Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Excia T - odpověď na moderní trendy v ortopedii

30. Květen 2016

Excia T - odpověď na moderní trendy v ortopedii

Pacienti i lékaři v současné době očekávají, že kloubní náhrada splní veškeré jejich požadavky. Pacienti kladou důraz na její dlouhou životnost a možnost úplného návratu do osobního a mnohdy i pracovního života. Z lékařského hlediska je třeba, aby se náhrada maximálně přizpůsobila anatomickým a biomechanickým poměrům daného kloubu, a její implantace musí být možná mnohdy rozličnými přístupy. Jako odpověď na všechny tyto požadavky divize Aesculap firmy B. Braun uvedla na trh kyčelní dřík s názvem Excia T.

 

Excia T přichází na trh ve dvou variantách – v necementované a cementované verzi.
Tvar dříku je přizpůsoben dutině stehenní kosti po resekci krčku, 15 mm nad malým trochanterem v úhlu 45°. Pro zvýšení stability dříku v trochanterickém masivu je dřík v proximální části opařen dvěma stabilizačními oblouky. Je možné volit mezi verzí standardní a lateralizovanou, což označuje CCD úhel krčku 135° a 128°. Kónus krčku je standardní velikosti 12/14. V obou verzích je možné osadit krček dříku hlavicemi průměrů 22, 28, 32, 36 a 40 mm.

Necementovaná Excia T

Pro dosažení co nejlepší integrity je dřík v proximální části opatřen titanovým nástřikem ISOSTAN.  Podle potřeb operatéra je možné volit ze třinácti velikostí ( 8-20). Rozsah délek dříků je dán mezi 131,4 mm - 185,4 mm.

 

Cementovaná Excia T

Tento typ dříku nabízí šest velikostí (10, 12, 16, 18, 20). Každá velikost je oproti necementované variantě o 6 mm kratší a o 1 mm slabší. Z toho plyne, že označení implantátu je shodné s velikostí rašple. Lem cementu má v takovém případě tloušťku 1 mm. Pokud to operatér vyžaduje, je možné lem cementu zvětšit na 1,5 mm použitím o jedno číslo větší rašple, než je označení implantátu. Samostatnou součástí dříku je centralizér.

 

Operační technika

Resekce krčku se provádí pod úhlem 45° stupňů, 15 mm nad malým trochanterem. Pomocí načínacího dláta operatér vytvoří vstupní otvor do dřeňového kanálu blíže k velkému trochanteru. Následně použije jednotlivé rašple až do finální velikosti. Technika použití rašplí je velmi důležitá pro správné usazení implantátu. Dřeňová dutina nesmí být probroušena tahy rašple v několika různých směrech.

 

Excia T má velký potenciál stát se pro české i slovenské ortopedy kvalitním a spolehlivým nástrojem při řešení koxartrózy.

 

 

Více informací: 

Excia

 

Ondřej Štrojsa
divize Aesculap - ortopedie
Dosud nehlasováno

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Dosahovat při operacích kloubních náhrad těch nejlepších výsledků je hlavním cílem navigačního systému OrthoPilot® Elite. Spojení multifunkčního nástroje, vylepšeného kamerového systému a přehledného displeje dává chirurgům možnost pracovat s absolutní přesností. Jako bonus pak systém přehledně zdokumentuje nejdůležitější informace, které umožní důkladnou analýzu každé operace.

03.11.2020
Ortopedie

Nová řada jednoho z nejúspěšnějších produktů z portfolia společnosti B. Braun s sebou nese mnoho inovací a posouvá úroveň kvality o generaci napřed.

24.05.2017
Aesculap Akademie

Rozhovor s MUDr. Pavlem Šedivým, primářem ortopedicko-traumatologického oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi.

25.07.2016
Ortopedie