Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie: Události

Na pacienty s Covidem-19 jsme připraveni. Fungujeme bez omezení

redakce Dialogu

4. prosinec 2020

Dialýza Covid-19 Dialyzační střediska

Aktivně jsme zareagovali na vývoj pandemické situace a v současné době jsme ve všech dialyzačních střediscích B. Braun Avitum připraveni dialyzovat pacienty s onemocněním covid-19. Léčba probíhá v upraveném režimu, ale bez jakéhokoli dopadu na její kvalitu a rozsah. Péči o pacienty zajišťuje důkladně proškolený zdravotnický personál.

Zkušenosti, jak se starat o covid-19 pozitivní pacienty, aniž by personál nebo ostatní pacienti podstupovali vysoké riziko přenosu infekce, jsme získali na jaře. Dialyzační ošetření probíhá buď v izolačních boxech, nebo při větším počtu ve speciálních směnách, které většinou směřujeme do nočních hodin, aby mohlo dojít k řádné dezinfekci střediska před příchodem ostatních pacientů. „V těchto dnech na 23 dialýzách v Česku pracujeme řádově s nižšími desítkami pozitivních pacientů a situaci zatím zvládáme bez větších komplikací,“ říká ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek. Kromě vlastních pacientů některá naše střediska dialyzují i pacienty, kteří jsou hospitalizovaní a do svého domovského střediska z nějakého důvodu dojíždět nemohou. „Velmi úzce spolupracujeme například s Thomayerovou nemocnicí nebo Fakultní nemocnicí Plzeň, ale i s dalšími akutními lůžkovými zařízeními, kde jsme integrální součástí nemocničních komplexů,“ dodává Martin Kuncek.

Stavíme na praktických zkušenostech našich zdravotníků

Metodika, jak dialyzovat i covid-19 pozitivní pacienty, vznikala už na jaře při první vlně onemocnění. Primářka jednoho z pražských dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Hana Novotná sepsala v průběhu dubna a května deník „Covid pozitivní dialýzy“, který posloužil jako základní zdravotnický manuál pro ostatní dialýzy. „Na jaře jsme se naučili, jak dělit zdravotníky i pacienty do směn, jaká opatření přijmout při jejich převozu i při samotné dialýze, jak dezinfikovat kontaminované dialyzační sály, aby tam po pozitivních pacientech mohli přijít ti negativní, a v neposlední řadě jak zvládat stres a vypjatou komunikaci,“ vysvětluje autorka deníku Hana Novotná. Vedle nutnosti oddělit pozitivní pacienty od ostatních a pečlivě dezinfikovat všechny prostory se ukázalo jako zásadní udržovat s pacienty pravidelný kontakt. „S pacienty s onemocněním covid-19 konzultujeme jejich aktuální stav osobně nebo telefonicky na denní bázi. Často hovoříme také s jejich rodinnými příslušníky,“ upřesňuje Hana Novotná. Do prostor všech dialyzačních středisek B. Braun Avitum je v zájmu bezpečnosti pacientů i zdravotníků zakázán vstup cizím osobám. Přístup tam až do odvolání mají pouze pacienti a ošetřující personál.

Striktně dodržujeme veškerá protiepidemiologická opatření

Naši zdravotníci bezpodmínečně dodržují postupy pro hygienu rukou a respirační hygienu, u klinických výkonů standardně používají rukavice, respirátory a ochranné brýle, případně celoobličejový ochranný štít. U některých specifických výkonů se oblékají do ochranných plášťů. Dále se řídí pravidly pro bezpečnou manipulaci s ostrými předměty a bezpečného zacházení s potenciálně kontaminovaným vybavením nebo povrchy v okolí pacienta. Všichni pacienti i zaměstnanci si musí dezinfikovat ruce při vstupu a odchodu z klinických prostor. Velkou pozornost věnujeme také dezinfekci zdravotnických přístrojů a vybavení. Po každém použití dezinfikujeme manžety tlakoměrů, dialyzační přístroje a dialyzační křesla. Pečlivě dbáme také na čištění povrchů, sociálních zařízení a všech zdravotnických pomůcek.

O covid-19 pozitivní pacienty pečuje například plzeňské středisko

„Dialyzujeme několik pozitivních pacientů, pro něž jsme otevřeli noční směnu,“ říká MUDr. Lada Malánová, vedoucí lékařka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Plzeň, a dodává: „Pacientům se daří relativně dobře, jsou v domácím léčení a na dialýzu dojíždějí.“ Ve srovnání s první vlnou snášejí pacienti současnou krizi o poznání lépe. „Jsme s nimi v každodenním kontaktu a konzultujeme s nimi vývoj situace. Všichni jsou velmi zodpovědní a vědí, že se na nás můžou kdykoli obrátit,“ upřesňuje Lada Malánová. Dialyzační středisko spolupracuje také s Fakultní nemocnicí Plzeň. Na jaře zde poskytovali dialyzační péči hospitalizovaným pacientům a jsou připraveni kdykoli pomoci i nyní.

Připraveno je také dialyzační středisko v Uherském Brodě

„Pokud by se někdo z našich pacientů nakazil, budeme ho dialyzovat v odděleném sále,“ vysvětluje MUDr. Markéta Kratochvilová, vedoucí lékařka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Uherský Brod. V rámci bezpečnostních opatření zde vytvořili takzvanou „covidovou směnu“, která bude v případě potřeby fungovat v úterý, ve čtvrtek a v sobotu, vždy v odpoledních hodinách. V těchto termínech na středisku standardně dialyzační ošetření neprobíhají, tím pádem budou pozitivní pacienti spolehlivě oddělení od ostatních. Ošetřující personál pacienty a jejich rodiny o přijatých opatřeních informoval, takže přesně vědí, jak mají v případě podezření na nákazu postupovat. „Jsou velmi odpovědní. Když se jim jejich zdravotní stav nezdá, nejdříve zavolají, my se na jejich příjezd připravíme a v oddělených prostorech je vyšetříme,“ dodává Markéta Kratochvilová.

I pacienty bez příznaků je potřeba izolovat

Na Dialyzačním středisku B. Braun Avitum Ostrava-Vítkovice se u několika pacientů setkali se zcela bezpříznakovým průběhem onemocnění. Přesto bylo nezbytné přijmout bezpečnostní opatření. „Pro pacienty s covidem-19 jsme vyhradili oddělený sálek se samostatným vchodem, abychom zamezili kontaktu s ostatními pacienty,“ říká MUDr. Iveta Dudková, vedoucí lékařka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Ostrava-Vítkovice.

Z Třince do Českého Těšína

„Pro případ koronavirové nákazy jsme pro pacienty z Třince a Českého Těšína vyhradili prostory na Dialyzačním středisku B. Braun Avitum Český Těšín, kde je lze pohodlně izolovat od ostatních pacientů,“ říká MUDr. Roman Kantor, vedoucí lékař Dialyzačních středisek B. Braun Avitum Třinec a Český Těšín. V tomto režimu zde dialyzovali už dva pacienty. Neměli vážné příznaky, pouze zvýšenou teplotu a kašel, a léčbu zvládli bez vážnějších komplikací. Těšínské středisko pro covidové pacienty v zájmu jejich bezpečnosti vyčlenilo také samostatnou odpolední směnu, aby zůstali v průběhu dialýzy bezpečně oddělení od ostatních. Místní ošetřující personál v rámci boje s koronavirem také velmi úzce spolupracuje s dalšími zdravotnickými zařízeními v regionu a hygienickou stanicí.

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník