Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Excia T - odpověď na moderní trendy v ortopedii

30. Květen 2016

Excia T - odpověď na moderní trendy v ortopedii

Pacienti i lékaři v současné době očekávají, že kloubní náhrada splní veškeré jejich požadavky. Pacienti kladou důraz na její dlouhou životnost a možnost úplného návratu do osobního a mnohdy i pracovního života. Z lékařského hlediska je třeba, aby se náhrada maximálně přizpůsobila anatomickým a biomechanickým poměrům daného kloubu, a její implantace musí být možná mnohdy rozličnými přístupy. Jako odpověď na všechny tyto požadavky divize Aesculap firmy B. Braun uvedla na trh kyčelní dřík s názvem Excia T.

 

Excia T přichází na trh ve dvou variantách – v necementované a cementované verzi.
Tvar dříku je přizpůsoben dutině stehenní kosti po resekci krčku, 15 mm nad malým trochanterem v úhlu 45°. Pro zvýšení stability dříku v trochanterickém masivu je dřík v proximální části opařen dvěma stabilizačními oblouky. Je možné volit mezi verzí standardní a lateralizovanou, což označuje CCD úhel krčku 135° a 128°. Kónus krčku je standardní velikosti 12/14. V obou verzích je možné osadit krček dříku hlavicemi průměrů 22, 28, 32, 36 a 40 mm.

Necementovaná Excia T

Pro dosažení co nejlepší integrity je dřík v proximální části opatřen titanovým nástřikem ISOSTAN.  Podle potřeb operatéra je možné volit ze třinácti velikostí ( 8-20). Rozsah délek dříků je dán mezi 131,4 mm - 185,4 mm.

 

Cementovaná Excia T

Tento typ dříku nabízí šest velikostí (10, 12, 16, 18, 20). Každá velikost je oproti necementované variantě o 6 mm kratší a o 1 mm slabší. Z toho plyne, že označení implantátu je shodné s velikostí rašple. Lem cementu má v takovém případě tloušťku 1 mm. Pokud to operatér vyžaduje, je možné lem cementu zvětšit na 1,5 mm použitím o jedno číslo větší rašple, než je označení implantátu. Samostatnou součástí dříku je centralizér.

 

Operační technika

Resekce krčku se provádí pod úhlem 45° stupňů, 15 mm nad malým trochanterem. Pomocí načínacího dláta operatér vytvoří vstupní otvor do dřeňového kanálu blíže k velkému trochanteru. Následně použije jednotlivé rašple až do finální velikosti. Technika použití rašplí je velmi důležitá pro správné usazení implantátu. Dřeňová dutina nesmí být probroušena tahy rašple v několika různých směrech.

 

Excia T má velký potenciál stát se pro české i slovenské ortopedy kvalitním a spolehlivým nástrojem při řešení koxartrózy.

 

 

Více informací: 

Excia

 

Ondřej Štrojsa
divize Aesculap - ortopedie
Průměrně: 5 (1 hlas)

Čtěte také

Program Pacientská cesta je zaměřen na pacienty podstupující totální endoprotézu kyčelního nebo kolenního kloubu. Jedná se o soubor opatření, pomocí kterých lze významně zkrátit dobu hospitalizace, snížit míru bolesti, riziko komplikací a dosáhnout rychlejšího zotavení po operaci.

27.01.2022
Ortopedie

Absolvoval spousty stáží po celém světě, je průkopníkem tzv. Pacientské cesty, která mobilizuje pacienty po totální endoprotéze už čtyři hodiny po operaci, absolutně věří v týmovou práci, a když vezme do ruky křišťálovou kouli, vidí dalekou budoucnost léčby artrózy bez skalpelu v ruce.

27.01.2022
Ortopedie

Dosahovat při operacích kloubních náhrad těch nejlepších výsledků je hlavním cílem navigačního systému OrthoPilot® Elite. Spojení multifunkčního nástroje, vylepšeného kamerového systému a přehledného displeje dává chirurgům možnost pracovat s absolutní přesností. Jako bonus pak systém přehledně zdokumentuje nejdůležitější informace, které umožní důkladnou analýzu každé operace.

03.11.2020
Ortopedie