Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

Introcan Safety® 3 - uzavřená intravenózní bezpečnostní kanyla

redakce Braunovin

10. Duben 2013

Periferní žilní kanylace Infuzní terapie
Bezpečnost pacientů a zdravotnických pracovníků se v dnešní době stala celosvětově důležitým kritériem v oblasti hodnocení kvality ošetřovatelské péče.

Termín pro implementaci směrnice 2010/32/EU
do vnitrostátních právních předpisů členských států EU

Účelem této směrnice je zabránit zraňování zaměstnanců způsobené ostrými předměty ve zdravotnictví.

http://www.safeinfusiontherapy.com/eu-directive

Typickým příkladem je padesátiletá historie výroby periferních žilních katetrů, o které se více dočtete v článku Braunüle . Bezpečnostní periferní kanyla Introcan® Safety je v prodeji již od roku 1999 a ve své době byla prvním katetrem s pasivní ochranou hrotu zaváděcí jehly. V roce 2003 byla na trh uvedena kanyla s portem v bezpečnostní verzi Vasofix® Safety. Oba výrobky jsou vybaveny automaticky se aktivujícím bezpečnostním klipem, který je účinnou prevencí bodného poranění použitou zaváděcí jehlou.

Bezpečnostní prvky Introcan Safety®V letošním roce přichází na český a slovenský trh již třetí generace periferních žilních kanyl Introcan Safety® 3. Česká a Slovenská republika jsou mezi prvními deseti zeměmi na světě, v nichž je tento produkt prodáván.

Vlastnosti a výhody Introcan Safety® 3

  • snadnější zavedení a manipulace s katetrem
  • bez nutnosti komprimace žíly
  • snížení rizika zánětu a potřísnění vytékající krví
  • snížení rizika přenosu infekční choroby
  • úspora času


V čem je Introcan Safety® 3 jedinečný?

Samozřejmě má výše zmíněné bezpečnostní prvky, ale i další inovace pro bezpečnější a pohodlnější použití. Přidanou hodnotou jsou uzavřený systém, který zabraňuje úniku krve, a ergonomická fixační křidélka pro zlepšení stabilizace a možnosti fixace kanyly. Výroba je plně automatizována, každý kus je kontrolován rentgenovými paprsky. 


Nejdůležitější inovací je silikonová přepážka (septum) uvnitř kanyly

Tato přepážka funguje jako ventil, který se automaticky uzavírá po vyjmutí zaváděcí jehly a zabraňuje bezprostřednímu vytékání krve z kanyly. Výhodou je, že silikonové septum funguje opakovaně, to znamená, že k úniku krve nedochází ani při výměně spojovací hadičky, infuzního setu, bezjehlového ventilu nebo uzávěru.

Řez bezpečnostní kanylou s ukázkou silikonové přepážkyŘez kanylou s ukázkou silikonové přepážkyTento mechanismus přináší uživatelům mnohá zjednodušení pracovního postupu. Jsou to snadnější a bezpečnější zavedení a manipulace s katetrem pro zdravotníky a větší komfort pro pacienty. Po jeho zavedení není třeba komprimovat žílu pacienta nebo čistit okolí katetru potřísněné vytékající krví. Výsledkem je snížení rizika zánětu, úspora času a zvýšení efektivity ošetřovatelského procesu. Výhodou je také snížení nákladů na výměnu prádla a další úklid, které jsou nutné po kontaminaci krví, je-li používán katetr bez silikonového septa.

Neopominutelnou předností uzavřené bezpečnostní kanyly Introcan Safety® 3 je pro zdravotníky snížení rizika přenosu infekční choroby, které může být důsledkem kontaktu s kontaminovanou krví pacienta.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník