Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Moderní elektronické komunikace

30. Březen 2009

Moderní elektronické komunikace

V dnešní době neustále se zvyšujících požadavků se čím dál více setkáváme s nedostatkem času. Čas se stal parametrem, který může mít až rozhodující vliv na výsledek práce. Zelená hvězda ve spolupráci se společností B. Braun Medical připravila pro své zákazníky elektronické komunikační projekty, které jim pomohou ušetřit čas, práci a samozřejmě i finanční prostředky.

Zelená hvězda šetří svým zákazníkum čas i peníze

eShop

eShop Zelená hvězdaJedním z takových elektronických nástrojů je eShop, který je součástí dnes již komplexního portálu Zelené hvězdy (www.zelenahvezda.cz).

Internetový obchod Zelené hvězdy představuje bez nadsázky největší katalog zdravotnických prostředků v České republice. Jednotlivé produkty jsou přehledně uspořádány do kategorií, a to formou klasické stromové struktury. Logické vyhledání (dle názvu, kódu VZP, produktového kódu) a různé parametry vyhledávače umožňují snadnou a rychlou orientaci všem skupinám zákazníků - odborné i laické veřejnosti.

Registrovaní zákazníci mají zřízen vlastní účet s možností individuálního nastavení a sledování historie, statistik a zejména plnění dohodnutých obchodních podmínek s následným přehledem pro zcela konkrétního zákazníka. Tento sofistikovaný eShop nabízí rovněž možnost práce s pozitivními listy přesně vytvořenými obchodním zástupcem Zelené hvězdy nebo i samotným zákazníkem.

ePoukaz

Dalším nabízeným produktem z řady elektronických projektů Zelené hvězdy je
e-Poukaz. Realizaci elektronického poukazu dnes umožňují tři ambulantní programy a jeden nemocniční. Předepisujícímu lékaři pak toto propojení práci nejen usnadní, zpřehlední a urychlí, ale především umožní perfektní zpětnou vazbu s ohledem na historii, léčebný proces pacienta a také komunikaci s pojišťovnami. Z hlediska Zelených hvězd se pak jedná o unifikovaný informační program Radix ZH.

eKurýr

eKuryreKurýr je v pořadí třetím komunikačním prostředkem zaměřeným na uzavření informačního toku o objednávaném zboží - tentokrát mezi Zelenou hvězdou a společností B. Braun Medical nebo tzv. partnerskými firmami. Automatická zpětná vazba díky elektronickým dokumentům (dodací listy, faktury) celý proces opět výrazně urychlí a zefektivní.

Externí společnost pak zákazníkům nabízí výzkumný program zaměřený na kvalitu a používání zdravotnických pomůcek pod názvem ZP Expert.

S uvedenými projekty se můžete seznámit na již zmíněném portálu Zelené hvězdy (www.zelenahvezda.cz).

Díky komfortní navigaci mají naši zákazníci možnost čerpat informace z rozsáhlé databáze systémově tříděných dat - odborných článků, studií, kazuistik, aktualit, doporučení apod. Sekce dotazů vhodně doplňuje funkčnost internetových stránek Zelené hvězdy.

Pro osobní konzultace je našim klientům k dispozici tým proškolených obchodních zástupců nebo konzultantů v kamenných logistických centrech (zdravotnických prodejnách). Bezplatnou linku pak mohou využít všichni, kteří potřebují jakoukoli informaci v problematice stomií chronických nebo akutních ran.

Ing. Josef Urban
Zelená hvězda

 

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun