Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Kontrola polohy centrálního žilního katétru pomocí EKG

3. Září 2009

Kontrola polohy centrálního žilního katétru pomocí EKG

Certofix® protect je moderní centrální žilní katétr s vysoce účinnou antibakteriální ochranou, patentovanou technologií „kink-proof“ vodicího drátu zabraňující jeho zalomení a punkční portovou „V“ jehlou zvyšující bezpečnost a komfort zavádění katétru. V sadě u těchto katétrů samozřejmě najdete i příslušenství, které doplňuje jejich špičkové vlastnosti a řadí je mezi Hi-tech katétry dostupné na našem trhu. Toto příslušenství mj. umožňuje kontrolu polohy špičky katétru pomocí EKG, a tím zvyšuje bezpečnost pro pacienta a zefektivňuje vlastní zavedení katétru.

Každému, kdo se se zaváděním centrálních katétrů někdy setkal, je dobře znám fakt, že vlastní úspěšnost jejich zavedení ovlivňuje celá řada faktorů: zkušenost lékaře, anatomické poměry, kvalita katétru (materiál, vodicí drát, značení délky, tvar podavače atd.) a aktuální klinický stav pacienta.
S vlastním výkonem je spojena i celá řada rizik pro pacienta, jako např. riziko pneumotoraxu, punkce arterie s možným následným krvácením do mediastina či pleurální dutiny, chybná poloha špičky katétru, poranění venózní stěny s možností trombózy, katétrová infekce díky překonání imunitní bariéry a další.

Jakákoli pomůcka či inovace, které vedou k usnadnění zavádění katétru, zvýšení jeho „rezistence“ k možným komplikacím jak při aplikaci, tak při jeho umístění v krevním řečišti, jsou jistě příspěvkem ke zvýšení bezpečnosti pacienta a k minimalizaci komplikací s tímto výkonem spojených.

Univerzální adaptér Certodyn®V dnešním příspěvku bychom se rádi zaměřili na metody kontroly polohy katétru. Polohu je možné ověřit pomocí RTG snímku v AP a bočné projekci, alternativní a na řadě pracovišť velmi oblíbenou a efektivní metodou je zavádění katétru pod kontrolou EKG.

Tato metoda je velmi jednoduchá a k jejímu rutinnímu provedení při zavádění přispívá i podmínka nutnosti kontroly EKG u každého pacienta v průběhu vlastního výkonu pro možnost vzniku maligních arytmií. Rutinní přítomnost EKG kontroly společně s příslušenstvím pro ověření polohy špičky katétru za pomoci Seldingerova vodiče a jednoduchého přepínače mezi klasickým a intraatriálním EKG - Certodyn® poskytuje lékaři velmi efektivní a jednoduchou pomůcku, která již v době zavádění katétru umožňuje ověřit jeho polohu dle tvaru vlny „P“ na EKG křivce a v případě nevhodné polohy provést korekci jeho pouhým povytažením či hlubším zavedením nebo opakováním celé punkce v případě zavedení katétru do jiné polohy nežli do horní duté žíly, respektive jejího ústí do pravé síně srdeční.

EKG kontrola využívá změny tvaru vlny „P“ pro určení správné polohy katétru Certofix®EKG kontrola využívá změny tvaru vlny „P“ pro určení správné polohy katétru Certofix®Tímto postupem získává lékař nejen jistotu o poloze katétru, ale zvyšuje se i bezpečnost pro pacienta a výrazně klesá nutnost následné opakované punkce při nevhodném zavedení katétru. V řadě států je mimo jiné tato kontrola i z forenzního hlediska dostatečná, a nahrazuje tak pro pacienta mnohdy obtěžující a pro nemocnici nákladnou RTG kontrolu.

Certofix® protect se svou vysoce antibakteriální ochranou, vodicím drátem „kink-proof“, punkční portovou jehlou „V“ a snadnou detekcí polohy katétru tak splňuje podmínky Safety konceptu B. Braun.

Kontrola pomocí EKG nabízí okamžitou odezvu, je spolehlivá a ekonomicky minimálně zatěžující s možností vytvoření dokumentace (elektronický záznam či výtisk záznamu EKG). Jediné příslušenství, které k našim katétrovým sadám Certofix® „V“ a Certofix® protect budete pro provádění této metody potřebovat, je jednoduchý univerzální adaptér Certodyn® (pozn. dodává B. Braun), který umožňuje provádět tuto metodu s libovolným monitorem vitálních funkcí.

Pro případné objednávky či zápůjčku tohoto adaptéru kontaktujte prosím naše obchodní zástupce skupiny Hospital Care.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

V závěru letošního roku vyrazili zástupci z řad lékařů, všeobecných sester a IT specialistů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do španělské Barcelony s cílem seznámit se s novým bezpečnostním softwarem „Onco Safety Remote Control“, který splňuje požadavky pro celkovou bezpečnost personálu podílejícího se na práci s cytostatiky.

19.12.2019
Intenzivní péče