Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nový bezpečnostní koncept Cyto-Set® ve Fakultní nemocnici Brno

24. Únor 2020

Nový bezpečnostní koncept Cyto-Set® ve Fakultní nemocnici Brno

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

Proč FN Brno zavedla používání uzavřeného infuzního systému Cyto-Set®?

Důvodem byla snaha zvýšit ochranu ošetřujícího personálu a v neposlední řadě i pacientů při podávání cytostatik. Celkem se jednalo o podávání chemoterapie na 64 lůžkách a křeslech stacionářů a lůžkového oddělení. V září 2019 se iniciativa rozšířila i na plicní a gynekologické oddělení.

 

Snaha o snížení profesní expozice cytotoxickými látkami…

„V onkologické léčbě se v dnešní době klade maximální důraz na ochranu a bezpečí zaměstnanců. V tomto ohledu vidím velký posun v modernizaci pomůcek, které mám možnost používat,“ říká Veronika Jakoubková, sestra lymfomové ambulance. „Cyto-Set® rozhodně přispěl k většímu klidu a zmenšil obavy z práce s cytostatiky, protože se zjednodušila manipulace s léčivy. Věřím, že nám jeho používání dlouhodobě umožní minimalizovat rizikové faktory související s aplikací cytostatik,“ dodává ještě. Mgr. Veronika Trečková, PhD., která stála u rozhodnutí zahájit používání systému Cyto-Set®, k tomu dodává: „Cytostatika jsou významným rizikovým faktorem, kterému mohou být zdravotničtí pracovníci vystaveni.

Rizikové mohou být všechny činnosti, od jejich přípravy v lékárně přes transport na oddělení, samotnou aplikaci pacientům, manipulaci s prádlem kontaminovaným tělními tekutinami onkologicky nemocných až po manipulaci s cytostatickým odpadem. Pokud jako příklad uvedeme práci všeobecné sestry na onkologickém stacionáři, to, co činí její práci rizikovou, je právě profesní expozice cytostatikům. Dochází k ní vlivem kontaminace pracovního prostředí cytotoxickými látkami v souvislosti s každodenní manipulací s nimi. Aktuálně je snahou nemocničních hygieniků zjištění této kontaminace a následné nastavení adekvátních opatření v podmínkách naší nemocnice. Jedním z nich je používání prostředků pro uzavřenou manipulaci, jednímž z nich je i systém Cyto-Set®, který zabraňuje úniku cytotoxických látek z infuzního systému. Používáním takových infuzních souprav ve Fakultní nemocnici Brno se maximalizovala snaha o snížení profesní expozice zdravotníků cytotoxickým látkám.“

 

Samolepka Cyto zóna

Oddělení hygieny také navrhlo samolepku k označení všech pracovišť, která zacházejí s cytotoxickými látkami. Jejím cílem je upozornit personál na tzv. cytozóny, tedy prostory s největší pravděpodobností kontaminace. Jsou to místa, kde se nacházejí infuzní pumpy, cytotoxický odpad, transportní boxy aj. Samolepka tak nenásilnou formou nabádá k větší pozornosti a cílenější ochraně sebe sama.

 

 

Systém Cyto-Set® a nemocniční lékárna

„Při přípravě cytostatických léků v lékárně má z našeho pohledu použití soupravy Cyto-Set® celou řadu předností. Jde zejména o velmi snadnou manipulaci se soupravou, rychlé napuštění setu nosným roztokem a jistotu, že při otevření bezpečnostní pojistky set neproteče a nedojde k potřísnění pracovní plochy. Bezjehlový systém umožňuje nejen snadné odtahování nosného roztoku z vaku, ale i snadné vpravení účinné látky do vaku. Výrazně snižuje riziko chemické a bakteriální kontaminace i riziko poranění hrotem jehly. Velmi tak zvyšuje bezpečnost a komfort při přípravě léků s obsahem cytotoxických látek,“ uvádí lékárnice PharmDr. Hana Adlerová.

Petr Císař
obchodní zástupce B. Braun Medical
Dosud nehlasováno

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Národný onkologický ústav Bratislava sa zameral na zvýšenie bezpečnosti zdravotníckeho personálu pri príprave a podávaní cytostatickej liečby a zároveň na zvýšenie bezpečnosti pacientov a zníženie nežiaducich účinkov liečby prostredníctvom svojho pilotného projektu Oncosafety. Hlavné kroky, ktorými by sa malo dosiahnuť zvýšenie bezpečnosti, sú zmeny štandardných procesov pri manipulácii s cytostatikami formou rutinného zavádzania a bezpečnostných uzatvorených infúznych setov Cyto-Set® a aplikáciou liečby pomocou infúznej techniky.

14.07.2020

Cytotoxická léčiva (CL) jsou látky používající se při léčbě nádorových onemocnění, která patří mezi jednu z nejobtížnějších a nejnáročnějších. Cytostatika jsou látky s nebezpečnými vlastnostmi, a proto již i mezinárodní směrnice stanovily normy pro nakládání s cytostatiky zaručující snížení pravděpodobných rizik hrozících v průběhu celého procesu, od přípravy cytostatik v nemocniční lékárně přes jejich aplikaci u lůžka pacienta až do jejich závěrečné likvidace. Dlouhodobá expozice těmto látkám je spojena s možným projevem jejich genotoxických, mutagenních, karcinogenních a teratogenních účinků. Manipulace s CL často vede ke kontaminaci pracoviště a v konečném důsledku i k expozici přítomného personálu.

06.08.2019

V devatenácti českých nemocnicích, které se loni zúčastnily pravidelného monitoringu kontaminace cytotoxickými léčivy (CL), bylo na pracovištích manipulujících s CL zaznamenáno překročení doporučené hranice kontaminace ve 14−27 % případů. Celkem bylo odebráno 570 kontrolních stěrů.„Téměř čtvrtina vzorků, které byly detekovány nad doporučeným limitem, by se mohla zdát jako vysoké číslo, nicméně úroveň kontaminace v ČR je srovnatelná s ostatními západoevropskými zeměmi a díky pravidelnému monitoringu se situace na pracovištích stále zlepšuje,“ shrnuje výsledky CYTO projektu PharmDr. Lenka Doležalová, vedoucí úseku přípravy cytotoxických léčiv z Ústavní lékárny Masarykova onkologického ústavu (MOU) v Brně.

14.01.2019
Aktuality z B. Braun