Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ostatní: Rozhovory

Není nástroj jako nástroj aneb od kováře Gottfrieda až po miniinvazivní nástroje Aesculap

4. leden 2019

Aesculap Akademie

„Chirurgické nástroje jsou prodlouženou rukou lékaře. Musejí být precizní, stejně jako lékař samotný,“ říká MUDr. Alan Munteanu, ředitel divize Aesculap. Rozhovor nejen o chirurgických nástrojích Aesculap, ale i o usnadnění práce zdravotníků a delším kvalitním aktivním životě pacientů. 

MUDr. Alan Munteanu

Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity Brno. Po studiích až do roku 2004 působil v Bakešově chirurgické nemocnici Brno jako chirurg, a proto chirurgické nástroje stále patří mezi jeho vášně. V současnosti se jim věnuje v divizi Aesculap, kde působí jako ředitel, a zároveň je členem vedení Skupiny B. Braun v České a Slovenské republice. Aktivně hraje tenis, věnuje se běhu a pravidelně se účastní maratonů, půlmaratonů či štafet. Také je fanouškem veškerých digitálních technologií a s napětím sleduje novinky v tomto oboru.

Pane řediteli, skupina B. Braun letos slaví výročí 25 let. Jaké hlavní milníky byste zmínil v souvislosti s technickým pokrokem ve zdravotnictví, ať už jde o oblast zdravotnických přístrojů, nebo například o chirurgické nástroje?

Milníků by se dalo vyjmenovat mnoho, protože pokrok je neuvěřitelně rychlý. Významné bylo například zavedení stentů a angioplastiky v případě infarktu myokardu. Když jsem jako medik chodil na praxi na jednotku intenzivní péče a přivezli pacienta, který měl infarkt myokardu, byla to diagnóza s nejasným výsledkem terapie. Pacient se nemohl několik dní hýbat, jen ležel na lůžku a byl pod neustálým dohledem EKG atd. Dá se říci, že byl doživotně téměř invalidizován a nesměl vykonávat náročné sportovní aktivity. V současnosti se postupuje tak, že se pod kontrolou rentgenu zprůchodní céva, která je v srdci ucpaná. V řádech několika hodin se tak pacientovy potíže vyřeší a dojde ke zprůchodnění cév vyživujících srdce. Pacient se pak může poměrně rychle vrátit do běžného života. To považuji za jeden z důležitých nenápadných posunů medicíny. Jsem rád, že B. Braun disponuje špičkovými stenty i angioplastickými balony, s jejichž pomocí lékaři denně zachraňují desítky životů. Co se týká produktů Aesculap, zmínil bych 3D trojrozměrnou laparoskopii. Zobrazovací technologie Einstein Vision je zcela určitě převratná v tom, že vrátila do laparoskopické chirurgie třetí dimenzi, tedy prostorové vidění. Když se dnes operuje ve 2D, je to, jako byste se dívali jen jedním okem.

Máte na starost velkou produktovou divizi Aesculap. Jak byste ji v kostce představil?

To je obtížná otázka. Asi jako kdybyste se pokoušeli představit Českou republiku ve třech větách. Aesculap je divize, jejíž počátky sahají do 19. století, konkrétně roku 1867, ke kováři Gottfriedovi Jetterovi, který tehdy začal vyrábět chirurgické nástroje. Když se do podnikání vložil jeho švagr, nejdříve nazvali podnik Jetter & Scheerer, ale nakonec mu dali v roce 1899 atraktivní obchodní a medicínské jméno Aesculap. Jak šel čas, začal ve 20. století Aesculap vyrábět přístroje, jako jsou například velmi kvalitní motorové vrtačky. Postupně Aesculap přicházel i s dalšími inovacemi. Mezi jinými bych zmínil laparoskopické věže nebo miniinvazivní nástroje. Co se týče „železa“, do klíčového portfolia ještě patří určitě i implantáty kolen a kyčlí. Mezi špičku na trhu patří naše páteřní implantáty. Nemohu opomenout ani neurochirurgii, kde naše shunty na řešení hydrocefalu patří k absolutní světové špičce. Po přičlenění Aesculap k B. Braun jsme nabídku rozšířili o vše, co souvisí s chirurgií, tedy o šicí materiály, zmíněné stenty a angioplastické balonky. Vznikla tak ucelená nabídka pro chirurgické a kardioinvazivní obory.

Jak si stojí značka Aesculap na českém a slovenském trhu a v čem je podle vás nejsilnější?

Značka Aesculap je na našich trzích velmi oblíbená a patříme k dominantním dodavatelům ve všech chirurgických oborech. Mezi obchodními zástupci a i v celém týmu Aesculap je mnoho lékařů a zdravotních sester, máme tedy už z podstaty ke zdravotnickým profesionálům velmi blízko. I díky tomu umíme nabídku přizpůsobit potřebám klienta a obvykle ji vytváříme přesně na míru konkrétnímu zákazníkovi, včetně vzdělávacích kurzů. Z dlouhodobého pohledu se snažíme nabízet optimální mix servisu, včasných dodávek, kvality a ceny. Nemohu opomenout skvělou logistiku, asistence přímo na sálech, elektronickou komunikaci a další služby, které usnadňují našim zákazníkům život.

V jakém přístroji nebo technologii vy osobně vidíte pro medicínu největší přínos a z jakého důvodu?

Nelze zmínit jen jednu věc. Naše páteřní implantáty umožní dětem se skoliózou stát rovně, balonky a stenty zase zachraňují životy ať už akutně, nebo preventivně. Antialergické implantáty do kolene snižují významně otěr a riziko alergie a přinášejí novou kvalitu. Komůrky, které se dávají pacientům s hydrocefalem, pracují s takovou škálou tlaků, že pacienti netrpí dříve běžnými komplikacemi a žijí prakticky plnohodnotný život. Neměli bychom ale zapomínat ani na laparoskopii a minilaparoskopii. Dříve pacientům po břišní operaci zůstala velká jizva a rána se dlouho hojila. Dnes se operuje prostřednictvím minivpichů do dutiny břišní, aniž by operatér musel rozříznout břišní stěnu. Tím se zkracuje doba hospitalizace a rekonvalescence, což je výhodné jednak pro pacienta a jednak pro zdravotnický systém, protože dochází k úspoře nákladů. Díky implantátům dnes žije řada sedmdesátníků, kteří mají vyměněné téměř všechny klouby, a přesto lyžují nebo hrají tenis, což dříve bylo výsadou pouze mladých pacientů. Dá se říci, že pomáháme nejen tím, že lidem zachraňujeme životy, ale také zvyšujeme jejich kvalitu ve vyšším věku.

Našel byste v širokém výrobkovém portfoliu značky Aesculap nějaký výrobek, který byste označil za svou srdeční záležitost? A proč zrovna tento?

Určitě jsou to chirurgické nástroje obecně. Sám jsem totiž atestovaným chirurgem, byť už praxi neprovozuji. Nástroje jsou de facto prodlouženou rukou chirurga a musí být naprosto precizní. Proto patří mezi mé nejoblíbenější produkty.

Plánujete nějaké zajímavé produktové inovace pro nejbližší období? Můžete o nich něco málo prozradit?

Samozřejmě. Za nejdůležitější považuji inovace zaměřené na zobrazovací techniky v chirurgii. Je to nový obor, který se dynamicky rozvíjí, podobně jako tomu je v laparoskopii. V blízké budoucnosti plánujeme představení nového digitálního mikroskopu pro neurochirurgii, který přinese významnou změnu ve způsobu práce neurochirurga na operačním sále. Ten v současnosti hledí přímo do mikroskopu a musí u něj po celou dobu operace sedět, což není úplně komfortní. My přicházíme s kamerou, která bude ve 4K a k tomu i ve 3D rozlišení, takže zajistí nejen vysokou kvalitu obrazu, ale také perfektní prostorové zobrazení. Navíc – a to je asi nejdůležitější – bude v celé hloubce obrazu nabízet nepopsatelnou ostrost. Neurochirurgové se už nebudou muset vsedě hrbit a dívat se přes okuláry přímo do mikroskopu. Operační pole se jim promítne na velkou obrazovku a uvidí tak věci, které nyní vidět nemohou.

Nové technologie postupují dynamicky stále kupředu. Kam nás podle vašeho názoru posunou v horizontu příštích řekněme pěti let a bude u toho také Aesculap?

Aesculap u toho určitě bude. Jsme lídrem v oblasti navigované ortopedické operativy – ve zkratce – všechny klíčové části operace jsou sledovány navigačním přístrojem, který měří veškeré dostupné hodnoty a pomáhá v zacílení řezů a usazení implantátů atd. Tato technologie, někdy podceňovaná staršími operatéry, ale oblíbená mezi mladšími, dojde jistě dalšího rozmachu, na konci roku 2019 přijdeme s novou generací přístroje Orthopilot. Často skloňovaným tématem je cloud a big data. Je to řešení, které umožní zpracovávat velké objemy dat v nečekaných souvislostech, navíc se přesouvá mimo prostory nemocnice, mimo její počítače a zákazníky. Jedná se o to, že velká data nám a našim zákazníkům mohou poskytnout velmi zajímavé informace a dát nám zpětnou vazbu. Nedávno jsme v Jindřichově Hradci uváděli do provozu nový jednoduchý software Tom. Nemocnice má díky tomuto softwaru přehled o svých nástrojích, jejich historii, počtu sterilizačních cyklů atd. Budeme-li v budoucnu napojeni na více takových zákazníků, můžeme jim poskytovat doporučení stran optimálního reprocessingu servisu atd. na základě konkrétních zkušeností a čísel a neustálého srovnávání a hledání optimálních postupů. To je jen jedna ze zajímavostí, které se chystají, a myslím si, že nás něco podobného čeká i v celé řadě dalších oblastí.

Skupina B. Braun nabízí pod hlavičkou Aesculap nejen přístrojové vybavení, nástroje a řadu dalších produktů, ale také široké spektrum servisních služeb. V jakém rozsahu poskytuje Aesculap servis a proč se rozhodl jít touto cestou?

Asi se shodneme na tom, že na trhu existuje velké množství nabídek různých společností nabízejících poměrně kvalitní řešení. Lékaři se ale díky tomu postupně dostávají do situace, kdy už nerozumí všem technologiím na takové úrovni, na jaké by potřebovali, a nemají dostatek času, aby je průběžně studovali. Proces léčby a diagnostiky pak logicky není úplně optimální. Proto jsme se rozhodli, že budeme nejenom ukazovat to, jak je konkrétní výrobek sám o sobě výhodný, ale chceme jej začlenit do celého procesu diagnostiky a léčby. Například pomáháme zákazníkům z oboru ortopedie s diagnostikou pacientů, ale i s jejich edukací, zároveň také s přípravou na operaci a s pooperační péčí. Doplní-li se procesy o edukaci pacienta v předoperační fázi, my k tomu nabídneme určitý kvalitativní standard v produktovém portfoliu a servisních službách, a pokud klienti začnou rozumně a racionálně výrobky používat, v konečném důsledku ušetří desítky tisíc korun a bude to přínosné pro nemocnici i pro pacienta. Proto se zaměřujeme na celé procesy, jako je např. ortopedický pacient či pacient s kolorektálním onemocněním. Přesto je to jen útržek z toho, co všechno děláme a co nabízíme.

Jak plánujete rozvinout nabízené servisní služby do budoucna?

V budoucnu musíme služby přenést do nějakého uživatelsky příjemného prostředí, které zrychlí a usnadní práci lékaře. Dále usilujeme o zlepšení v edukaci pacientů. Je potřeba, aby rozuměli tomu, co je čeká, a aby se na to mohli případně sami dopředu připravit. Vzniká nový směr, kterému se říká prerehabilitace. To znamená, že pacient už v momentě sdělení diagnózy rovnou dostane informace o tom, co může udělat pro to, aby jeho léčba a rehabilitace probíhaly co nejrychleji a bez problémů, ovšem za jeho aktivního přispění. Dnes pacienti tyto informace většinou nemají a hledají je na internetu. To je špatně a my tomu chceme předcházet. Do budoucna nás čeká přesun ke komfortním aplikacím a řešením, které budou nastavovat určité standardy a budou zároveň i uživatelsky přívětivé. Očekávám, že tento trend se bude šířit nejen v chirurgii, ale napříč zdravotnickými obory.

V čem vy osobně vidíte největší potenciál a budoucnost divize Aesculap?

Potenciál vidím především ve službách, a tím odpovím hlavně na předcházející otázku. Nabídnout zákazníkům komplexní řešení, rozumět jim, být pro ně partnerem a pomoci jim nejenom tím, že budeme nabízet levné a kvalitní produkty, ale zároveň jim poradíme, jak na celém procesu ušetřit a případně jak ho provést lépe a rychleji. Dnes jsou tahounem pokroku lékaři a firmy zabývající se zdravotnickými technologiemi, všichni využívají poznatků základního výzkumu. Stát tuto oblast pouze reguluje a usměrňuje. Je tedy logické, že výrobci zdravotnických prostředků, kteří vývoji věnují obrovské finanční zdroje, mají lékařům co nabídnout v oblasti know-how. Propojením znalostí, zkušeností a poznatků dojde k opravdovému Sharing Expertise, sdílení zkušeností, které se projeví nejen úžasnými novými medicínskými produkty, ale i optimálními postupy a nastavením procesů v nemocnicích. Myslím si, že potenciál se skrývá právě zde. Proto už dnes v Aesculap Akademii organizujeme kurzy, které jsou předvojem těchto aktivit.
Do budoucna předpokládám, že bude-li pokračovat extrémní tlak na cenu produktů, zákazníci si budou platit i za služby a za know-how, které jim poskytujeme, nejenom za hotové výrobky. Dokonce zde bude výrazně větší potenciál úspor než jen v nákupu levného zboží. Je to krásně vidět právě na kurzech Aesculap Akademie, o které je stále větší zájem, často jsou vyprodány a zdravotníci si jich váží, protože získají něco, co obohatí jejich kariéru.

Ve společnosti B. Braun máte mimo Aesculap na starosti strategic account management. Mohl byste ve stručnosti našim čtenářům nastínit, o co se jedná?

Inovace se netýkají jenom výrobků a technických novinek. Musíme inovovat i náš přístup k prodeji a naší nabídce, k našim obchodním postupům. Strategický přístup k našim největším, klíčovým zákazníkům je naprostým základem, chtěli bychom jim pomoci řešit jejich problémy. Jako strategic account manager vedu tým key account managerů, kteří se starají o naše největší zákazníky napříč všemi produktovými liniemi. Tito obchodníci vytvářejí na základě potřeb našich nejvýznamnějších partnerů individuální strategii a nabídku mixu služeb a produktů, abychom jim vycházeli co nejvíce vstříc. Společnost B. Braun byla vždy zejména produktovou společností, s odborně velmi vyspělou prezentací. To nestačí. Musíme nabízet skutečně komplexní a individuální přístup a naše produkty dávat více do kontextu diagnostiky a terapie, abychom byli přínosem nejen kvalitou produktů. Schopnost přizpůsobit logistické služby, vyřizování reklamací, ale i rychlost komunikace, otevřenost a spolupráce jsou totiž třeba v oblasti vzdělávání něčím, co přináší našim obchodním partnerům přidanou hodnotu, a jsou důležitými parametry při hledání dodavatelů.

Co byste na závěr popřál společnosti B. Braun do dalších let a jaké jsou její hlavní výzvy do budoucnosti a trendy v oblasti zdravotnictví?

Společnosti B. Braun bych popřál, aby zvládala výzvy s přehledem a sama byla tím, kdo udává nový směr a trendy. Máme na to kvalitu, zkušenosti i potenciál. Budoucnost vidím v poskytování komplexních služeb a v jejich propojení s produkty. Očekávám větší orientaci na pacienta a jeho aktivní roli v prevenci i péči pomocí profesionálních zdravotních aplikací. Musíme sledovat vývoj legislativy, poptávku, nejmodernější poznatky a pružně na ně reagovat. V ideálním případě by se B. Braun mohl v dalších 25 letech zapojit v malém rozsahu do poskytování zdravotní péče a svoje nejnovější poznatky přenášet do praxe právě tam. Tím by byl symbolicky uzavřen celý kruh vývoj – produkce – uživatel. Věřím, že zůstaneme zdravotnickými profesionály a nadále budeme svým zákazníkům rovnocenným partnerem. Věřím, že to B. Braun v dalším čtvrtstoletí zvládne.

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník