Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče: Rozhovory

Infuzní technika musí obstát roky v nepřetržitém provozu

Mgr. Lukáš Malý

20. červen 2022

Spaceplus Automatické infuzní systémy

Metabolická jednotka intenzivní péče I. interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň zajišťuje nejvyšší stupeň intenzivní péče všem skupinám kriticky nemocných dospělých pacientů s výjimkou polytraumat. Ročně je zde hospitalizováno přes 300 pacientů, u kterých došlo k selhání či ohrožení základních životních funkcí.

Oddělení spolupracuje s řadou dalších fakultních klinik, je mimo jiné významným partnerem hematoonkologického oddělení a zajišťují zde léčbu kritických stavů těhotných žen a žen po porodu. Nepřetržitou péči o životně ohrožené pacienty obstarává tým složený z lékařů internistů, anesteziologů, nefrologů a sester. S jakými pacienty se tu setkávají nejčastěji, jaké zde mají zkušenosti s infuzní technikou a jaké jsou z hlediska zdravotnického personálu nejdůležitější vlastnosti infuzních pump, jsme se zeptali staniční sestry Bc. Ivety Čížkové.

Intravenózní podávání léků hraje v péči o pacienty významnou úlohu. Složení roztoku je dáno diagnózou a zvoleným typem léčby. O jaké pacienty se na vašem oddělení staráte nejčastěji?

Nejfrekventovanější diagnózou je u našich pacientů septický šok s multiorgánovým postižením. Dávkovači podáváme katecholaminy, vazopresory, antibiotika a podobně. Infuzními pumpami podáváme elektrolyty, vaky AIO, tedy all-in-one, a infuze antibiotik.

Vaše pracoviště bylo vůbec prvním, které začalo používat infuzní techniku Space, a používá ji už bezmála dvacet let. Jak toto období hodnotíte z technologického pohledu a z hlediska související spolupráce se společností B. Braun?

Při zpětném pohledu považuji spolupráci naší kliniky, respektive metabolické JIP, s firmou B. Braun za velice profesionální a vstřícnou. Dostáváme veškeré informace o novinkách, máme možnost si nejnovější přístroje vyzkoušet a firma se snaží vyhovět specifickým požadavkům našeho oddělení.

Podle čeho si zdravotnický personál vybírá infuzní techniku? Co jsou z vašeho pohledu nejdůležitější kritéria? Je to třeba váha, rozměry, kvalita softwaru nebo něco jiného?

Z mé zkušenosti řeší zdravotnický personál především rozměry, skladnost techniky v prostoru kolem lůžka, snadnou intuitivní obsluhu, dostatečnou rychlost podávání léčiva, ale například také uchycení stříkačky. Našla by se i další kritéria.

Jak často na vašem pracovišti obnovujete přístrojový software a co tyto aktualizace nabízejí?

Pravidelně aktualizujeme například knihovnu léčiv. Obecně software v přístrojích obnovujeme podle požadavků a doporučení výrobce, a to v rámci bezpečnostních kontrol, které u techniky pravidelně probíhají.

Máte na vašem oddělení různé druhy infuzní techniky od různých výrobců? Pokud ano, myslíte si, že je to bezpečné, případně vhodné a přínosné pro vaše oddělení?

U nás používáme infuzní techniku od jednoho výrobce, máme pouze různé vývojové řady. Po plánované rekonstrukci budeme mít všechna naše lůžka vybavena stejnými typy té nejnovější techniky. Používání jednoho druhu techniky je jistě bezpečnější a uživatelsky přívětivější.

Kolik lůžek máte na oddělení a kolika přístroji infuzní techniky jsou tato lůžka vybavena? Považujete současný stav za ideální?

Máme devět lůžek jednotky intenzivní péče a každé lůžko je vybaveno dvanácti kusy infuzní techniky. Z toho jsou tři infuzní pumpy a devět dávkovačů. Počet přístrojů v dokovací stanci u jednoho lůžka bych nenazvala ideálním, ale dostačujícím. Naše současné infuzní systémy pracují nepřetržitě už více než deset let. Obnova probíhá výměnou za neopravitelné kusy. Kompletní obnova je v plánu v rámci celkové rekonstrukce metabolické JIP ve FN Plzeň v letošním roce.

Společnost B. Braun nyní uvádí na trh novou generaci infuzní techniky Spaceplus. Měli jste možnost ji vyzkoušet?

Ještě ne, ale vím, že přístroje budeme mít u nás možnost si vyzkoušet v nejbližší době. Pokud se nám nová technika osvědčí, rádi bychom ji používali na nově zrekonstruovaném oddělení.

Jak dlouho trvá zaškolení personálu v používání nové či inovované infuzní techniky a co je pro správné a plnohodnotné ovládání techniky důležité?

Každý nový zaměstnanec se s technikou seznamuje v rámci adaptačního procesu vedeného osobou pověřenou ke školení, v naší nemocnici jsou to biomedicínští inženýři a samozřejmě školicí pracovníci v rámci celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí. Díky intuitivnímu ovládání je snadné naučit se přístroje obsluhovat.

Co nejvíce ovlivňuje životnost přístroje?

Správné zacházení, pravidelný servis a kontrola každé dva roky zcela jistě prodlužují životnost techniky. Naše přístroje jsou toho důkazem, fungují výborně i po mnoha letech nepřetržitého provozu. Biomedicínský inženýr nemocnice je navíc od roku 2012 pravidelně informován o všech změnách a novinkách týkajících se přístrojové techniky.

V čem spatřujete hlavní přínos toho, že na vašem pracovišti – metabolické JIP I. interní kliniky FN Plzeň – už více než deset let používáte stejné přístroje, které jsou up-to-date?

Především bych vyzdvihla, že ošetřující personál pracuje s důvěrně známou technikou a přístroje fungují spolehlivě s minimální poruchovostí.

 Spaceplus Perfusor®; Spaceplus Infusomat® jsou zdravotnické prostředky. Přístroje jsou určeny k použití u dospělých, dětí a novorozenců pro přerušované nebo kontinuální podávání parenterálních nebo enterálních tekutin, léčiv, krve a krevních produktů klinicky schválenými cestami podání. Těmito cestami podání jsou cesty intravenózní, intraarteriální, podkožní, epidurální a enterální. Dokovací systém Spaceplus umožňuje připevnění, napájení, datovou komunikaci a centrální alarm až pro 24 pump Spaceplus v prostředí léčby jednoho pacienta. Dokovací systém Spaceplus tvoří nejméně jedna stanice Spaceplus Station, jeden kryt Spaceplus Cover a volitelně datový modul. Stanice Spaceplus Station je určena k použití ve specifikovaném prostředí při stacionárním provozu a mobilitě v rámci nemocnice. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnických prostředků a další důležité informace. Podrobné informace o zdravotnickém prostředku naleznete rovněž ZDE.


Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník