Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Klíčoví jsou správní lidé na správných místech! Jezdí k nám kolegové z jiných zemí, aby se inspirovali

16. Červenec 2018

Klíčoví jsou správní lidé na správných místech! Jezdí k nám kolegové z jiných zemí, aby se inspirovali

Ing. Petr Macoun, Ph.D.

V březnu 1993 začínala česká pobočka B. Braun své působení v bývalém bytě přebudovaném na kancelář v pražských Holešovicích. Dnes, po 25 letech, je s více než 800 zaměstnanci a obratem 3,4 mld. Kč silnou a stabilní skupinou na českém i slovenském trhu. O cestě k úspěchu i o výhledech do budoucna jsme si povídali s Petrem Macounem, jednatelem společností B. Braun Medical a B. Braun Avitum v České a Slovenské republice.

Ing. Petr Macoun, Ph.D. 

Jednatel společností B. Braun Medical a B. Braun Avitum v České a Slovenské republice. Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze.
Ve Skupině B. Braun působí od jejího založení v České republice v roce 1993. Má rád nejen společnost B. Braun, ale také nové technologie, cestování či umění. Je ženatý a má dva syny.

Pane doktore, Skupina B. Braun CZ/SK slaví tento rok 25. výročí svého vstupu na český a slovenský trh. Můžete našim čtenářům ve stručnosti popsat, jak firma začínala? 

I když už je to zmíněných 25 let, začátky firmy si pamatuji stále dobře. Naše první sídlo bylo v Praze v Holešovicích naproti Parkhotelu. Jako mnoho jiných firem v té době jsme začínali v bytě 3 + 1, který byl přestavěn na kancelář. Bylo nás tehdy šest a společnost vedl Ing. Jaroslav Valenta, který s koncernem B. Braun spolupracoval již dříve.

 

Co považujete za hlavní milníky v rozvoji české a slovenské společnosti B. Braun, které ji posunuly tam, kde je dnes? 

Je těžké jmenovat jen pár zásadních okamžiků. Měli jsme to štěstí, že od založení až dodnes byl vývoj naší společnosti velmi dynamický. Rád bych zmínil rok 1994, kdy jsme otevřeli první dialyzační středisko v Teplicích, tehdy ještě pod názvem společnosti EuroCare (nyní B. Braun Avitum). Rozvoj našich vzdělávacích aktivit nás v roce 2002 vedl k založení místní pobočky Aesculap Akademie, jež patří mezi jednu z předních vzdělávacích institucí v oblasti zdravotnictví, s významným postavením i v celosvětovém měřítku. Důležitým milníkem je i rok 2005, kdy české vedení převzalo zodpovědnost i za společnosti koncernu B. Braun na Slovensku a vlastně jsme se tím stali plnohodnotnou mezinárodní společností. Začlenění slovenské pobočky bylo tehdy celkem komplikované, ale dnes to považujeme za klíčové a správné rozhodnutí. A výrazným rokem je i ten letošní, protože jsme otevřeli již naše čtyřicáté dialyzační středisko, shodou okolností právě na Slovensku. 

 

Skupina B. Braun je součástí nadnárodního rodinného koncernu. Považujete česko- slovenskou pobočku ve srovnání s ostatními zeměmi za úspěšnou? Co je hlavním důvodem? 

Určitě ano. A platí to nejen o objemu našich obchodů či poskytované zdravotní péče. V průběhu minulých let se nám v rámci koncernu podařilo vybudovat si poměrně silnou pozici, uznání a respekt. Také se aktivně zapojujeme do mnoha mezinárodních projektů a často patříme mezi průkopníky při hledání a zavádění nových postupů a řešení. To je i silnou motivací našich kolegů a dává to naší práci další rozměr. Časté jsou návštěvy kolegů z jiných zemí v Praze, aby se inspirovali a pokusili se převzít něco z našeho úspěchu. 

 

Máte na starosti především finance a administrativu, ale zároveň jste i jednatelem všech společností Skupiny B. Braun v ČR a SR. Co obecně považujete za klíčové pro úspěšné fungování firmy z pohledu svojí agendy?

Asi to bude znít jako klišé, ale opravdu klíčoví jsou správní lidé na správných místech. Máme dobře popsanou strategii, jak na úrovni celého koncernu, tak lokálně. Definujeme si cíle a usilujeme o jejich naplnění. Chceme nabízet kvalitní produkty a služby, ale zároveň být efektivní, inovativní a moderní. Ovšem nic z toho se nám nemůže dařit bez těch, kdo tyto ambice reálně naplňují.

 

Mimo jiné řídíte logistiku a zákaznický servis, tedy části firmy, které mají největší vliv na mínění obchodních partnerů i koncových zákazníků. Co B. Braun nabízí, aby byli maximálně spokojení? 

Naše Zákaznické centrum v poslední době věnuje komunikaci se zákazníky stále větší pozornost. Trvale probíhá hodnocení spokojenosti zákazníků. Dbáme na pravidelné průzkumy, které nám umožňují odhalit případná slabá místa. Nejde jen o řešení operativních požadavků, ale o takové nastavení spolupráce, se kterou bude zákazník dlouhodobě spokojen.

 

Jak v B. Braun plánujete rozvíjet svůj prozákaznický přístup do budoucna? 

Jednou z našich hlavních priorit je rozvoj elektronické komunikace se zákazníky. Rádi bychom, aby naše kolegyně ze Zákaznického centra měly více času na řízení zákaznické spokojenosti. Doposud stále zabírá významnou část jejich práce zadávání objednávek do našeho systému. To bychom chtěli změnit, většinu objednávek vkládat automaticky a vytvořit tak prostor pro další služby. Věřím, že významný posun v této věci se nám podaří ještě letos.

 

Jak byste v současné době hodnotil Skupinu B. Braun jako zaměstnavatele?

I v době komplikované situace na trzích práce v obou zemích nás těší nízká fluktuace, a proti jiným společnostem vysoká loajalita kolegů i po více než deseti či patnácti letech. Věřím tedy, že jsme stále atraktivním zaměstnavatelem. Zakládáme si na otevřené komunikaci, máme zajímavé benefity a nabízíme osobní a profesní rozvoj. Na druhou stranu s obsazením některých pozic máme v současné době větší problém, než bychom si přáli, a vede nás to k hledání cest, jak můžeme být zajímaví i pro nové zaměstnance.

 

Co byste na závěr popřál společnosti B. Braun do dalších let a jaké vidíte hlavní výzvy budoucnosti?

Stabilitu a pevné zdraví, to tedy i nám všem. Výzvy nás posouvají, a ač v uplynulých 25 letech nebylo vždy snadné je zvládat, přesto se nám to podařilo a dnes na to můžeme být hrdí. I díky tomu jsme silnou společností a na další výzvy se těšíme. 

Mgr. Magda Volná
redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze docent Jan Bláha je známý propagátor digitalizace zdravotnictví. 

20.09.2022

Počet endoprotéz velkých kloubů se v populaci zvyšuje. Aby pacienti mohli dostávat tu nejlepší péči, je zapotřebí sehraného týmu. Z pozice operatéra nám o tom a o výzvách endoprotetiky povyprávěl Tomáš Novotný.

27.06.2022

Do neurochirurgie stále rychleji pronikají digitální technologie. Mozek je možné už dva roky operovat digitálním mikroskopem AEOS s 3D rozlišením. Jaké jsou největší výhody moderních technologií? O tom mluvíme s docentem Radimem Lipinou.

26.06.2022