Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie: Článek

ECCO2R: Efektivní miniinvazivní metoda k podpoře plicních funkcí

Jan Matuška, DiS.

22. září 2022

Akutní dialýza Dialýza

Zkratka ECCO2R (extracorporeal CO2 removal) označuje relativně novou terapeutickou metodu zajišťující minimálně invazivní mimotělní eliminaci oxidu uhličitého z krve pacienta. Lze ji využít pro podporu funkce plic především u nemocných s jejich rozsáhlým poškozením, a to včetně covidové pneumonie.

Vedle metody ECMO se tak jedná o další techniku připravenou k léčbě hyperkapnie. Ačkoliv se zatím nemůžeme opřít o dostatečně robustní data z klinických studií, zkušenosti z praxe už mnohé naznačují.

ECCO2R jako předstupeň zažité metody ECMO

K terapii kritického selhání oxygenace je ve většině případů indikována extrakorporální membránová oxygenace (ECMO). Existují však specifické případy, kdy tuto metodu využít nelze. A to především z důvodu vyčerpání kapacity přístrojového vybavení nebo nemožnosti transportu nemocného.

ECCO2R – paralela s kontinuální náhradou funkce ledvin

Výhoda metody ECCO2R spočívá v tom, že je možné ji provádět paralelně s kontinuální náhradou funkce ledvin (CRRT) a není pro ni potřeba zajišťovat další invazivní vstup. Dá se tedy říci, že se jedná o metodu minimálně invazivní. V praxi je k provedení ECCO2R potřeba přístroj na kontinuální hemodialýzu včetně setu a kapsle, výměník na eliminaci CO2 a dvoucestná dialyzační kanyla. Především nalezení vhodného oxygenátoru a kompatibilní připojení do dialyzačního okruhu mohou představovat problém.

Řešením je přístroj OMNI společnosti B. Braun, jehož použití lze rozšířit o další funkci. Patentované zapojení oxygenátoru v setu OMNIset ECCO2R, který je zapojený před samotný hemofiltr mimotělního oběhu systému OMNI, zvyšuje efektivní průtok krve oxygenátorem, čímž zvyšuje rychlost odstraňování CO2. Toto patentované zapojení také zajišťuje průtok krve oxygenátorem, která není hemokoncentrovaná při nastavené ultrafiltraci, k níž dochází až v samotném hemofiltru, a snižuje se tak riziko sražení krve.

Indikací pro ECCO2R je syndrom akutní dechové tísně (ARDS – acute respiratory distress syndrome) s těžkým hyperkapnickým respiračním selháním, dále chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), těžké astma, ale také pneumonie vyvolaná virem SARS-CoV-2. Metoda by se neměla používat u pacientů splňujících ECMO kritéria.

Metoda ECCO2R a její klinický přínos na Klinice anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno

I když nová metoda čeká na intenzivnější výzkum, první zkušenosti s jejím použitím již ukazují její klinický přínos. Hlavním cílem je umožnění ultraprotektivní nízkoobjemové plicní ventilace. Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) Fakultní nemocnice Brno prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D., prezentoval na 24. kongresu intenzivní medicíny Colours of Sepsis výsledky použití ECCO2R u pacientů na KARIM. Jednalo se o pět pacientů s těžkým průběhem covidové pneumonie, z nichž dva, oba ve věku 55 let, přežili. Ani jeden z obou pacientů nesplňoval indikační kritéria pro léčbu ECMO. Po roce od hospitalizace je jejich plicní nález velmi dobrý, což je možné přičítat také použití metody ECCO2R.

„Celkem jsme metodu na KARIM použili u jedenácti pacientů a efekt na laboratorní parametry je zcela jednoznačný. Svým způsobem tuto metodu považuji za velmi levnou. I když vezmeme v úvahu cenu léků a to, že u jednoho pacienta většinou použijeme dva až tři sety, náklady nejsou nijak závratné,“ uvedl profesor Gál. Dodal ještě, že ECCO2R může být efektivní podpůrnou terapií pro pacienty s ARDS a CHOPN, ale bylo by vhodné účinnost metody potvrdit randomizovanou klinickou nebo kvalitní prospektivní studií.

 Dialyzační přístroj OMNI je zdravotnický prostředek, který je určený k provádění kontinuální očisty krve a léčebné výměnné plazmaferézy s odebráním plazmy. V kombinaci s jednorázovými sety OMNIset je určen pro pacienty trpící akutním poškozením ledvin (AKI), převodněním a/nebo intoxikací, kteří potřebují kontinuální očistu krve. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnických prostředků a další důležité informace. Podrobné informace o zdravotnickém prostředku naleznete rovněž ZDE. 

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník