Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Ivančická dialýza zve poprvé na Světový den ledvin

11. Březen 2013

Ivančická dialýza zve poprvé na Světový den ledvin

Své brány otevřou všechny nefrologické ambulance a dialyzační střediska B. Braun Avitum, výjimkou nebude ani Dialyzační středisko Ivančice.

 

Také si myslíte, že se vás problémy s ledvinami netýkají a odborná vyšetření jsou pro vás zbytečná? A co když se stejně jako 20 % lidí, kteří se v loňském roce zapojili do preventivního vyšetření, mýlíte? Nepodceňujte prevenci a nechte se 14. března zdarma vyšetřit. Své brány otevřou všechny nefrologické ambulance a dialyzační střediska B. Braun Avitum, výjimkou nebude ani Dialyzační středisko Ivančice.

Druhý čtvrtek v březnu bude již tradičně patřit prevenci onemocnění ledvin. Zapomeňte na všechny výmluvy a nechte se 14. března mezi 8.00 a 17.00 hodinou vyšetřit! Preventivního vyšetření se není třeba vůbec obávat. Je rychlé, bezbolestné a zcela zdarma. Provádí se na základě odběru malého množství krve z prstu a malého množství čerstvé moči a díky moderním technologiím se výsledek dozvíte prakticky okamžitě.

MUDr. Jakub Ševčík, primář dialyzačního střediska B. Braun Avitum v IvančicíchMUDr. Jakub Ševčík, primář dialyzačního střediska B. Braun Avitum v IvančicíchNejmladší dialyzační středisko společnosti B. Braun Avitum se do akcí pořádaných v rámci Světového dne ledvin 2013 zapojí poprvé. „Jsem velmi rád, že se naše středisko může podobné akce zúčastnit a věřím, že nabídku vyšetření využije co nejvíce lidí. Každý rok na selhání ledvin zemřou na celém světě téměř 3 miliony pacientů a výskyt tohoto onemocnění stále narůstá. Velkým problémem je právě prevence. Onemocnění ledvin totiž není bolestivé a mnoho pacientů ze začátku nepociťuje ani žádné výrazné zdravotní komplikace. Proto se stává, že se svou diagnózu dozvídají až tehdy, když se projeví již nezvratné selhávání funkce ledvin,“ říká MUDr. Jakub Ševčík, vedoucí lékař Dialyzačního střediska Ivančice. 

 

Jsou vaše ledviny opravdu zdravé?  

Stále si myslíte, že prevence není důležitá? Následující čísla váš názor jistě změní. V loňském roce se během Světového dne ledvin nechalo na zařízeních B. Braun Avitum v České republice vyšetřit 1 684 lidí. A 340 z nich muselo podstoupit podrobné nefrologické vyšetření. Pokud by prevenci zanedbali, dodnes by o svých začínajících, nebo již pokročilých problémech s funkcí ledvin nevěděli. Ačkoli se u některých jednalo pouze o banální problémy, které vyžadovaly jen krátké léčení, nemalé procento z nich mělo natolik závažné obtíže, že bylo nutné okamžité a důsledné zahájení léčby.

V České republice bylo v dialyzačních střediscích k 31. 12. 2011 léčeno celkem 6 116 pacientů, 360 pacientů bylo úspěšně transplantováno - 40 z nich přijalo orgán od žijícího dárce a 28 pacientů podstoupilo kombinovanou transplantaci slinivky a ledviny. 1321 dialyzovaných však v tomto roce zemřelo a do pravidelného programu bylo zahrnuto 1 744 nových pacientů.

MUDr. Zdeněk Gottvald, primář Jednotky intenzivní a resuscitační péče Nemocnice Ivančice k tomu dodává: „Myslím, že tato čísla jasně upozorňují na to, jak moc je prevence důležitá. Já sám v ní vidím především velké možnosti ovlivnění počtu chronicky dialyzovaných pacientů a zlepšení jejich celkového stavu. V neposlední řadě je zde ale i hledisko ekonomické. Prevence a včasná a správná léčba ledvinných onemocnění totiž vede k úspoře nemalých finančních prostředků, které by jinak musely být vynaloženy do dialyzačních programů a péče o chronicky dialyzované pacienty. A hlavně, prevence skutečně dokáže zachránit život, i když tomu lidé zatím příliš nevěří.“


Selhání ledvin? Nedejte mu šanci!

Selhávání ledvin, je plíživé nebezpečí, které se nemusí vyhnout ani vám. „Základním kamenem péče o naše zdraví musí být prevence,“ říká MUDr. Martin Kuncek, člen vedení Skupiny B. Braun a dodává: „Společnost B. Braun se zasazuje o to, aby prevenci mohli podstoupit naprosto všichni zájemci. Jen díky včasné prevenci jsou lékaři schopni odhalit poškození ledvin včas a poskytnout pacientovi vhodnou péči. A právě proto nabízejí všechna naše střediska možnost vyšetření zdarma.“

Pokud není onemocnění ledvin včas identifikováno a léčeno, může být pro pacienta i smrtelné. Poškozené ledviny totiž nejsou schopny plnit svou funkci v organizmu a v těle se hromadí odpadní a toxické produkty látkové přeměny. Preventivní vyšetření ledvin by neměly podceňovat především rizikové skupiny, jako jsou lidé s chronickým onemocněním ledvin, cukrovkou, vysokým krevním tlakem, obezitou, srdečním selháním či závažným onemocněním jater.

„Byl bych moc rád, kdyby konečně padl mýtus, že lékaře by měl navštěvovat jen nemocný člověk. Onemocnění ledvin se totiž navenek nemusí vůbec projevit a často udeří zcela nečekaně. Nic není cennější než zdraví a já věřím, že Světový den ledvin zvýší povědomí lidí o možných rizicích, která si možná dosud nikdy nepřipustili, “ dodává MUDr. Jakub Ševčík, vedoucí lékař Dialyzačního střediska Ivančice.

 

Nezapomeňte, stačí hodina vašeho času a víte, na čem jste.

Více informací naleznete na internetové adrese www.svetovydenledvin.cz.  

 

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Kvalitu života na dialýze zkoumala na třech dialyzačních střediscích pomocí dotazníku MUDr. Hana Novotná, primářka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Nusle. U pacientů sledovala věk a celkovou dobu strávenou na dialýze. Dotazovala se jich, co je na dialýze a při dodržování speciálního režimu nejvíce obtěžuje. A také zda se chtějí podílet na rozhodování o tom, jak bude jejich život s dialýzou nadále probíhat, jestli by si přáli při výrazném zhoršení zdravotního stavu dialýzu ukončit a chtějí-li na toto téma s lékařem komunikovat. Pacienti docházejí na dialyzační středisko třikrát týdně na 4–5 hodin. Jedna z otázek tedy byla, zda by pacient preferoval omezení počtu dialýz za cenu eventuálního zkrácení života, například o půl roku.  

 

12.11.2018
Dialyzační technika

Dialyzační středisko Bulovka vzniklo v roce 1993 jako první nestátní hemodialyzační zařízení v Praze na Jižním Městě a od roku 1997 odborně rozšířilo na 12 let Nemocnici Na Bulovce.

09.11.2018
Dialyzační technika

Výsledky multicentrických studií poukázaly na fakt, že kvalita vody pro dialýzu představuje zásadní riziko vzhledem k prokázanému vztahu mezi kontaminací vody a morbiditou. Společnost Lauer, která je součástí skupiny B. Braun, vyvinula nový systém úpravy vody označovaný jako Aquabase.

10.10.2016
Dialyzační technika