Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nová laparoskopická věž v Nemocnici Třebíč

23. Březen 2015

Nová laparoskopická věž v Nemocnici Třebíč

Pořizovací cena nového přístroje je 1.437.000 Kč. Celá tato částka byla „poskládána“ z finančních darů od 24 dárců. Největším obnosem přispěly obec Petrůvky 500 000 Kč a Nadace ČEZ 400 000 Kč. „Všem dárcům patří obrovský dík, jak těm velkým, tak i těm menším. Bez jejich pochopení a vstřícnosti by pro nás bylo velmi složité přístroj zakoupit“ komentuje podporu ředitelka Nemocnice Třebíč Ing. Eva Tomášová a dodává: „Skutečně každý příspěvek nám pomáhá. Vždyť k přístroji v hodnotě takřka milion a půl nám pomohly i dary ve výši 1.000 korun. Dá se říci, že i bez jejich podpory by teď pacientům nepomáhal.“
 
Nová laparoskopická věž je náhradou za původní používanou, která už byla po technické stránce nevyhovující z důvodů opotřebení i technologické zastaralosti. Dosluhující model lékaři užívali 13 let a byl stejně jako nový přístroj od výrobce Aesculap. „Jde o novou modernější variantu s vylepšenými technickými parametry, které se oproti předchozí posunuly doslova do jiné dimenze,“ popisuje s nadšením primářka chirurgického oddělení MUDr. Jana Nechvátalová a přibližuje detaily: „Nabízí především lepší obraz, jeho rozlišitelnost a prostorovou orientaci v operované lokalitě, a to včetně možnosti jeho sledování na 2 monitorech.“

Lepší orientace v prostoru a rozlišení jemných struktur urychlí operační výkon a umožní předejití eventuálním možným komplikacím. To ocení jak lékaři, tak i pacienti. Vzhledem k dodávce od stejného výrobce je možné využít částečné kompatibility i bezproblémového zaučení personálu. Lékaři jsou tak schopni při plánovaných operačních výkonech okamžitě využívat v maximální míře všechny technické novinky. Možnosti využití přístroje popisuje primářka Nechvátalová: „Přístroj je vhodný především pro chirurgické zákroky, jako jsou operace žlučníku, kýl, odstranění slepého střeva, při řadě operací na jednotlivých částech zažívacího traktu, ale i k zákrokům gynekologickým a urologickým.“
 
Zadávacího řízení na veřejnou zakázku se zúčastnily 2 společnosti. Dodavatelem zařízení se stala společnost B. Braun Medical s. r.o.

 
 
Zdroj: tisková zpráva Nemocnice Třebíč
redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Endoluminální vakuová terapie (Endo-SPONGE®) je miniinvazivní metoda léčby prosakování střevní anastomózy po nízkých předních resekcích rekta. Jedná se o unikátní výrobek, který vyvinuli dva chirurgové mnichovské univerzitní kliniky – Dr. Rolf Weidenhagen a Dr. Uwe Grützner – ve spolupráci s koncernem B. Braun. Léčbu pomocí endoluminální vakuové terapie poprvé popsal v roce 2008 právě Dr. Rolf Weidenhagen. Od té doby již byla publikována řada různých retrospektivních a prospektivních studií, které se zabývají použitím systému Endo-SPONGE® k léčbě defektů dolní části trávicího ústrojí. V databázích PubMed a EMBASE lze do současnosti najít po zadání slov Endo-SPONGE® EVT až čtyřicet publikací, včetně posterů. Výsledky těchto vědeckých prací jsou shrnuty ve složce klinických důkazů.

29.09.2021

Návštěvníci výroční konference České urologické společnosti měli na stánku B. Braun možnost si vyzkoušet základní laparoskopické techniky. Na otázky, proč je trénink nanečisto důležitý, odpovídá MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D.

31.10.2016
Skupina B. Braun

Za dobu své existence se kožní staplery plně etablovaly na pracovištích popáleninové medicíny. Dnes si už stěží dokážeme představit klinickou praxi bez nich. 

19.09.2022