Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie: Události

Na Bulovce v novém, na Černém mostě také

redakce Braunovin

6. Leden 2010

Dialyzační střediska Aktuality B. Braun

Dialyzační středisko v areálu pražské Fakultní nemocnice Na Bulovce se z mnoha důvodů řadí k velmi významným nefrologickým pracovištím na území hlavního města. Známá „dialýza Na Bulovce“ inovovala své pracoviště, aby zlepšila komfort svým pacientům. V létě 2009 proto otevřela novou nefrologickou ambulanci v prostorách Polikliniky na Proseku a od října nabízí svým pacientům možnost dialyzačního ošetření také v nových prostorách Polikliniky Černý Most.

První kapitoly historie dialyzačního střediska Na Bulovce se začaly psát v roce 1993. Na Jižním Městě tehdy prof. MUDr. Válek založil první nestátní hemodialyzační středisko v Praze a 23. září téhož roku zde byla provedena první dialýza. V roce 1997 přesídlilo dialyzační středisko do pavilonu č. 8 v areálu Fakultní nemocnice na Bulovce. Od založení byla vlastníkem dialyzačního střediska společnost
Parallel 50, s.r.o., a to až do roku 2002, kdy se novým majitelem stala společnost RTS-Baxter. Ta jej provozovala do října následujícího roku. V roce 2003 bylo začleněno do sítě dialyzačních středisek společnosti EuroCare, přejmenované 1. 1. 2007 na stávající B. Braun Avitum Bulovka, s.r.o.
V současné době poskytuje toto dialyzační středisko dialyzační péči 110 pacientům s chronickým onemocněním ledvin a je jediným smluvním partnerem zdravotních pojišťoven v obvodu Prahy 8 a 9.

Rekonstrukce pavilonu, ve kterém nyní dialyzační středisko Na Bulovce sídlí, si vyžádala nejen řadu náročných prací, ale i jednání mezi vedením fakultní nemocnice a společnosti B. Braun Avitum. Díky velmi otevřenému a vstřícnému postoji obou stran mohou lékaři i pacienti využívat nových, zrekonstruovaných prostor nefrologického pracoviště, tradičně umístěného „ve fakultce“. To bude
i nadále v plném rozsahu poskytovat své služby nejen kmenovým pacientům, ale samozřejmě také nemocnici. Náklady na jeho zbudování plně přebral B. Braun Avitum.

Vzhledem k rozlehlosti spádové oblasti dialyzačního střediska přistoupilo navíc vedení společnosti B. Braun Avitum k vybudování pobočky dialyzačního střediska Bulovka, a to v prostorách Polikliniky Černý Most, známé také jako tzv. „Parník“. Pro pacienty to znamená, že budou moci být ošetřeni v místě, které je blíže jejich bydlišti, nebo je pro ně z jiného důvodu výhodné. Setkávat se přitom budou s již dobře známým týmem lékařů a sester, protože stávající personál střediska zabezpečí provoz v obou lokalitách.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník