Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

Nízcekoncentrované roztoky KCl v balení Ecoflac® plus

MUDr. František Vojík

8. Říjen 2014

Kalium Intravenózní léčiva Bezpečnost personálu

Nízcekoncentrované roztoky KCl v balení Ecoflac® plus jsou jedním z mnoha produktů, jejž si vyžádala běžná, každodenní praxe.

V roce 2010 byla společnost B. Braun Medical přímo oslovena zákazníky s požadavkem na zavedení nízce koncentrovaných roztoků KCl do distribuce v České republice. Jednalo se o zákazníky, kteří chtěli významnou měrou zvýšit bezpečnost intravenózní substituce kalia, včetně zahrnutí nízcekoncentrovaných roztoků KCl do svých standardů pro bezpečnou manipulaci s rizikovými léčivy. Tento produkt plně zapadá do dlouhodobého projektu společnosti B. Braun Safety Concept, který se soustředí na zavádění výrobků zvyšujících bezpečnost personálu a pacientů do klinické praxe.

Zavedení nízce koncentrovaných roztoků do běžné zdravotnické praxe je důsledkem dlouhodobého celosvětového zájmu o zvyšování bezpečnosti poskytované zdravotní péče.

Mezinárodní iniciativa pro bezpečí pacienta (World Alliance for Patient Safety) vydává od roku 2004, kdy byla založena WHO, celou edici doporučených postupů a dalších podpůrných materiálů pro zvýšení bezpečnosti pacientů. Patří mezi ně i základní program aliance The Patient Safety Solutions, který slouží ke zveřejňování dobrých zkušeností vedoucích k redukci nežádoucích událostí. Patří mezi ně i postup pro kontrolu podávání koncentrovaných roztoků s elektrolyty, který mimo jiné jasně doporučuje používání předředěných roztoků KCl.

Z těchto postupů WHO mimo jiné také vychází resortní bezpečnostní cíle (RBC), které byly vydány v roce 2010 Ministerstvem zdravotnictví ČR. Bezpečnému podávání koncentrovaného roztoků KCl (7,45% a výše) se věnují RBC číslo 2 Bezpečnost při používání rizikových léčiv.

Doporučení pro bezpečnou praxi při nakládání s koncentrovanými roztoky elektrolytů je také součástí Národního systému hlášení nežádoucích událostí (nyní ÚZIS ČR), který identifikoval v minulosti nežádoucí události při podání koncentrovaného roztoku chloridu draselného s následkem úmrtí pacienta.

Tento předpis upravuje postupy při objednávání, skladování a podávání roztoků koncentrovaných elektrolytů. Jeho účelem je minimalizovat možné chyby v podávání koncentrovaných roztoků elektrolytů, bez zhoršení kontinuity a individuality poskytované zdravotní péče. Koncentrovaným roztokem KCl je myšlen roztok o koncentraci 1 000 mmol / litr (7,45%) a vyšší. Za roztoky obsahující KCl jsou považovány také roztoky obsahující kromě KCl i jiné látky například Hartmannův roztok obsahuje KCl v koncentraci 5 mmol / litr (0,04 %).

Souhrn údajů o přípravku (SPC)
Kaliumchlorid 7,45% Braun
Kaliumchlorid/glucose 0,15% (0,3%) + 5% B. Braun
Kaliumchlorid/natriumchlorid 0,15% (0,3%) + 0,9% B. Braun
Chlorid sodný 0,9% Braun (inf)

Použitá literatura:
https://www.uzis.cz/nshnu/doporuceni-pro-bezpecnou-praxi https://www.mzcr.cz/kvalitaabezpeci/obsah/resortni-bezpecnostni-cile-_1837_15.html
https://www.who.int/patientsafety/solutions/patientsafety/PS-Solution5.pdf?ua=1

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník