Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nový bezpečnostní koncept Cyto-Set® ve Fakultní nemocnici Brno

24. Únor 2020

Nový bezpečnostní koncept Cyto-Set® ve Fakultní nemocnici Brno

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

Proč FN Brno zavedla používání uzavřeného infuzního systému Cyto-Set®?

Důvodem byla snaha zvýšit ochranu ošetřujícího personálu a v neposlední řadě i pacientů při podávání cytostatik. Celkem se jednalo o podávání chemoterapie na 64 lůžkách a křeslech stacionářů a lůžkového oddělení. V září 2019 se iniciativa rozšířila i na plicní a gynekologické oddělení.

 

Snaha o snížení profesní expozice cytotoxickými látkami…

„V onkologické léčbě se v dnešní době klade maximální důraz na ochranu a bezpečí zaměstnanců. V tomto ohledu vidím velký posun v modernizaci pomůcek, které mám možnost používat,“ říká Veronika Jakoubková, sestra lymfomové ambulance. „Cyto-Set® rozhodně přispěl k většímu klidu a zmenšil obavy z práce s cytostatiky, protože se zjednodušila manipulace s léčivy. Věřím, že nám jeho používání dlouhodobě umožní minimalizovat rizikové faktory související s aplikací cytostatik,“ dodává ještě. Mgr. Veronika Trečková, PhD., která stála u rozhodnutí zahájit používání systému Cyto-Set®, k tomu dodává: „Cytostatika jsou významným rizikovým faktorem, kterému mohou být zdravotničtí pracovníci vystaveni.

Rizikové mohou být všechny činnosti, od jejich přípravy v lékárně přes transport na oddělení, samotnou aplikaci pacientům, manipulaci s prádlem kontaminovaným tělními tekutinami onkologicky nemocných až po manipulaci s cytostatickým odpadem. Pokud jako příklad uvedeme práci všeobecné sestry na onkologickém stacionáři, to, co činí její práci rizikovou, je právě profesní expozice cytostatikům. Dochází k ní vlivem kontaminace pracovního prostředí cytotoxickými látkami v souvislosti s každodenní manipulací s nimi. Aktuálně je snahou nemocničních hygieniků zjištění této kontaminace a následné nastavení adekvátních opatření v podmínkách naší nemocnice. Jedním z nich je používání prostředků pro uzavřenou manipulaci, jednímž z nich je i systém Cyto-Set®, který zabraňuje úniku cytotoxických látek z infuzního systému. Používáním takových infuzních souprav ve Fakultní nemocnici Brno se maximalizovala snaha o snížení profesní expozice zdravotníků cytotoxickým látkám.“

 

Samolepka Cyto zóna

Oddělení hygieny také navrhlo samolepku k označení všech pracovišť, která zacházejí s cytotoxickými látkami. Jejím cílem je upozornit personál na tzv. cytozóny, tedy prostory s největší pravděpodobností kontaminace. Jsou to místa, kde se nacházejí infuzní pumpy, cytotoxický odpad, transportní boxy aj. Samolepka tak nenásilnou formou nabádá k větší pozornosti a cílenější ochraně sebe sama.

 

 

Systém Cyto-Set® a nemocniční lékárna

„Při přípravě cytostatických léků v lékárně má z našeho pohledu použití soupravy Cyto-Set® celou řadu předností. Jde zejména o velmi snadnou manipulaci se soupravou, rychlé napuštění setu nosným roztokem a jistotu, že při otevření bezpečnostní pojistky set neproteče a nedojde k potřísnění pracovní plochy. Bezjehlový systém umožňuje nejen snadné odtahování nosného roztoku z vaku, ale i snadné vpravení účinné látky do vaku. Výrazně snižuje riziko chemické a bakteriální kontaminace i riziko poranění hrotem jehly. Velmi tak zvyšuje bezpečnost a komfort při přípravě léků s obsahem cytotoxických látek,“ uvádí lékárnice PharmDr. Hana Adlerová.

Petr Císař
obchodní zástupce B. Braun Medical
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Cieľom projektu bolo zvýšenie bezpečnosti zdravotníckeho personálu pri príprave a podávaní cytostatickej liečby a zároveň zvýšenie bezpečnosti pacientov a zníženie výskytu nežiaducich účinkov. 

14.10.2021
Události

Své zkušenosti s používáním soupravy Cyto-Set® a softwaru Oncosafety Remote Control® (OSRC) popsaly farmaceutky Dr. Maria Antònia Manguesová, Head of Pharmacy Department, a Dr. Estela Morenová, Head Specialist in Onco-hematologic Pharmacy, z Hospital de la Santa Creu i Sant Pau v Barceloně. Právě toto zdravotnické zařízení přispělo do satelitního sympozia společnosti B. Braun svými daty. Sympozium zařadili organizátoři do programu kongresu Best of ASCO 2020 Virtual letos v červnu  ve Španělsku vzhledem k jeho přínosu pro zdraví zdravotnického personálu při podávání protinádorové léčby. 

18.12.2020

Společnost B. Braun dlouhodobě prosazuje bezpečné podávání chemoterapie. Prvním úkolem, na který se soustředila, byla ochrana zdravotnického personálu. Tak vznikl Cyto-Set®, uzavřený systém pro bezpečnou přípravu a aplikaci cytotoxických léků, který chrání především zdravotní sestry. V České republice jej využívá již více než dvacet fakultních i okresních nemocnic. Vývoj však pokračuje stále dál. Kromě inteligentních pump Infusomat® Space a uzavřeného systému Cyto-Set® B. Braun uvedl také software Oncosafety® Remote Control, který zamezuje chybnému podání chemoterapie, a ochraňuje tak především pacienty. Naprostou novinkou ve vývoji je pak aplikace umožňující efektivní telemedicínu.

30.10.2020