Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nové dialyzační středisko je dílem spolupráce s Bíloveckou nemocnicí

29. Březen 2010

Nové dialyzační středisko je dílem spolupráce s Bíloveckou nemocnicí

Společnost B. Braun Avitum otevřela v České republice v pořadí již třinácté dialyzační středisko. To se nachází v krajské nemocnici na severu Moravy v Novojičínském okrese, v Bílovecké nemocnici. První pacienti navštívili nové zařízení již 1. března 2010. Při příležitosti Světového dne ledvin a slavnostního otevření nového střediska jsme požádali o rozhovor samotného ředitele nemocnice Ing. Martina Raise.

Pane řediteli, můžete nám alespoň ve stručnosti přiblížit historii vaší nemocnice?

Předloni jsme oslavili 110. výročí založení nemocnice společným setkáním zaměstnanců, pacientů
i veřejnosti. Hlavní budova byla dokončena v roce 1898 u příležitosti padesátileté vlády Františka Josefa I. V přízemí této budovy je dodnes umístěna žulová pamětní deska s odkazem na členy tehdejšího vedení bílovecké spořitelny, jejichž zásluhou byla stavba realizována. Nemocnice tehdy sloužila asi
22 tisícům občanů žijících ve dvaadvaceti obcích. V průběhu let pak byl k hlavní budově přistavěn pavilon izolace, chirurgie, dětského oddělení a jednotky intenzivní péče. Nemocnice se stala známou
v širokém okolí, podle pamětníků se tu například jezdilo rodit i z Ostravska.

Co byste řekl k současnému provozu nemocnice? Jaké je její zaměření?

V současné době poskytujeme ambulantní i hospitalizační péči občanům Bílovce a spádových měst a obcí. Disponujeme
162 lůžky, z toho jich je osmdesát na oddělení následné péče.
O pacienty se stará 230 zaměstnanců, kteří poskytují své služby na oddělení chirurgickém, interním a následné péče. Velkému zájmu veřejnosti se těší mezioborové centrum pro léčbu chronických ran
a diabetické nohy. Jezdí k nám pacienti i z jiných krajů republiky.
V loňském roce jsme otevřeli novou ambulanci pro léčbu obezity, letos začali naši chirurgové léčit postižení pohybového aparátu vlastní plazmou pacienta. Jsem velice rád, že k těm novinkám můžeme přidat společné dílo společnosti B. Braun Avitum a naší nemocnice - dialyzační středisko. To vše samozřejmě za podpory Moravskoslezského kraje jako stoprocentního vlastníka akcií. Věřím, že i v letech následujících nám kraj zachová přízeň a bude podporovat naše plány. Ale o těch bych se v tuto chvíli nezmiňoval, abych to nezakřikl…

V čem spatřujete výhody nového dialyzačního střediska právě ve vaší nemocnici?

Primární je samozřejmě pozitivní efekt pro pacienty, kteří donedávna museli dojíždět na dialýzu do nemocnic v Novém Jičíně a v Ostravě. To s sebou neslo jak náklady pro pacienty samotné, tak pro zdravotní pojišťovny, včetně časové náročnosti. Jenom během prvního týdne provozu dialýzy jsme
z oddělení následné péče doporučili k dialýze dva pacienty, u kterých by se dříve musel dvakrát až třikrát týdně zajišťovat převoz sanitním vozem. Spolupráce má navíc i další odborné rozměry, spočívající například v zajištění konziliární nefrologické služby pro naši nemocnici, v možnosti provádět akutní hemodialýzu na JIP nebo naopak v zajištění služby lékaře ARO pro případ akutního stavu na dialýze (dochází k němu sice zřídka, ale nelze ho vyloučit). Nechci pominout ani čistě ekonomické přínosy pro nemocnici - pro firmu B. Braun zajišťujeme stravu a veškeré služby spojené s nájmem prostor (úklid, teplo, světlo, vodu, elektřinu...), a protože dialýza vznikla ve dříve nepoužívaných prostorách, znamená to pro nás přímý finanční bonus.

Jak hodnotíte dosavadní spolupráci se společností B. Braun Avitum?

Dosavadní spolupráce byla tak rychlá, že snad ani nemám co hodnotit :-). Ale vážně: Na čem jsme se dohodli, to platí, ať už šlo o termíny, finance nebo služby. Všichni, s kým jsem se doposud z firmy B. Braun seznámil, byli profesionálové na svém místě. S takovými lidmi se spolupracuje velmi dobře.

René Janosch
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Kvalitu života na dialýze zkoumala na třech dialyzačních střediscích pomocí dotazníku MUDr. Hana Novotná, primářka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Nusle. U pacientů sledovala věk a celkovou dobu strávenou na dialýze. Dotazovala se jich, co je na dialýze a při dodržování speciálního režimu nejvíce obtěžuje. A také zda se chtějí podílet na rozhodování o tom, jak bude jejich život s dialýzou nadále probíhat, jestli by si přáli při výrazném zhoršení zdravotního stavu dialýzu ukončit a chtějí-li na toto téma s lékařem komunikovat. Pacienti docházejí na dialyzační středisko třikrát týdně na 4–5 hodin. Jedna z otázek tedy byla, zda by pacient preferoval omezení počtu dialýz za cenu eventuálního zkrácení života, například o půl roku.  

 

12.11.2018
Dialyzační technika

Dialyzační středisko Bulovka vzniklo v roce 1993 jako první nestátní hemodialyzační zařízení v Praze na Jižním Městě a od roku 1997 odborně rozšířilo na 12 let Nemocnici Na Bulovce.

09.11.2018
Dialyzační technika

Výsledky multicentrických studií poukázaly na fakt, že kvalita vody pro dialýzu představuje zásadní riziko vzhledem k prokázanému vztahu mezi kontaminací vody a morbiditou. Společnost Lauer, která je součástí skupiny B. Braun, vyvinula nový systém úpravy vody označovaný jako Aquabase.

10.10.2016
Dialyzační technika