Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

28. Únor 2020

Manažment bolesti v rukách rodičky? Využitie PCA pumpy Micrel Rythmic™ Evolution pri pôrodoch

Spoločnosť Micrel Medical Devices sa 40 rokov venuje vývoju a výrobe mobilnej infúznej techniky na podávanie výživy, chemoterapie, ATB a riešenie bolesti s režimom PCA. Na Slovensku a v Čechách ich exkluzívne zastupuje spoločnosť B. Braun Medical. Spýtali sme sa MUDr. Petra Mráza, DESA z Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Univerzitnej nemocnice v Bratislave na ich skúsenosti a možnosti využitia PCA púmp v pôrodníctve. Zaujímali nás výhody tohto projektu, jeho uvedenie do praxe v Ružinovskej nemocnici a spokojnosť s touto metódou zo strany lekárov a pacientov.

Čo vás viedlo k nasadeniu PCA pumpy do praxe?

Koncept PCA, teda pacientom kontrolovaná analgézia, sa už niekoľko desaťročí vo svete aplikuje. U nás neboli v minulosti technické ani organizačné možnosti, ale ako som mal možnosť vidieť v zahraničí počas mojej krátkej stáže, je to vlastne úplne rutinná metóda použiteľná aj u nás. Po návrate som sa ju snažil aplikovať aj v našich podmienkach. V súčasnosti už na to máme techniku, peniaze, personál aj skúsenosti. V začiatkoch sme používali lineárny dávkovač Perfusor® Space s modulom PCA.

 

Na ktorých oddeleniach ste začali používať koncept PCA púmp?

Začali sme na ortopédii v rámci analgézie po štandardných výmenách bedrového kĺbu a kolena, ako aj veľkých onkologických zákrokoch. Efekt bol naozaj veľmi výrazný, odbremenili sme personál a zvýšili sme spokojnosť pacientov kvalitnou analgéziou. Samozrejme, efekt videli nielen anestéziológovia, ale aj ošetrujúci lekári – ortopédi, sestry, jednoducho celý personál. Postupne sme sa snažili tieto metódy zaviesť aj na iných oddeleniach, na chirurgii a urológii.

 

Kto bol zainteresovaný do zavedenia tejto metódy?

V podstate kolektív anestéziologických nadšencov, ktorí začali bližšie spolupracovať a komunikovať, a, samozrejme, veľká vďaka patrí aj vedeniu kliniky za podporu a ústretovosť.

 

Potrebovali ste aj riešenia nad rámec stacionárnych dávkovačov?

S Perfusorom® Space sme boli spokojní, ale keď sme začali riešiť pôrodnícku analgéziu, narazili sme na limitáciu stacionárneho dávkovača, ktorý nie je úplne vhodný pre chodiaceho pacienta. Potrebovali sme nájsť vhodnejšie mobilné riešenie. Skúšali sme viacero prístrojov, ale nenašli sme žiadny, ktorý by nám úplne vyhovoval, až kým sme sa nestretli s pumpou Micrel Rythmic™ Evolution, ktorá spĺňala všetky naše požadované parametre – mobilita, hmotnosť, objemová kapacita analgetickej zmesi ako aj výdrž batérie. Dôležité však je, že samotná technická stránka je súčasťou nejakého uceleného konceptu, nejakého systému. A do tohto systému patria aj ľudia, ktorí musia vedieť pumpu obsluhovať, vedieť ju pripraviť, vybrať vhodný program, nariediť roztok podľa dohodnutej schémy, atď. Okrem spomínaných technických aspektov je do celého procesu nutné zahrnúť aj stanovenie zodpovednosti jednotlivých lekárov a pôrodných asistentiek za jednotlivé súčasti systému: poučenie pacienta, sledovanie pacienta, parametre, ktoré je treba hlásiť lekárovi – pôrodníkovi a anestéziológovi a pod.

 

Aká je bezpečnosť použitia pumpy, keď si pacientka sama aplikuje dávku?

Tu by som rád spomenul, že sme začali s relatívne slušnými základmi. Máme už roky zriadenú samostatnú službu pôrodnej epidurálnej analgézie a progresívnych pôrodníkov, ktorí sami vytvárali veľký dopyt na používanie epidurálnej analgézie. V súčasnosti sa v nemocnici Ružinov používa pri viac ako 50 % pôrodov. Pacientka dostane už zamknutú pumpu s analgetickým roztokom a nastaveným bolusovým dávkovaním do epidurálneho katétra. Režim je nastavený tak, aby sa nemohla predávkovať a lekár vie kedykoľvek skontrolovať počet požadovaných a aplikovaných dávok. Pumpa je v taštičke cez plece, takže pacientka sa môže voľne pohybovať. Ak by to organizácia a najmä priestorová dispozícia pôrodnice dovoľovala, bolo by bezpečné nechať načasovanie podávania dávok takmer úplne na rodičku. V našej nemocnici sme však z týchto dôvodov nútení používať koncept NCA (nurse controlled analgesia), kedy načasovanie dávky z pumpy vyžaduje pôrodnú asistentku.

 

Spomínali ste, že ste pumpu Rythmic Evolution® testovali. Aká je spokojnosť s nastaveným softvérom?

Systém nastavenia je úplne jednoduchý, zvolili sme si v rámci softvéru tri prednastavené bolusové režimy, ktoré nám prakticky pokryli celú pôrodnícku problematiku. Na našom pracovisku sme sa po dlhoročných skúsenostiach kvôli lokálnym špecifikám rozhodli používať len bolusový režim bez kontinuálneho dávkovania, hoci pumpa ponúka aj možnosť kontinuálneho podávania (aj ich kombinácie) vrátane moderných programov AIB (automatický intermitentný bolus). Používame vo vaku pumpy zmes 0,1 % levobupivakaínu so sufentanilom vo fyziologickom roztoku. Samozrejme, pre pacientov aj rodičky máme pripravené ďalšie režimy PCA buď vo venóznych alebo epidurálnych aplikáciách.

 

Ako vidíte vývoj a čo odporúčate ostatným pracoviskám?

Človek sa musí neustále učiť a zostať profesionálne pružný. Pri implementácii púmp na pôrodnici v porovnaní s ortopédiou sa mi zdá, že sme postupovali oveľa opatrnejšie. Snažili sme sa to urobiť formou kontinuálneho školenia personálu a formálne sme ošetrili komplexne celý proces protokolom v rámci nemocničnej riadenej dokumentácie podľa noriem ISO. Toto je správna cesta, kde musí dôjsť ku všeobecnému konsenzu celého zainteresovaného personálu na indikácii, načasovaní, riedení, dávkovaní a pod. Nakoniec v praxi v prípade príchodu nového lekára alebo pôrodnej asistentky sa po prečítaní tohto dokumentu dokáže každý rýchlo zapojiť do systému. Dôležitá je aj príprava samotného používania pumpy. Pripravili sme napríklad edukačné videá, ktoré má personál k dispozícii. V rámci edukácie kolegov sme na začiatku mali jednu pumpu voľnú na školiace účely. Tento postup by som odporúčal aj ostatným kolegom, ktorí chcú túto metódu zaviesť na svojich pracoviskách.

 

Čo obsahuje poučenie pre mamičky o epidurálnej analgézii, je tam uvedená aj možnosť použitia pumpy...?

Pripravili sme jednotnú prednášku, kde sú všetky potrebné informácie podľa najnovších odporúčaní. Táto je k dispozícii všetkým kolegom, aby vedeli odovzdať rodičkám vždy najaktuálnejšie a kompletné informácie. Dvakrát do týždňa máme vyhradený čas pre rodičky na našej ambulancii, kde ju anestéziológ prezentuje a je k dispozícii aj na konzultácie. Prednáška je síce dobrovoľná, ale je o ňu veľký záujem, dokonca aj medzi budúcimi oteckami. V rámci nej sa spomína aj PCA pumpa a jej výhody.

 

Ďakujem za inšpiratívny rozhovor a želám veľa úspechov v tejto oblasti do ďalšíchrokov.

RNDr. Roman Ondreáš
obchodný zástupca B. Braun Medical

Čtěte také

Vášnivým čtenářem se zájmem o historii a archeologii, sportovcem a dříve fotbalovým brankářem za Poldi Kladno, ale i význačným ortopedem, tím vším je přednosta Kliniky ortopedie 1. lékařské fakulty a Ústřední vojenské nemocnice MUDr. Jan Bartoníček, DrSc., který nám poskytl pro vánoční číslo Braunovin zajímavý rozhovor nejen o ortopedii a životě s implantátem.

31.12.2019

Čtyři měsíce působil Radek Doležel jako šéf chirurg na misi v Kábulu v Afghánistánu ve vojenské nemocnici Kaia. „Strašidelná byla čtyřletá dívka, které bohužel americká raketa v jeden okamžik zabila celou rodinu a jí znetvořila obličej,“ vypráví Radek Doležel. Tento příběh je jedním z mnoha, se kterými se nejen čeští chirurgové v Kábulu setkali. Ponořte se s námi do neuvěřitelného vyprávění o hrdinství v bílých pláštích v zemi „nikoho“.

23.12.2019
Skupina B. Braun

Původně chtěla být vojačkou nebo kominíkem, ale nakonec zvítězila medicína. Už jako malá holka si hrála na doktorku a „operovala“, kde to jen šlo, nejdříve bratra, pak žížaly a hlemýždě, MUDr. Olga Klementová, bývalá záchranářka, tanečnice, chovatelka agam vousatých, lektorka simulačních kurzů a také přednostka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Olomouc, kterou k medicíně inspirovala tři velká díla české kinematografie.

29.08.2019