Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie: Článek

Nedostatek zdravotníků v nefrologii

Ing. Lucie Kocourková

29. únor 2024

Světový den ledvin

Stárnutí pacientů s onemocněním ledvin přináší vyšší nároky i na personální obsazení dialýz. Nejen střední zdravotní personál, ale i lékaři jsou přitom dlouhodobě „nedostatkové zboží“.
 

„Z globálního hlediska skutečně vnímáme jako největší problém dostupnost péče s ohledem na chronický a eskalující nedostatek sester i dalších zdravotníků. Je to trend, který vidíme v celém západním světě. V menším měřítku tímto nedostatkem začínáme trpět rovnocenně v ČR i SR a trend bude zesilovat,“ říká ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum Martin Kuncek.

Podle něho je nutné začít diskutovat změnu odpovědností lékaře nefrologa a specializované sestry, aby se i Česko a Slovensko v tomto ohledu více přiblížily západoevropským standardům. Je třeba mít přitom na paměti udržení kvality dialyzační péče, která je v Česku i na Slovensku nadprůměrná. 

„Ve střednědobém horizontu se nám pravděpodobně nepodaří generovat více sester a lékařů v nefrologické specializaci a situaci nezachrání ani případné zjednodušení uznání kvalifikace zahraničních zdravotníků u nás.“

„Ve střednědobém horizontu se nám pravděpodobně nepodaří generovat více sester a lékařů v nefrologické specializaci a situaci nezachrání ani případné zjednodušení uznání kvalifikace zahraničních zdravotníků u nás. Přetahovat je mezi pracovišti určitě také není řešení. Takže na místě je zcela jistě diskuse o zvýšení kompetencí specializovaných sester,“ doplňuje MUDr. Martin Kuncek.

Nedostatek personálu, ale i zvyšující se počet pacientů na dialýzách a rozvoj technologií přináší i do Česka a na Slovensko také tlak na vyšší zavádění domácích dialýz ať už peritoneálních (břišních), nebo hemodialyzačních. Na západ od našich hranic je už domácích dialýz podstatně více. „V Česku jsme z hlediska domácích dialýz na uspokojivé trajektorii a rychle míříme k cíli kolem 3 % pacientské populace na domácí hemodialyzační metodě (HHD). Na Slovensku je situace zcela jiná, protože tam není domácí HHD hrazena z veřejného zdravotního pojištění. S velkými potížemi se tam s peritoneální dialýzou dostáváme na 2,7 % dialyzované populace,“ vysvětluje Martin Kuncek.

Prevence na Světový den ledvin bez objednání a zdarma: www.svetovydenledvin.cz

Na Světový den ledvin 14. března 2024 otevřou dveře široké veřejnosti nefrologické ambulance sítě B. Braun Avitum v Česku i na Slovensku. „Bezplatně a bez objednání tam může kdokoliv přijít mezi 8. a 15. hodinou. Naši zdravotníci mu během 10–15 minut udělají screening rizikových faktorů, který se skládá z anamnézy, odběru kapičky krve na změření hladiny cukru, měření krevního tlaku, analýzy moči a pohovoru s lékařem. Každý rok takto právě na Světový den ledvin vyšetříme po celém Česku tisíce lidí a desítky až nižší stovky následně doporučujeme k dalšímu podrobnému vyšetření. Tato akce ale nemůže nahradit standardní preventivní vyšetření, spíše má upozornit na časté rizikové faktory,“ říká vedoucí lékař sítě dialýz B. Braun Avitum MUDr. Vladimír Vojanec

Právě loni zaznamenali zdravotníci z B. Braun Avitum historicky největší záchyt lidí, kteří neměli výsledky zcela v pořádku. Z 1 500 pacientů vyšetřených v Česku jich 500 odeslali k dalšímu vyšetření. Z hlediska životního stylu jsou rizikové zejména obezita a nadváha, nedostatek pohybu, nadbytek stravy, nedostatek kvalitního spánku, kouření a alkohol. Konkrétní adresy ambulancí, kde bude Světový den ledvin probíhat, najdete na stránkách www.svetovydenledvin.cz. Pokud lidé ve čtvrtek 14.března 2024 nezvládnout zajít na prevenci osobně, mohou si orientační test svého ledvinového zdraví udělat na www.ledvinovakalkulacka.cz.

Upozornění
Ledvinová kalkulačka nenahrazuje lékařskou či jinou odbornou péči a nenabízí ani stanovení diagnózy ani léčby, slouží výhradně jako osvěta a zdroj informací pro její uživatele. V případě jakýchkoliv zdravotních obtíží či pochybností o zdravotním stavu provozovatel Ledvinové kalkulačky uživatelům důrazně doporučuje vyhledat lékařskou či jinou odbornou péči. Provozovatel Ledvinové kalkulačky dále upozorňuje, že nenese žádnou odpovědnost ze škody na zdraví uživatele či třetích osob vyplývajících z použití Ledvinové kalkulačky.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník