Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nutriční poradenství nelze oddělit od péče o covidové pacienty

11. Srpen 2021

Nutriční poradenství nelze oddělit od péče o covidové pacienty

Nutriční péče je důležitou, ale někdy opomíjenou součástí kontinuity péče u pacientů s onemocněním COVID-19. Až 50 % pacientů hospitalizovaných s tímto onemocněním je podvyživených, u pacientů na JIP pak může dojít ke ztrátě až 1 kg svalů na den. Odborníci proto zdůrazňují nutnost do péče o covidové pacienty začlenit nutriční management, a to jak v nemocnici, tak v domácích podmínkách.

Proč jsou právě pacienti s covidem-19 tolik ohroženi podvýživou je jasné, když se zaměříme na příznaky onemocnění. Ty mají totiž výrazný vliv na schopnost pacienta jíst normálně. Teplota, únava, ztráta chutě a čichu, či nechutenství významně ovlivňují pacientovu chuť k jídlu. Také například systémový zánět zvyšuje nutriční potřeby a urychluje ztrátu svaloviny. Podvyživení lidé mají často zhoršenou imunitu a jejich tělo hůře odolává infekcím. Pokud dojde k onemocnění, mohou mít tito pacienti více komplikací a jejich zotavování může být pomalejší. Podvýživa má dopad nejen na zdraví pacienta, ale i na náklady spojené s péčí o hospitalizované. Celková doba hospitaliazce se kvůli malnutrici může výrazně prodloužit.


Nutriční léčba přináší výživové, funkční a klinické benefity v rámci kontinuity péče, a to:

  • Rychlejší zotavení,

  • zlepšení fyzických funkcí a méně komplikací,

  • zlepšení kvality života,

  • nižší počet úmrtí včetně pacientů s respiračními infekcemi,

  • méně hospitalizací a kratší pobyt v nemocnici.


Odborníci proto zdůrazňují nutnost začlenit nutriční management do péče o pacienty s onemocněním COVID-19. Prevence, diagnostika a léčba malnutrice by podle nich měly být běžnou součástí péče o ně. V nemocnici by mělo docházet ke včasnému screeningu podvýživy a rychlé intervenci podpůrné výživy. Hospitalizovaní pacienti by podle potřeby měli dostávat i doplňky výživy. Rutinně by měl být zajištěn screening a management polykacích potíží.

V domácí, nebo komunitní péči během rekonvalescence po propuštění z nemocnice, by měl mít každý pacient s covidem-19 přístup k adekvátní individualizované speciální výživě. U podvyživených nebo rizikových pacientů by nutriční péče měla pokračovat po propuštění z nemocnice formou nutričních doplňků a individualizovaných nutričních plánů. V případě polykacích potíží je nutno změnit texturu stravy a zvážit podávání zahuštěné tekuté stravy. Pacienty i pečovatele je třeba informovat o významu dodržování nutriční péče, o nástrojích pro samovyšetření nutričních rizik a možnosti obrátit se na poskytovatele zdravotní péče.

Změna přístupu na všech frontách

Na zdravotníky je apelováno, aby zajišťovali screening nutričního rizika za využití dostupných a jednoduchých validovaných nástrojů. Měli by také využívat jednoduché nutriční zákroky ve všech formách péče o pacienty a využívat telemedicínu, je-li to vhodné.
Odpovědné instituce by měly podpořit zavedení zásad nutriční péče a zajistit přístup pacientů k nutriční péči ve všech zdravotních zařízení i v domácím prostředí pacienta. Zajištěno by mělo být také proplácení a financování nutričních intervencí. Je také nutná součinnost pacienta, ti by měli sledovat svou váhu, nepodceňovat příjem stravy a v případě nepříznivých změn se obrátit na svého lékaře.