Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

Nový bezpečnostní koncept Cyto-Set® ve Fakultní nemocnici Brno

Petr Císař

24. Únor 2020

Cytostatika Cyto-Set

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

Proč FN Brno zavedla používání uzavřeného infuzního systému Cyto-Set®?

Důvodem byla snaha zvýšit ochranu ošetřujícího personálu a v neposlední řadě i pacientů při podávání cytostatik. Celkem se jednalo o podávání chemoterapie na 64 lůžkách a křeslech stacionářů a lůžkového oddělení. V září 2019 se iniciativa rozšířila i na plicní a gynekologické oddělení.

Snaha o snížení profesní expozice cytotoxickými látkami…

„V onkologické léčbě se v dnešní době klade maximální důraz na ochranu a bezpečí zaměstnanců. V tomto ohledu vidím velký posun v modernizaci pomůcek, které mám možnost používat,“ říká Veronika Jakoubková, sestra lymfomové ambulance. „Cyto-Set® rozhodně přispěl k většímu klidu a zmenšil obavy z práce s cytostatiky, protože se zjednodušila manipulace s léčivy. Věřím, že nám jeho používání dlouhodobě umožní minimalizovat rizikové faktory související s aplikací cytostatik,“ dodává ještě. Mgr. Veronika Trečková, PhD., která stála u rozhodnutí zahájit používání systému Cyto-Set®, k tomu dodává: „Cytostatika jsou významným rizikovým faktorem, kterému mohou být zdravotničtí pracovníci vystaveni.

Rizikové mohou být všechny činnosti, od jejich přípravy v lékárně přes transport na oddělení, samotnou aplikaci pacientům, manipulaci s prádlem kontaminovaným tělními tekutinami onkologicky nemocných až po manipulaci s cytostatickým odpadem. Pokud jako příklad uvedeme práci všeobecné sestry na onkologickém stacionáři, to, co činí její práci rizikovou, je právě profesní expozice cytostatikům. Dochází k ní vlivem kontaminace pracovního prostředí cytotoxickými látkami v souvislosti s každodenní manipulací s nimi. Aktuálně je snahou nemocničních hygieniků zjištění této kontaminace a následné nastavení adekvátních opatření v podmínkách naší nemocnice. Jedním z nich je používání prostředků pro uzavřenou manipulaci, jednímž z nich je i systém Cyto-Set®, který zabraňuje úniku cytotoxických látek z infuzního systému. Používáním takových infuzních souprav ve Fakultní nemocnici Brno se maximalizovala snaha o snížení profesní expozice zdravotníků cytotoxickým látkám.“

Samolepka Cyto zóna

Oddělení hygieny také navrhlo samolepku k označení všech pracovišť, která zacházejí s cytotoxickými látkami. Jejím cílem je upozornit personál na tzv. cytozóny, tedy prostory s největší pravděpodobností kontaminace. Jsou to místa, kde se nacházejí infuzní pumpy, cytotoxický odpad, transportní boxy aj. Samolepka tak nenásilnou formou nabádá k větší pozornosti a cílenější ochraně sebe sama.

Systém Cyto-Set® a nemocniční lékárna

„Při přípravě cytostatických léků v lékárně má z našeho pohledu použití soupravy Cyto-Set® celou řadu předností. Jde zejména o velmi snadnou manipulaci se soupravou, rychlé napuštění setu nosným roztokem a jistotu, že při otevření bezpečnostní pojistky set neproteče a nedojde k potřísnění pracovní plochy. Bezjehlový systém umožňuje nejen snadné odtahování nosného roztoku z vaku, ale i snadné vpravení účinné látky do vaku. Výrazně snižuje riziko chemické a bakteriální kontaminace i riziko poranění hrotem jehly. Velmi tak zvyšuje bezpečnost a komfort při přípravě léků s obsahem cytotoxických látek,“ uvádí lékárnice PharmDr. Hana Adlerová.

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník