Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Na Bulovce v novém, na Černém mostě také

6. Leden 2010

Na Bulovce v novém, na Černém mostě také

Dialyzační středisko v areálu pražské Fakultní nemocnice Na Bulovce se z mnoha důvodů řadí k velmi významným nefrologickým pracovištím na území hlavního města. Známá „dialýza Na Bulovce“ inovovala své pracoviště, aby zlepšila komfort svým pacientům. V létě 2009 proto otevřela novou nefrologickou ambulanci v prostorách Polikliniky na Proseku a od října nabízí svým pacientům možnost dialyzačního ošetření také v nových prostorách Polikliniky Černý Most.

První kapitoly historie dialyzačního střediska Na Bulovce se začaly psát v roce 1993. Na Jižním Městě tehdy prof. MUDr. Válek založil první nestátní hemodialyzační středisko v Praze a 23. září téhož roku zde byla provedena první dialýza. V roce 1997 přesídlilo dialyzační středisko do pavilonu č. 8 v areálu Fakultní nemocnice na Bulovce. Od založení byla vlastníkem dialyzačního střediska společnost
Parallel 50, s.r.o., a to až do roku 2002, kdy se novým majitelem stala společnost RTS-Baxter. Ta jej provozovala do října následujícího roku. V roce 2003 bylo začleněno do sítě dialyzačních středisek společnosti EuroCare, přejmenované 1. 1. 2007 na stávající B. Braun Avitum Bulovka, s.r.o.
V současné době poskytuje toto dialyzační středisko dialyzační péči 110 pacientům s chronickým onemocněním ledvin a je jediným smluvním partnerem zdravotních pojišťoven v obvodu Prahy 8 a 9.

Rekonstrukce pavilonu, ve kterém nyní dialyzační středisko Na Bulovce sídlí, si vyžádala nejen řadu náročných prací, ale i  jednání mezi vedením fakultní nemocnice a společnosti B. Braun Avitum. Díky velmi otevřenému a vstřícnému postoji obou stran mohou lékaři i pacienti využívat nových,  zrekonstruovaných prostor nefrologického pracoviště, tradičně umístěného „ve fakultce“. To bude
i nadále v plném rozsahu poskytovat své služby nejen kmenovým pacientům, ale samozřejmě také nemocnici. Náklady na jeho zbudování plně přebral B. Braun Avitum.

Vzhledem k rozlehlosti spádové oblasti dialyzačního střediska přistoupilo navíc vedení společnosti B. Braun Avitum k vybudování pobočky dialyzačního střediska Bulovka, a to v prostorách Polikliniky Černý Most, známé také jako tzv. „Parník“. Pro pacienty to znamená, že budou moci být ošetřeni v místě, které je blíže jejich bydlišti, nebo je pro ně z jiného důvodu výhodné. Setkávat se přitom budou s již dobře známým týmem lékařů a sester, protože stávající personál střediska zabezpečí provoz v obou lokalitách.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Kvalitu života na dialýze zkoumala na třech dialyzačních střediscích pomocí dotazníku MUDr. Hana Novotná, primářka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Nusle. U pacientů sledovala věk a celkovou dobu strávenou na dialýze. Dotazovala se jich, co je na dialýze a při dodržování speciálního režimu nejvíce obtěžuje. A také zda se chtějí podílet na rozhodování o tom, jak bude jejich život s dialýzou nadále probíhat, jestli by si přáli při výrazném zhoršení zdravotního stavu dialýzu ukončit a chtějí-li na toto téma s lékařem komunikovat. Pacienti docházejí na dialyzační středisko třikrát týdně na 4–5 hodin. Jedna z otázek tedy byla, zda by pacient preferoval omezení počtu dialýz za cenu eventuálního zkrácení života, například o půl roku.  

 

12.11.2018
Dialyzační technika

Dialyzační středisko Bulovka vzniklo v roce 1993 jako první nestátní hemodialyzační zařízení v Praze na Jižním Městě a od roku 1997 odborně rozšířilo na 12 let Nemocnici Na Bulovce.

09.11.2018
Dialyzační technika

Výsledky multicentrických studií poukázaly na fakt, že kvalita vody pro dialýzu představuje zásadní riziko vzhledem k prokázanému vztahu mezi kontaminací vody a morbiditou. Společnost Lauer, která je součástí skupiny B. Braun, vyvinula nový systém úpravy vody označovaný jako Aquabase.

10.10.2016
Dialyzační technika