Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Systém NosoEx pomáhá zvyšovat compliance hygieny rukou

14. Říjen 2021

Systém NosoEx pomáhá zvyšovat compliance hygieny rukou

Provádět monitoring hygieny rukou formou pozorování je velmi nákladné, zdlouhavé a neefektivní. Řešení přináší monitorovací systém NosoEx od společnosti B. Braun. Systém je založen na automatickém získávání, zpracování a přenosu dat, aniž by vyžadoval přímé sledování dalším pracovníkem. 

NosoEx mapuje celý proces dezinfekce rukou ve sledovaném prostoru a období. Postupně tak u zdravotníků buduje návyk, protože zavedení monitoringu samo o sobě zvyšuje motivaci k dodržování správného postupu dezinfekce a mytí rukou. Systém NosoEx tak nabízí unikátní možnost zvýšení úrovně compliance hygieny rukou zdravotnického personálu.

Hlavním prvkem systému NosoEx jsou moderní dávkovače B. Braun Rosy, které se vyznačují rychlou a jednoduchou instalací a intuitivním ovládáním. Systém je mobilní a lze jej za jistých podmínek opakovaně vracet na problematická místa. Navíc zjednodušuje zdravotníkům práci, protože dávkovače jsou vybaveny indikátorem objemu kapaliny. Díky tomu má personál přehled, kde je potřeba dávkovače doplnit, a může snáze plánovat zásoby. Také má přesné informace o tom, na jakých místech se dávkovače plnohodnotně využívají a kde je tomu naopak. Dále jsou součástí systému NosoEx plně recyklovatelné kolabující lahve, které snižují objem odpadu až o 85 % a usnadňují jeho likvidaci. Lahve jsou vybaveny jednorázovými airless pumpami.Ty zamezují přístupu vzduchu a zaručují tak vyšší bezpečnost celého systému.

Petra Borová, DiS.
Redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

V neurochirurgii, kde může i několik milimetrů rozhodnout mezi zdravím a postižením, znamená kvalitní zobrazení všechno. Po desetiletí podporovaly práci chirurgů klasické mikroskopy a na neurochirurgických sálech je to tak i v současnosti. Ruce neurochirurga nemohou léčit to, co jeho oči nevidí, proto je v neurochirurgii klíčem k úspěchu mikroskop poskytující dobré zobrazení.

11.04.2022

Infekce v místě chirurgického výkonu (surgical site infections, SSIs) jsou jednou z nejdůležitějších příčin nozokomiálních nákaz (healthcareassociated infections, HCAIs) a představují závažné pooperační komplikace. Každá SSI s sebou nese zátěž zdravotní i ekonomickou. Osobní hygienou před plánovaným operačním zákrokem lze rizika infekce minimalizovat.

27.01.2022

Zatímco ve frýdecko-místecké nemocnici se s novým systémem výroby 
a distribuce koncentrátů teprve sžívají, na dialyzačním středisku B. Braun 
Avitum v Teplicích už mají výhody zařízení ověřené v praxi. O zkušenosti s plně 
automatizovanou výrobou a distribucí kyselých koncentrátů se s námi podělil 
tamní vedoucí lékař MUDr. František Švára a vedoucí sestra Olga Roučková.

14.10.2021
B. Braun pro život