Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Manažment bolesti v rukách rodičky? Využitie PCA pumpy Micrel Rythmic™ Evolution pri pôrodoch

28. Únor 2020

Manažment bolesti v rukách rodičky? Využitie PCA pumpy Micrel Rythmic™ Evolution pri pôrodoch

Spoločnosť Micrel Medical Devices sa 40 rokov venuje vývoju a výrobe mobilnej infúznej techniky na podávanie výživy, chemoterapie, ATB a riešenie bolesti s režimom PCA. Na Slovensku a v Čechách ich exkluzívne zastupuje spoločnosť B. Braun Medical. Spýtali sme sa MUDr. Petra Mráza, DESA z Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Univerzitnej nemocnice v Bratislave na ich skúsenosti a možnosti využitia PCA púmp v pôrodníctve. Zaujímali nás výhody tohto projektu, jeho uvedenie do praxe v Ružinovskej nemocnici a spokojnosť s touto metódou zo strany lekárov a pacientov.

Čo vás viedlo k nasadeniu PCA pumpy do praxe?

Koncept PCA, teda pacientom kontrolovaná analgézia, sa už niekoľko desaťročí vo svete aplikuje. U nás neboli v minulosti technické ani organizačné možnosti, ale ako som mal možnosť vidieť v zahraničí počas mojej krátkej stáže, je to vlastne úplne rutinná metóda použiteľná aj u nás. Po návrate som sa ju snažil aplikovať aj v našich podmienkach. V súčasnosti už na to máme techniku, peniaze, personál aj skúsenosti. V začiatkoch sme používali lineárny dávkovač Perfusor® Space s modulom PCA.

 

Na ktorých oddeleniach ste začali používať koncept PCA púmp?

Začali sme na ortopédii v rámci analgézie po štandardných výmenách bedrového kĺbu a kolena, ako aj veľkých onkologických zákrokoch. Efekt bol naozaj veľmi výrazný, odbremenili sme personál a zvýšili sme spokojnosť pacientov kvalitnou analgéziou. Samozrejme, efekt videli nielen anestéziológovia, ale aj ošetrujúci lekári – ortopédi, sestry, jednoducho celý personál. Postupne sme sa snažili tieto metódy zaviesť aj na iných oddeleniach, na chirurgii a urológii.

 

Kto bol zainteresovaný do zavedenia tejto metódy?

V podstate kolektív anestéziologických nadšencov, ktorí začali bližšie spolupracovať a komunikovať, a, samozrejme, veľká vďaka patrí aj vedeniu kliniky za podporu a ústretovosť.

 

Potrebovali ste aj riešenia nad rámec stacionárnych dávkovačov?

S Perfusorom® Space sme boli spokojní, ale keď sme začali riešiť pôrodnícku analgéziu, narazili sme na limitáciu stacionárneho dávkovača, ktorý nie je úplne vhodný pre chodiaceho pacienta. Potrebovali sme nájsť vhodnejšie mobilné riešenie. Skúšali sme viacero prístrojov, ale nenašli sme žiadny, ktorý by nám úplne vyhovoval, až kým sme sa nestretli s pumpou Micrel Rythmic™ Evolution, ktorá spĺňala všetky naše požadované parametre – mobilita, hmotnosť, objemová kapacita analgetickej zmesi ako aj výdrž batérie. Dôležité však je, že samotná technická stránka je súčasťou nejakého uceleného konceptu, nejakého systému. A do tohto systému patria aj ľudia, ktorí musia vedieť pumpu obsluhovať, vedieť ju pripraviť, vybrať vhodný program, nariediť roztok podľa dohodnutej schémy, atď. Okrem spomínaných technických aspektov je do celého procesu nutné zahrnúť aj stanovenie zodpovednosti jednotlivých lekárov a pôrodných asistentiek za jednotlivé súčasti systému: poučenie pacienta, sledovanie pacienta, parametre, ktoré je treba hlásiť lekárovi – pôrodníkovi a anestéziológovi a pod.

 

Aká je bezpečnosť použitia pumpy, keď si pacientka sama aplikuje dávku?

Tu by som rád spomenul, že sme začali s relatívne slušnými základmi. Máme už roky zriadenú samostatnú službu pôrodnej epidurálnej analgézie a progresívnych pôrodníkov, ktorí sami vytvárali veľký dopyt na používanie epidurálnej analgézie. V súčasnosti sa v nemocnici Ružinov používa pri viac ako 50 % pôrodov. Pacientka dostane už zamknutú pumpu s analgetickým roztokom a nastaveným bolusovým dávkovaním do epidurálneho katétra. Režim je nastavený tak, aby sa nemohla predávkovať a lekár vie kedykoľvek skontrolovať počet požadovaných a aplikovaných dávok. Pumpa je v taštičke cez plece, takže pacientka sa môže voľne pohybovať. Ak by to organizácia a najmä priestorová dispozícia pôrodnice dovoľovala, bolo by bezpečné nechať načasovanie podávania dávok takmer úplne na rodičku. V našej nemocnici sme však z týchto dôvodov nútení používať koncept NCA (nurse controlled analgesia), kedy načasovanie dávky z pumpy vyžaduje pôrodnú asistentku.

 

Spomínali ste, že ste pumpu Rythmic Evolution® testovali. Aká je spokojnosť s nastaveným softvérom?

Systém nastavenia je úplne jednoduchý, zvolili sme si v rámci softvéru tri prednastavené bolusové režimy, ktoré nám prakticky pokryli celú pôrodnícku problematiku. Na našom pracovisku sme sa po dlhoročných skúsenostiach kvôli lokálnym špecifikám rozhodli používať len bolusový režim bez kontinuálneho dávkovania, hoci pumpa ponúka aj možnosť kontinuálneho podávania (aj ich kombinácie) vrátane moderných programov AIB (automatický intermitentný bolus). Používame vo vaku pumpy zmes 0,1 % levobupivakaínu so sufentanilom vo fyziologickom roztoku. Samozrejme, pre pacientov aj rodičky máme pripravené ďalšie režimy PCA buď vo venóznych alebo epidurálnych aplikáciách.

 

Ako vidíte vývoj a čo odporúčate ostatným pracoviskám?

Človek sa musí neustále učiť a zostať profesionálne pružný. Pri implementácii púmp na pôrodnici v porovnaní s ortopédiou sa mi zdá, že sme postupovali oveľa opatrnejšie. Snažili sme sa to urobiť formou kontinuálneho školenia personálu a formálne sme ošetrili komplexne celý proces protokolom v rámci nemocničnej riadenej dokumentácie podľa noriem ISO. Toto je správna cesta, kde musí dôjsť ku všeobecnému konsenzu celého zainteresovaného personálu na indikácii, načasovaní, riedení, dávkovaní a pod. Nakoniec v praxi v prípade príchodu nového lekára alebo pôrodnej asistentky sa po prečítaní tohto dokumentu dokáže každý rýchlo zapojiť do systému. Dôležitá je aj príprava samotného používania pumpy. Pripravili sme napríklad edukačné videá, ktoré má personál k dispozícii. V rámci edukácie kolegov sme na začiatku mali jednu pumpu voľnú na školiace účely. Tento postup by som odporúčal aj ostatným kolegom, ktorí chcú túto metódu zaviesť na svojich pracoviskách.

 

Čo obsahuje poučenie pre mamičky o epidurálnej analgézii, je tam uvedená aj možnosť použitia pumpy...?

Pripravili sme jednotnú prednášku, kde sú všetky potrebné informácie podľa najnovších odporúčaní. Táto je k dispozícii všetkým kolegom, aby vedeli odovzdať rodičkám vždy najaktuálnejšie a kompletné informácie. Dvakrát do týždňa máme vyhradený čas pre rodičky na našej ambulancii, kde ju anestéziológ prezentuje a je k dispozícii aj na konzultácie. Prednáška je síce dobrovoľná, ale je o ňu veľký záujem, dokonca aj medzi budúcimi oteckami. V rámci nej sa spomína aj PCA pumpa a jej výhody.

 

Ďakujem za inšpiratívny rozhovor a želám veľa úspechov v tejto oblasti do ďalšíchrokov.

RNDr. Roman Ondreáš
obchodný zástupca B. Braun Medical
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze docent Jan Bláha je známý propagátor digitalizace zdravotnictví. 

20.09.2022

Počet endoprotéz velkých kloubů se v populaci zvyšuje. Aby pacienti mohli dostávat tu nejlepší péči, je zapotřebí sehraného týmu. Z pozice operatéra nám o tom a o výzvách endoprotetiky povyprávěl Tomáš Novotný.

27.06.2022

Do neurochirurgie stále rychleji pronikají digitální technologie. Mozek je možné už dva roky operovat digitálním mikroskopem AEOS s 3D rozlišením. Jaké jsou největší výhody moderních technologií? O tom mluvíme s docentem Radimem Lipinou.

26.06.2022