Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Fixace síťky u laparoskopické operace tříselné kýly pomocí lepidla Histoacryl® Pro Set MFX

15. Září 2014

Fixace síťky u laparoskopické operace tříselné kýly pomocí lepidla Histoacryl® Pro Set MFX

První laparoskopická plastika tříselné kýly u nás byla provedena v říjnu 1992. Od té doby bylo odoperováno přes 6000 pacientů touto metodou.

 

První záznam z laparoskopické operace tříselné kýly provedl v roce 1989 Washington. Následně v roce 1990 provedli Ger, Schultz a Popp první laparoskopické plastiky s resekcí vaku a polypropylenovou ucpávkou kýlní branky nebo fixovanou záplatou z dura mater. V našem zařízení byla první laparoskopická plastika tříselné kýly provedena v říjnu 1992. Od tohoto data bylo odoperováno přes 6 000 pacientů touto metodou. Dominantní způsob provedení plastiky třísla byla metoda TAPP (TransAbdominal PrePeritoneal Approach).

U této metody je potřeba ve většině případů provést fixaci síťky. Síťka se fixuje na ligamentum Cooperi na stydké kosti a následně podle anatomických poměrů i na periferii a horním okraji. K fixaci síťky se používaly a používají kovové svorky, kovové skrutky, transparietální stehy, vstřebatelné skrutky, nověji se používají samofixační síťky a síťky je možno fixovat i lepidlem.

Použití kovových svorek a skrutek i transparietálních stehů je zatíženo komplikacemi charakteru poranění cévních a nervových struktur v oblasti třísla. U poranění cévních struktur se jedná vždy o akutní komplikaci, kterou je třeba vyřešit. U poranění nervu v oblasti třísla, který je poškozen cizím materiálem, většinou vznikají u pacientů problémy charakteru neuralgií, které mnohdy končí reoperací a nutnosti odstranění svorky nebo skrutky.

Při fixaci síťky pomocí lepidla možnost vzniku této komplikace odpadá. V květnu tohoto roku jsme v našem zařízení začali používat k fixaci síťky systém Histoacryl® Pro Set MFX.

 

Při fixaci síťky pomocí lepidla nevzniká nebezpečí poranění nervově cévních struktur.

Histoacryl® Pro Set MFX

Výhodou tohoto systému spatřujeme v jeho kompaktnosti. Systém se do dutiny břišní zavádí 5mm portem. Aplikace lepidla je snadná a cílená. Výhodu vidíme i v tom, že lepidlo je barevné, a tak je dobře viditelné jeho množství na síťce. Při aplikaci lepidla nevzniká nebezpečí poranění nervově cévních struktur. Zatím jsme lepidlo neměli možnost vyzkoušet na zalepení peritonea a provedení peritonealizace otevřeného třísla se zakrytím síťky, ale určitě to bude možné při příznivých anatomických poměrech v třísle. To znamená, že nebude zapotřebí provádět suturu peritonea.

Tento systém fixace se dá použít u většiny aplikovaných sítěk. Nám se nejvíce osvědčila síťka typu Premilene®, kterou si operatér sám upravuje podle charakteru a velikosti kýlní branky a třísla. Manipulace s aplikátorem je snadná a jeho výhodu spatřujeme i v dostatečném množství lepidla, které je rozděleno do dvou zásobníků.

V neposlední řadě hraje významnou roli i cena celého setu, která je podstatně nižší než jednorázové systémy svorkové nebo skrutkové.

Práce se systémem lepení je snadná a zvládne ji každý operační tým, který se touto problematikou zabývá.

MUDr. Josef Matloch
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je velmi diskutovaným tématem. SSI tvoří 38% všech infekcí v nemocnicích.

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. 

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory