Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ostatní: Rozhovory

MUDr. Martin Kuncek: Vnímejme více okolí, lidi kolem sebe a jejich potřeby či rizika

redakce Braunovin

21. Duben 2020

Aktuality B. Braun

„Nacházíme se v akutním stadiu šíření koronaviru Covid-19 a realizují se extrémně přísná, ale správná epidemiologická opatření, která mnohdy výrazně omezují náš osobní komfort a svobodu. V případě koronaviru Covid-19 je potřeba si uvědomit, že tady prostě bude s námi stejně jako spousta infekčních onemocnění, o kterých se zrovna nepíše,“ komentuje vzniklou situaci ředitel B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek.

Společně jsme se bavili nejen o pandemii koronaviru, ale také o tom, jaká opatření čekají pacienty a zdravotníky na dialyzačních střediscích B. Braun Avitum či v odborných ambulancích B. Braun Avitum.

Pane doktore, vzhledem k aktuální situaci ohledně pandemie koronaviru (Covid-19) se nabízí otázka, jaká opatření čekají pacienty při příchodu na dialýzu a v jejím průběhu na dialyzačních střediscích sítě B. Braun Avitum.

Na dialyzačnich střediscích platí velmi přísná hygienicko-epidemiologická pravidla i bez ohledu na koronavirus. V souvislosti se současnou situaci je klíčové bezpodmínečné dodržování těchto přísných opatření. Pomocí letáků edukujeme o riziku přenosu onemocnění Covid-19 jak personál, tak pacienty. Nyní jsme veškeré epidemiologické aktivity ještě výrazně zintenzivnili.

Všichni pacienti a stejně tak i zaměstnanci si musí při vstupu a odchodu z klinických prostor dezinfikovat ruce, z tohoto důvodu jsou na našich pracovištích umístěné baktericidní a virucidní dezinfekční přípravky. Pacientům pomáhajícím při hemostáze po vyjmutí dialyzačních jehel musí být nabídnuty rukavice a zároveň musí být informováni o důležitosti provedení správné hygieny rukou před opuštěním klinických prostor. Intenzivně pracujeme na vybavení pacientů rouškami už v době transportu na dialyzační středisko, abychom riziko přenosu eliminovali ještě před příchodem k nám.

 

Jaká opatření jsou zavedena pro zdravotnický personál sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum?

Zdravotníci musí za všech okolností dodržovat postupy pro hygienu rukou a respirační hygienu, u klinických výkonů standardně používají rukavice, ústenky, respirátory FFP2, ochranné pláště, ochranné brýle nebo celoobličejový ochranný štít a to vždy podle specifických požadavků konkrétního typu péče. Dodržují pravidla bezpečné manipulace s ostrými předměty i bezpečného zacházení s potenciálně kontaminovaným vybavením nebo povrchy v okolí pacienta.

Přes kritický nedostatek ochranných pomůcek ve strategických rezervách státu se nám v posledních dnech daří i v této oblasti situaci s dodávkami stabilizovat tak, abychom přesně plnili kritéria stanovená Světovou zdravotnickou organizací (WHO) i našimi hygienickými standardy.

Za nejdůležitější považujeme hygienu rukou, která musí probíhat v šesti krocích doporučenými WHO, a to před každým kontaktem s pacientem i po něm, před aseptickým výkonem, po kontaktu s okolím pacienta, po kontaminaci okolí krví, dialyzačním roztokem nebo exkrementy. Personál střediska se velmi pečlivě zaměřuje i na dezinfekci zdravotnických přístrojů a vybavení. Po každém použití se dezinfikují například manžety tlakoměrů, dialyzační přístroje a dialyzační křesla. Důkladně se také provádí čištění povrchů.

 

Na co by neměli v této situaci zapomínat především dialyzovaní a transplantovaní pacienti?

Kromě dezinfikování rukou při vstupu a odchodu z klinických prostor by pacienti měli dbát i na ostatní pravidla týkající se pandemie koronaviru – nepodávat si ruce s ostatními lidmi, mýt a dezinfikovat si ruce, při kašli si nedávat ruku před ústa a krýt si ústa jednorázovým kapesníkem, použitý kapesník ihned vyhodit do koše, pravidelně větrat, nesdílet s nikým společné předměty, dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních, sledovat u sebe příznaky a nosit roušku.

 

Je rozdíl v opatřeních na dialyzačních střediscích B. Braun Avitum a v odborných ambulancích B. Braun Plus?

Pro ambulance platí stejně jako pro dialyzační střediska B. Braun Avitum velmi přísná hygienicko-epidemiologická pravidla. Mimo jiné pacienti nyní častěji využívají telefonický kontakt s lékařem a osobní návštěvy jsou zredukovány tak, aby se v čekárnách potkávali co nejméně. V souladu s nařízením ministerstva zdravotnictví jsme odložili neakutní výkony a plánované kontroly. Specializované ambulance nyní fungují distančním konzultačním způsobem, nicméně pracujeme intenzivně na tom, abychom mohli obnovit standardní provoz.

 

Z důvodu šíření pandemie koronaviru byla přesunuta vyšetření ledvin v rámci Světového dne ledvin. Kdy můžeme orientačně očekávat nový termín?

V celé síti dialyzačních středisek a nefrologických ambulancí B. Braun Avitum v ČR i na Slovensku jsme z důvodu pandemie koronaviru zrušili každoroční preventivní vyšetření ledvin realizované v rámci Světového dne ledvin. Na prevenci ale rozhodně nehodláme rezignovat. Sérii bezplatných vyšetření bez objednání uskutečníme ihned, jakmile se situace s nákazou koronavirem uklidní, a pravděpodobně ji i rozložíme v čase, abychom nekumulovali zbytečně mnoho pacientů na jednom místě. Pro ty, kteří návštěvu preventivních vyšetření plánovali, nefrologové doporučují stránku www.ledvinovakalkulacka.cz. Tam lze vyplnit on-line test, který riziko onemocnění ledvin orientačně vypočítá. Co nejdříve rovněž obnovíme provoz nefrologických ambulancí zejména v místech, kde to např. kvůli společným prostorám neohrozí dialyzované pacienty.

 

Mohou se opatření ještě nějak měnit? Jaký případný scénář čeká pacienty a zdravotnický personál?

V souladu s doporučeními WHO, naší globální Avitum Coronavirus Crisis Committee a po konzultacích se státními hygienickými stanicemi máme vypracovány standardní a přesné postupy, jak reagovat na eskalaci problému v podobě výskytu příznaků či potvrzené nemoci samotné jak u našich pacientů, tak u zdravotnického personálu. Věřím, že jsme připraveni a že je v maximální možné míře ochráníme.

 

Co byste ohledně koronaviru na závěr vzkázal čtenářům?

V brzké době budeme muset také najít způsob, jak začít opět standardně fungovat – doma, v práci i ve společnosti –, a přitom dostatečně chránit nejen sebe, ale zejména rizikové skupiny pacientů a seniorů kolem nás. Paradoxně, s ohledem na velmi vážný průběh onemocnění Covid-19 u některých skupin pacientů, můžeme nejvíc udělat zdánlivě obyčejným každodenním zodpovědným chováním. Pokud se mi zdá, že nemoc pravděpodobně neohrozí mě, neznamená to, že neohrozí toho druhého.

Vnímejme víc svoje okolí, lidi kolem sebe a jejich potřeby či rizika. Koronavirová infekce toho určitě v našich běžných životech i chodu společnosti hodně změní jako ostatně každá krize. Je to ale i velká příležitost pro lepší budoucnost. „Keep safe!“

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník