Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nová generace infúzních systémů

1. Říjen 2008

Nová generace infúzních systémů

Infúzní terapie se týká do určité míry téměř každé oblasti práce v nemocnici. Vzrůstající význam různých klinických postupů a metod je provázen rostoucími nároky a potřebou přístrojového vybavení, které by mělo být natolik univerzální, aby se uplatnilo v nejrůznějších oborech a bylo schopno splnit i individuální požadavky.

Jeden systém pro mnohostranné využití

Infúzní pumpy se ve zdravotnictví používají již více než padesát let. Dostat se na špičku v inovaci natolik zavedené technologie bylo pro koncern B. Braun jistě nemalou výzvou. Infúzní systémy používané v moderní intenzivní péči jsou již natolik složité, že lékaři a sestry musí být neustále ve stavu nejvyšší obezřetnosti. Nová generace infúzních pump B. Braun Space slibuje pod heslem „Jeden systém pro mnohostranné využití“ nastavit nový standard pro klinickou práci, spolu se snahou o co nejvyšší bezpečnost pacienta.

Zcela nová technologie

Nová infúzní pumpa umožňuje široké spektrum klinických aplikací v jediném systému. Nemocnice již nebudou potřebovat nejrůznější typy pump, určené zvlášť pro operační sál, zvlášť pro jednotky intenzivní péče nebo pro léčbu bolesti. Prostřednictvím úzké spolupráce s nemocnicemi při optimalizaci pracovních postupů na všech odděleních vytyčuje systém Space cestu pro efektivnější a kvalitnější léčbu, přinášející lepší výsledky při nižších nákladech.
 
Infuzní systém SpaceInfúzní systém SpacePumpy jsou menší, lehčí a bezpečnější než jiné modely a jsou vybaveny nejmodernějším systémem řízení dat. Systémové řešení koncernu B. Braun, přizpůsobené přání zákazníka a umožňující omezit počet a různorodost přístrojového vybavení, zapadá dokonale do moderních koncepcí léčby, jakou je např. jednotný nemocniční systém léčby bolesti (pain-service) nebo jednodenní chirurgie.
 
Obvykle platí, že univerzální vybavení, které je možné použít ve všech lékařských oborech, nezůstává nevyužité a zahálí mnohem kratší dobu. Lze tím dosáhnout zvýšeného využití přístrojové techniky v nemocnicích a lepšího návratu investic při minimalizaci nákladů na údržbu a maximální efektivitě.

Krátce řečeno - v oblasti infúzní technologie se jedná o veliký pokrok. 

Zajištění bezchybné funkce

Infúzní pumpy Space jsou snadno ovladatelné a vybavené četnými bezpečnostními prvky. Jejich koncepce snižuje riziko podání nesprávné dávky - např. integrovaná inteligentní databáze léků je schopna zabránit chybě vstupních dat, neboť okamžitě detekuje abnormální dávkování, které musí být výslovně potvrzeno uživatelem. Zásluhou infúzních pump Space je podávání intravenózních léků spolehlivější a snadnější než při použití gravitačních infúzních setů. Sestry neztrácejí čas neustálým přenastavováním rychlosti kapek. Integrované silikonové prvky pumpy zaručují dlouhodobou přesnost, neovlivňovanou např. teplotou v místnosti či viskozitou podávaných tekutin. Každý aspekt léčby pumpa automaticky dokumentuje. V budoucnosti by se měla úroveň bezpečnosti dále zvýšit propojením pacienta přímo s preskripcí. Vzhledem k tomu, že bezpečnost systému nemůže být nikdy zaručena, není-li každá jeho komponenta kompatibilní se všemi ostatními, musí systém pracovat v dokonalé synergii, aby byl skutečně spolehlivý.

Toto univerzální řešení infúzní léčby v jednom jediném systému napomáhá organizovanému průběhu pracovního procesu a zvyšuje efektivitu, bezpečnost i komfort pro zdravotní sestry i pro pacienty, přičemž umožňuje nemocnicím snížit náklady, zajistit dostatečnou bezpečnost, jednoduchost a kvalitu - a to z jediného a stejného zdroje.

Převzato z koncernového materiálu Newsletter, 2/2008

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Dnešní doba plná inovací chrlí jednu novinku za druhou a pochytit je všechny bývá časově náročné. Infuzní technika B. Braun Space prošla v poslední době oproti svým předchůdkyním dynamickou změnou, díky níž vybalancovala mnoho bezpečnostních prvků a zjednodušila své ovládání. Přinášíme pár rad a tipů, jak si zjednodušit práci a zároveň šetřit techniku.

10.03.2021
Oborové rubriky

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče