Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ambulantní péče: Rozhovory

Léčba ran ponovu

Markéta Šragová

26. leden 2011

Hojení ran

U zrodu terapie vlhkého hojení ran stál v šedesátých letech minulého století profesor George Winter. Jeho zjištění - udržujeme-li ránu ve vlhkém stavu - urychluje se tím reepitelizace, bylo popudem ke vzniku moderních terapeutických krytí. Společnost B. Braun má ve svém portfoliu produktovou řadu pro léčbu ran Askina®. Jsou v ní zastoupeny materiály se stříbrem, algináty, polyuretanové pěny, gely a další.

V České republice se materiály pro hojení ran začaly používat v devadesátých letech minulého století a v současné době je u nás již mnoho specialistů zabývajících se touto problematikou.
V nemocnicích vznikají týmy takzvaných konzultantek. V Českých Budějovicích vytvořila takový tým hlavní sestra
Mgr. Jiřína Otásková, MBA. Vede ho Mgr. Marie Schusterová, vrchní sestra Rehabilitačního oddělení, které jsme položili pár otázek týkajících se jejích zkušeností s novými materiály.

Kdy jste se setkala s produkty určenými pro nový způsob hojení ran, tzv. vlhkou terapii?

S těmito materiály a jejich možnostmi jsem se osobně seznámila při studiu na vysoké škole v roce 1998. A samozřejmě jsem v tom dále postupně pokračovala. Konkrétně s produkty firmy B. Braun jsem se seznámila v roce 2002.

Co vám materiály určené pro vlhkou terapii přinášejí v běžném životě?

Je to především možnost poskytnutí kvalitního systému péče o ránu. Ten mi usnadňuje a urychluje práci. Při správném použití přináší i ekonomický profit. Určitě nelze opomenout ani zvýšení komfortu pro pacienty, jako je např. snížení bolesti, odstranění zápachu či prodloužení intervalu mezi převazy.

Klade tento systém péče vyšší nároky na ošetřující personál?

Pokud pomineme počáteční nutnou přípravu a orientaci v produktech určených pro vlhkou terapii, nároky se nijak zvláště nezvyšují. Výrazným přínosem je také podle mého názoru vzdělávací instituce Aesculap Akademie, která pomáhá školit lékařské i nelékařské pracovníky a umožňuje jim lépe
a rychleji se v problematice orientovat.

Jaké produkty vás zaujaly?

Na Rehabilitačním oddělení Nemocnice České Budějovice pod vedením prim. MUDr. Jany Wiererové ošetřujeme pacienty s problematikou širokého spektra akutních i chronických onemocnění. Například to jsou poúrazové stavy, degenerativní onemocnění pohybového aparátu či neurologická onemocnění. Často se jedná o pacienty polymorbidní, kteří přicházejí s různě rozsáhlými defekty. Protože B. Braun poskytuje komplexní nabídku terapeutických materiálů, je těžké namátkou vybrat pouze některé.

Z mého pohledu si na našem pracovišti zaslouží první místo oplachové roztoky, tedy Prontosan® a také Prontosan® gel. Z řady terapeutických materiálů bych jmenovala materiály Askina® Sorb, Askina® Thinsite, Askina® Transorbent a v poslední době mne mile překvapil nový produkt - silikonové krytí Askina® Silnet.

Závěrem bych si dovolila vyslovit přání, aby se používání moderních materiálů pro hojení ran stalo
v 21. století v rámci péče o pacienta běžným standardem.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník