlivosti KVL už dávnejšie, hlavne kvôli stavom, ktoré ešte nevyžadovali ARIM starostlivosť. Dovtedy sa CVVHD realizovala iba na ARO, ale jej použitie má zmysel aj vo včasnej fáze ochorenia, napríklad v prípade sepsy s počínajúcim multiorgánovým zlyhaním, hepatorenálnym syndrómom, pri refraktérnom srdcovom zlyhaní nereagujúceho na liečbu a podobne. To bol hlavný dôvod pre CVVHD. A prečo OMNI? Snáď aj kvôli tomu, že to bola novinka na svetovom trhu a chceli sme mať ako prví niečo, čo na Slovensku ešte nebolo. Ostatné pozitívne zistenia prišli až potom.

 

Aké sú podľa vášho názoru hlavné prednosti OMNI?  

Predovšetkým by som zmienil asi jednoduchú obsluhu, prehľadnosť a účinnosť. Hlavne pre sestry, na ktorých počas CVVHD spočíva najviac povinností, je systém veľmi jednoduchý. "Radí" im krok za krokom, čo a kedy majú urobiť a akým spôsobom.

 

Ako si s ovládaním prístroja poradil personál? Prebehli nejaké školenia? Ak áno, koľko a aký bol ich výsledok?

Personál si s ovládaním prístroja poradil veľmi dobre, a to aj vďaka intenzívnej podpore spoločnosti B. Braun v školení. Doteraz naši zamestnanci absolvovali tri školenia v centrále firmy B. Braun v Prahe, ale najviac nám asi pomohla priama asistencia produktového špecialistu Jana Matušku pri prvých dialýzach.

 

Koľko času je treba podľa vášho názoru  na dobré zaškolenie personálu?

Ťažko povedať, keďže CVVHD sa neprevádza rutinne každý deň, ale aktuálne podľa stavov, ktoré sa na jednotke intenzívnej starostlivosti vyskytnú. Je však dobré oživovať si vedomosti priebežne.

 

Často sa hovorí o tzv. falošných alarmoch. Aké máte skúsenosti s alarmami u OMNI na vašom pracovisku?

Zatiaľ sme sa stretli iba s minimom falošných alarmov.

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Zkratka ECCO2R (extracorporeal CO2 removal) označuje relativně novou terapeutickou metodu zajišťující minimálně invazivní mimotělní eliminaci oxidu uhličitého z krve pacienta. 

22.09.2022

Jakkoliv je cévní přístup chápán klinickými i vědeckými pracovníky jako triviální záležitost, jedná se ve skutečnosti o nejslabší článek dialyzačního řetězce. 

21.09.2022

Na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve Fakultní nemocnici Brno na jaře začali využívat nový přístroj pro akutní očišťování krve OMNI z produkce společnosti B. Braun. 

30.11.2017
Nefrologie